Vyhledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26
Pozvánka na besedu Vesmírné dobrodružství
27 28 29 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Oznámení a hlášení > Stanovisko zastupitelstva obce k ukončení nájemního vztahu s provozovatelem pohostinství

Stanovisko zastupitelstva obce k ukončení nájemního vztahu s provozovatelem pohostinství 

Stanovisko zastupitelstva obce k ukončení nájemního vztahu s provozovatelem pohostinství

V průběhu července ukončila obec nájemní vztah s původním provozovatelem pohostinství, panem Balogem. Na veřejném zasedání zastupitelstva dne 26. 5. 2023 jsme vysvětlovali důvody našeho rozhodnutí, kde jsme předložili i fotodokumentaci škod na obecním majetku, které provozovatel způsobil. 

Bohužel se stále setkáváme s tím, že řada občanů důvody ukončení nájemního vztahu nezná, což se projevuje v přetrvávajících dotazech. Tímto stanoviskem by mělo být vše zřetelné a jasné, jako tomu bylo přítomným na květnovém zasedání zastupitelstva obce.

Na jedné straně musíme uznat, že s úrovní poskytovaných služeb panovala všeobecná spokojenost. Na straně druhé ale docházelo ze strany provozovatele k porušování nájemní smlouvy, nedodržování předpisů a norem a poškozování obecního majetku. Obec provozovatele neustále vyzývala k nápravě, bohužel k ní nikdy nedošlo. Věřte, že zastupitelstvo přistoupilo k výpovědi smluvního vztahu až ve chvíli, kdy se detailně seznámilo s konkrétními porušeními a kdy už opravdu nebylo možné pokračovat. Pokud by to bylo možné, provoz by pokračoval až do doby ukončení smlouvy z důvodu rekonstrukce budovy Obecního úřadu (s tímto faktem byl provozovatel seznámen a bylo to uvedeno i v nájemní smlouvě).

Obec si tímto rozhodnutím přidělala starosti a hromadu práce, ale pokud by obec nezakoupila nové zařízení a nezačala ho sama provozovat, tak pro letošní sezónu by žádný Stánek U písníku nebyl. „Hygiena“ by totiž hned po první kontrole bývalou provozovnu („maringotku“) uzavřela. Přitom málokdo ví, že Krajská hygienická stanice v Pardubicích tuto provozovnu uzavřela již v roce 2021.

Fotografie nepořádku na pláži po ukončení sezóny, který tu byl vždy řadu měsíců po skončení sezony, mnohdy do začátku nové. Urgence k úklidu nikdy nepomohly.

Po sezóně 2020:

Po sezóně 2020 Po sezóně 2020 Po sezóně 2020 

Po sezóně 2021:

Po sezóně 2021 Po sezóně 2021 Po sezóně 2021 Po sezóně 2021

Po sezóně 2022:

Po sezóně 2022 Po sezóně 2022 

    

Dovolte nám jen krátkou rekapitulaci a zdůvodnění našeho postupu především pro ty, kteří se dosud nemohli seznámit se skutečnými důvody výpovědi původnímu provozovateli.

 1. Obec se vždy snažila vytvářet provozovateli optimální podmínky pro jeho podnikání:
  1. Nájemné za pohostinství bylo pro účely výběrového řízení stanoveno na velmi nízké, v podstatě symbolické výši. Následně byl obálkovou metodou vybrán provozovatel. Každý ze zájemců si do nabídek napsal svoji představu o nájemném. Obec následně vybrala nejvyšší nabídku. Nájemné si tedy určil provozovatel dle vlastního uvážení.
  2. Provozovatel pohostinství využíval velmi nízkou cenu elektřiny, kterou měla nasmlouvanou obec. Standardně má nájemník vlastní smlouvu o odběru elektřiny za tržní a mnohem vyšší ceny.
  3. Provozovatel mohl využívat obecního pozemku pro umístění maringotky u písníku. Poplatek za zábor byl stanoven za nejnižší možný plošný zábor, tedy za pouhý zábor zařízení (maringotka), tak jak ho určuje obecní vyhláška, tedy již nikoliv například za prostory osazené stoly s lavicemi.
 1. Bohužel docházelo ze strany provozovatele k porušování nájemní smlouvy. Do výpovědi jsme uvedli tyto důvody:
  1. Neplnění zákonných požadavků na zajištění odvozu odpadu. Provozovatel neoprávněně využíval nádoby na odpad určené občanům, přestože mu bylo opakovaně nabízeno zapojení se do obecního systému, který byl upraven právě kvůli právnickým a podnikajícím fyzickým osobám vyhláškou, aby vycházel vstříc podobným provozovatelům.
  2. Neplnění protipožárních opatření spočívajících v pravidelné revizi komínu a hasicích přístrojů.
  3. Neudržování pořádku kolem Obecního úřadu a stejně tak pořádku uvnitř pronajatých prostor 
   •  Prostranství u OÚ Prostranství u OÚ Prostranství u OÚ Prostranství u OÚProstranství u OÚ
  4. Včas neuhrazené faktury včetně jejich příslušenství za pozdní úhradu.
  5. Neřešení, více než 2 roky, plísně na zdech dámských toalet v důsledku prasklého vodovodního vedení, přičemž ke škodě na tomto vedení došlo následkem činnosti provozovatele, kdy v době venkovních teplot pod bodem mrazu ponechal otevřené okno na toaletách.
   • Plíseň na dámských toaletách Plíseň dámské toalety Prasklá toaleta pro personál Zaplavené zázemí pohostinství Zaplavený vestibul Zaplavený sklepZaplavený sklep
  6. Nerealizovaná oprava bojleru, neřešená výmalba společných prostor, kterou prosakující voda z bojleru znečistila. 
  7. Poškozené a neopravené schodiště do 1. NP Obecního úřadu.
  8. Porušení Obecně závazné vyhlášky obce Černá u Bohdanče č. 1/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
  9. Porušení ustanovení § 2305 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. připevnění neschváleného štítu na budovu Obecního úřadu č. p. 156.
  10. Nedovolená manipulaci s majetkem svěřeným do péče provozovatele, konkrétně odvezení výčepního zařízení, které je majetkem obce (účetní cena 45 636 Kč).
 1. Neplnění hygienických podmínek – protokoly od Krajské hygienické stanice.

