Vyhledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
Čarodějnice v Černé u Bohdanče
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Prodej kuřic Novák HB
10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Oznámení a hlášení > Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 od 2. 6. 2020 nabývá účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 od 2. 6. 2020 nabývá účinnostVážení občané,

od zítřejšího dne, tedy od 2. 6. 2020, vstupuje v platnost nová obecně závazná vyhláška (dále jen „OZV“), která bude pro některé znamenat zásah do již zažitých zvyklostí. Jedná se o OZV č. 1/2020, o veřejném pořádku. Nejsem globálně příznivcem takovýchto předpisů, protože z nich vyplývají nějaké restrikce, kterých si myslím není třeba ve chvíli, kdy nedochází k ničení majetku či přírody jako takové, ve chvíli, kdy jeden nepoukazuje na druhého apod. Bohužel stížnosti, které se neustále opakují a jejichž intenzita roste, nutí takový právní předpis uvést v život.

Dovolím si zde rozebrat vyhlášku postupně, tak jako tomu bylo na zasedání zastupitelstva, kde může každý vznést svou připomínku a to zejména proto, aby nedocházelo ke zbytečným řešením a finančním sankcím, ke kterým obec bude muset přistoupit v případě nedodržování, což není v zájmu jistě nikoho.

Čl. 1 – všeobecné popsání, co je předmětem vyhlášky

Čl. 2 – Ochrana veřejné zeleně. Ten, kdo dochází na zasedání zastupitelstva obce, jistě zaznamenal stížnosti na chování kolem písníků. Neustálé najíždění s auty, které je obzvláště nepříjemné v době dešťů, kdy jsou vyjeté koleje plné bahna, nebezpečí pro procházející s kočárky, odstavená auta na zelených plochách atd. I v této době byla nastavena určitá pravidla, která umožňovala rybářům zajíždět na některá místa, ale neustálé zneužívání a poukazování na to, že když jiní mohou někam, my můžeme také, přineslo vydání zmíněné OZV. Tuto situaci jsme řešili ve své době jak s městskou policií a  PČR, tak s odborem životního prostředí. Bohužel se vždy našel někdo, kdo zpochybňoval kroky, které by takovému chování zabránily, a stejně tak patřičné orgány neměly dle jejich slov pevnou oporu v legislativě. Žádná vyhláška nevyřeší neohleduplné chování, ale rozhodně napomůže minimálně v rovině sankce a odrazení od takového jednání. Tento článek bude mít pochopitelně dopad i na intravilán naší obce. Pokud obec učiní takový krok a chce chránit veřejnou zeleň, nemůže být diskriminační proti jedné skupině, např. rybářů, ale musí platit pro všechny, tedy i pro nás v obci samotné. Bohužel se rozšířil fenomén odstavování aut na zelených plochách v obci, zatímco garáže nebo parkovací místa na pozemcích zůstávají volné. I na tyto odstavené automobily platí článek a chtěl bych všechny požádat o to, aby svá auta parkovali na svých pozemcích, dále na komunikacích, kde to šíře dovoluje a na místech tomu určených. Žádná policie nebude rozlišovat, zda jde o rybáře, návštěvníka přírody nebo někoho, kdo v obci žije. S tím souvisí i již několikrát zmíněné obytné zóny. Nedivím se občanům, kteří poukazují na to, že se v těchto zónách parkuje. Lidé nedodržují rychlost 20km/h a vyběhne-li zpoza takto zaparkovaného auta dítě, je neštěstí na světě. Obec v současné době projektuje rekonstrukci komunikace ke kiosku, kde vznikne i řádné parkoviště, nacházející se v místech, kde odjakživa parkují automobily (pod břízami). Tato plocha slouží nejen rybářům, ale i návštěvníkům obce, a bude sloužit i pro návštěvníky sportoviště, proto není v našem zájmu v tomto místě parkování omezovat. Stejně tak budeme pokračovat v dalších projektech a vždy při rekonstrukci nějaké komunikace myslet i na parkovací místa. Tato by měla převážně sloužit Vašim návštěvám, proto je potřebné využívat parkovacích míst na svých pozemcích. Jsme stále obec a ne město, kde se budují odstavná parkoviště či parkovací domy, a věřte, že již na úřad takový dotaz dorazil, zda nepřemýšlíme o vybudování parkovacího domu. Neexistuje dnes projekt RD, kde nejsou podmínkou parkovací místa. Své o tom mohou vyprávět majitelé řadových domů u krajské komunikace, kteří musí v současné době toto řešit i za cenu finančních investic. Nemohu sedět na úřadě a ty, kteří si stěžují, vyhazovat za to, že poukazují na to, proč oni nesmí a jiní mohou.

