Vyhledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
Čarodějnice v Černé u Bohdanče
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Prodej kuřic Novák HB
10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Oznámení a hlášení > Obec získala dotaci 5.112.897,75 Kč

Obec získala dotaci 5.112.897,75 KčS velkou radostí mohu oznámit, že obec v těchto dnech obdržela Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy, o které jsme začali usilovat v minulém roce. Jedná se o dotaci na zateplení budovy OÚ, výměny otopné soustavy, střešní krytiny, zateplení střešní konstrukce a instalace fotovoltaické elektrárny a to v max. výši 65%, tedy 5.113.897,75 Kč. Celkové uznatelné náklady, ze které se výše dotace stanovila, jsou ve výši 7.867.535,00 Kč.

Více o projektu ZDE

Jedná se o projekt rekonstrukce OÚ, o kterém jsem informoval počátkem tohoto roku v článku „Investiční akce obce“. Samotná rekonstrukce celé budovy je rozdělena finančně do dvou žádostí o dotaci, a to z důvodu možnosti čerpání maximálního množství finančních prostředků, s cílem co nejmenšího podílu vlastních prostředků obce. Tato úspěšná dotace na zateplení, výměnu otopné soustavy a instalaci FVE, je z Ministerstva životního prostředí (MŽP). Poskytovatelem druhé dotace, kdy se jedná o vnitřní rekonstrukci budovy, je Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) a i zde došlo v těchto dnech k vyhodnocení podaných žádostí. Náš projekt byl v rámci této výzvy rovněž doporučen k poskytnutí dotace. Zde se jedná o dotaci ve výši cca 7 mil. Kč. Zde je situace malinko odlišná, jelikož bylo podáno obrovské množství žádostí za cca 12 miliard Kč, zatímco vyčleněná částka na celý program je ve výši 2 miliard Kč, což v tuto chvíli postačuje na 1/10 žádostí. Konkrétně bylo podáno 659 žádostí, kde prvních 134 projektů je pokryto, dalších 162 bylo doporučeno k poskytnutí, mezi nimi je i náš projekt a 363 projektů bylo nedoporučeno. MMR vydalo tiskovou zprávu, ve které oznámilo, že bude žádat o vyčlenění dalších prostředků ze státního rozpočtu na financování úspěšných projektů. Jak a kolik doporučených projektů bude pokryto, je v tuto chvíli čtení ze skleněné koule.

V každém případě dotaci ve výši 5.113.897,75 Kč, nikdo obci, a to až do roku 2025, nevezme a obec si může dovolit vyčkávat, jak dopadne případné navýšení prostředků do Programu obnovy a rozvoje venkova, který je v gesci MMR. Pokud by dodatečné prostředky nebyly do roku 2022 přidány, může obec žádost opakovat v následném roce. Pouštět se do zateplení bez rekonstrukce vnitřních prostor, včetně nových rozvodů, není nejvhodnější, jelikož následná etapa, změna vnitřních dispozic, předpokládá změnu okenních výplní a jejich dispozic, což by při následné realizaci znamenalo zasáhnout do nové fasády a zateplení.

Druhou variantou je financování vnitřní rekonstrukce z vlastních prostředků. Vzhledem k tomu, že jsou na obci další projekty, na které nelze získat více prostředků nebo na které neexistují dotace, je vyčkávání s tímto projektem vhodnou volbou, a to i z důvodu navýšení cen o desítky procent, které přinesou vyšší výdaje z rozpočtu obce na ostatní projekty. Jedná se např. o bistro, které bude financováno pouze z prostředků obce, jelikož se jedná o čistě komerční záležitost a žádná dotační výzva na takové stavby neexistuje. S tímto projektem jsme před vydáním stavebního povolení a následným dokončením dokumentace pro provedení stavby. Tato podrobná dokumentace stanoví i reálné náklady, kde je předpokladem růst řádově o jednotky milionů korun oproti původnímu rozpočtu z roku 2020, což je realita všech současných projektů. Toto se týká i výstavby hasičské zbrojnice, kde nový pokus podání žádosti na současné ceny je zbytečný, neboť nepřinese větší finanční prostředky, než jsme již získali. Maximální dotace na zbrojnice i pro další ročník výzev zůstává ve výši max. 4,5 mil. Kč. Naše obec obdržela téměř maximum, a to přibližně 4,4 mil. Kč. U této akce je stavebním úřadem vydáno Rozhodnutí pro povolení stavby, které čeká pouze na nabytí právní moci. Po nabytí právní moci může obec přistoupit k registrace akce u Generálního ředitelství HZS a zahájit výběrové řízení na zhotovitele.

V neposlední řadě čekáme na výsledky podané žádosti o dotaci u Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na chodník (mlýn - konec obce, směr Rybitví), kde by úspěch znamenal další pomoc pro obec, ale stejně tak bude znamenat i podíl vlastních finančních prostředků, a proto je potřebné v této náročné době zvažovat jednotlivé priority. V každém případě nám dotační prostředky umožňují realizaci dalších projektů, které bychom si pouze z vlastních prostředků nemohli dovolit a rozvoj by tak neprobíhal v současném tempu.

Tolik ve stručnosti k obdržené dotaci, která je v rámci výše rozpočtu obce na straně příjmů nezanedbatelnou položkou a velkou pomocí.