Při vyřizování povolení na současný Stánek U písníku jsme zjistili, že ani jedna z provozoven, tedy ani kiosek u písníku, ani provozovna na Obecním úřadu, nebyla v době působnosti pana Baloga Krajskou hygienickou stanicí v Pardubicích nikdy povolená. Ano, hostinec i maringotka u písníku byly provozovány tzv. na černo! Důvodem byly hrubé nedostatky v čistotě a vybavení obou provozoven, které nebyly nikdy odstraněny.

Protokoly (osobní údaje jsou dle zákona začerněny) si můžete prohlédnout zde:

Protokol o kontrole - stánek (maringotka) září 2021 ZDE

Protokol o kontrole - hostinec září 2021 ZDE

Protokol o kontrole - hostinec říjen 2021 ZDE

 

 Protokol o kontrole - stánek (maringotka) září 2021   Protokol o kontrole - hostinec září 2021   Protokol o kontrole - hostinec říjen 2021

 1. Předání prostor

Předání prostor bylo domluvené na pátek 28. 7. od 13 hod. a to dle přání provozovatele. Z důvodu předání si někteří zastupitelé vzali dovolenou ve svých zaměstnáních. Ve 13 hodin se dostavil provozovatel a požádal ještě o pár minut. Jen připomínáme, že nájemní vztah byl ukončený k 7. 7. a od 24. 7. byl hostinec uzavřený.

Ve 14 hodin se zastupitelé dostavili do prostor hostince. Co tam uviděli? Nevyklizené prostory, špínu, nepořádek, poničené zařízení. Viz fotografie

Přípravna občerstvení pohostinství Přípravna občerstvení pohostinství Přípravna občerstvení pohostinství Přípravna občerstvení pohostinství Přípravna občerstvení pohostinství 

Jako vstřícný krok dostal provozovatel druhý termín předání. To už byly prostory v lepším stavu, ale k dokonalosti to mělo ještě hodně daleko. Stále nebyly odstraněny některé závady (rozbité WC pro personál), některé vybavení je určené k likvidaci (sporák), některé vybavení bylo nahrazené jiným (lednice), některé se ztratilo a stále není vyřešena jeho náhrada (např. výčepní zařízení).

Opravená toaleta Na této desce se připravovaly veškeré dobroty Deska stolu pro přípravu jídla

V návaznosti na příspěvek bývalého provozovatele na sociální síti Facebook by zastupitelé rádi uvedli, že obec vždy vytvářela tomuto provozovateli ty nejlepší podmínky pro podnikání. Mrzí nás, že se vytvořila velká řada fám a nepravd. Na zasedání zastupitelstva obce dne 26. 5. byly přítomným občanům detailně vysvětleny všechny nedostatky a porušení nájemní smlouvy, a to i za přítomnosti dnes již bývalého provozovatele. Následný jeho příspěvek na Facebooku bereme jako pokus o omluvu. Škoda, že se vyjádření na sociální síti nepřenesla také do reality a nedošlo k hladkému předání hostince.

Věřte, že nás velmi mrzí, že k této situaci muselo dojít. Ale plnění hygienických požadavků na provozování hostinské činnosti a zodpovědnost za úroveň poskytování služeb občanům musí být bez diskuze na prvním místě. Všem nám jde o to samé. O spokojené občany naší rychle se rozvíjející obce.

Je před námi mnoho práce. Startuje výstavba Hasičské zbrojnice, následovat bude rekonstrukce Obecního úřadu a největším projektem bude výstavba Mateřské školy. Užívejte pár posledních teplých a slunečných dní a těšíme se na vaši návštěvu ve Stánku U písníku, kde si kromě výborného piva můžete i poklábosit s obsluhujícími zastupiteli, včetně starosty obce. Není bez zajímavosti, že ti zastupitelé, včetně starosty, kteří ve stánku obsluhují se zřekli jakýchkoliv honorářů či odměn za tuto práci a pracují zde zcela zdarma.   

Dovolte nám vřele poděkovat za vaši dosavadní velkou návštěvnost i slova chvály. Letošní sezónu bereme jako zkušební provoz, děkujeme za vaše připomínky a náměty, které zohledníme v další sezóně.

  

Zastupitelstvo obce Černá u Bohdanče