Čl. 3 – Používání zábavní pyrotechniky. K tomuto článku není co dodat, nejedná o vůli úřadu, ale přání zejména starších lidí a majitelů čtyřnohých společníků. Myslím, že v tomto bodě není žádný problém a že každý přivítá klid ve svém okolí. I zde mohou nastat situace, kdy si někteří nedokáží bez zábavné pyrotechniky představit např. oslavu. Vyhláška na takové situace pamatuje a není problém za určitých podmínek takovou oslavu zorganizovat.

Čl. 4 – Používání hlučných strojů… Nechceme omezovat kohokoli při údržbě svého majetku, zahrad a podobně. Chceme vyjít vstříc těm, kteří si stěžují na neustálý hluk, který začne ve dnech klidu od brzkých ranních až do nočních hodin, kdy si po pracovním týdnu chce člověk odpočinout, přispat atd. Účelem není tuto činnost omezit na celý den, jak to v některých obcích bývá, ale omezit tuto činnost v neděli a o svátcích na brzké ranní hodiny, čas oběda, večerní hodiny a umožnit Vaší relaxaci.

Čl. 5 – Omezení konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranství. Nejde o žádný zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti nebo nošení lahve v papírových pytlících, jak je zvykem v některých zemích. Zde jde o ochranu našich dětí a nevidím jediný důvod, proč by měly brkat o nedopité láhve vína na dětském hřišti, které tu později zaměstnanec musí likvidovat. Nevidím jediný důvod, proč by měly čekat na spoj na zastávkách autobusu, kde si někdo dělá piknik a holduje svému lahváči. Pochopitelně něco jiného je dětské hřiště, které bychom rádi jednou vybudovali u nového restauračního zařízení. Do těchto míst jde rodič s dětmi a je mu jasné, že se zde alkohol pije, buďme ale shovívaví k těm rodinám, kteří tomuto neholdují a jdou se svými dětmi na dětské hřiště. Zde bych požádal i ty, kteří si neodpustí cigaretu. Myslím, že lavičky, které tu jsou, nejsou vhodným místem pro odhazování nedopalků. Ono žádné místo není k odhazování dobré a zkuste jít po obci… Tento nešvar je na každém kroku.

Čl. 6 – Zákaz stanování a táboření. Obrovskou vlnu nevole vyvolává tento článek u rybářů. Obec vydala zákaz na své příbřežní pozemky a na pozemky ve vlastnictví MO Přelouč, jelikož sama organizace uznává, že stav kolem vody není dobrý. Na všech ostatních pozemcích v katastru je stanování a táboření dovoleno pouze se souhlasem vlastníka. Nikdo a tedy ani obec nemůže zasahovat nadmíru do vlastnických práv jednotlivých vlastníků a tímto nikomu nebereme jeho práva, ale naopak je chráníme. Nepovolí-li vlastník táboření, má zajištěnu ochranu v tomto předpisu. Nikdo nezakazuje žádnému rybáři vykonávat rybářské právo, naopak. Co je to ale za rybářské právo, když v pátek dorazí, vyhradí si své místo a to neopustí až do neděle. Kde má právo další rybář? Možná by takový rybář mohl nahlédnout do Vyhlášky č. 197/2004 Sb., která provádí zákon o rybářství a to konkrétně do § 14, odst. 4. Kde mají svá práva ostatní návštěvníci, vyhýbající se potřebě těch, kteří tu tráví několik dní a tudíž používají široké okolí za sociální zařízení. O nepořádku kolem vody už vůbec nemluvím a každý měsíc sbírané pytle s nepořádkem hovoří za vše. Bude-li tedy číst tento článek nějaký rybář a já věřím, že ano, tak přikládám i fotografie, jak vypadá prostředí, které má být odpočinkem pro všechny.

Stav kolem vody 1.jpg Stav kolem vody 2.jpg Stav kolem vody 3.jpg Odpad ze břehů písníku.jpg Veřejné záchodky.jpg Úprava zeleně pro parkování.jpg Úprava zeleně pro parkování 2.jpg Odpadky u vody 2.jpg Odpadky u vody 3.jpg Odpadky u vody 4.jpg Odpadky u vody 5.jpg Odpadky u vody 6.jpg Odpadky u vody 7.jpg Úprava zeleně pro parkování 2.jpg Stav kolem vody 4.jpg

Závěrem mi dovolte uvést, že mi je zcela jasné, že restriktivní opatření vyvolávají nevoli zejména těch, kteří nejednají zcela v souladu s tím, co je obsahem OZV. Nejlepším řešením by bylo, kdyby vše vycházelo z přirozeného soužití mezi námi všemi, a kdyby neexistovaly stížnosti na chování těch druhých. Bohužel tohoto stavu není vždy možné dosáhnout a pak tu vznikají dokumenty, které omezují určitý druh chování. Pevně věřím, že takovéto normy se nám jednou stanou, vzhledem k našemu okolí něčím, co nebude muset být černé na bílém.