Vyhledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
Splatnost "odpadového" poplatku za 2. polovinu roku 2022
2
Splatnost "odpadového" poplatku za 2. polovinu roku 2022
3
Splatnost "odpadového" poplatku za 2. polovinu roku 2022
4
Splatnost "odpadového" poplatku za 2. polovinu roku 2022
5
Splatnost "odpadového" poplatku za 2. polovinu roku 2022
6
Splatnost "odpadového" poplatku za 2. polovinu roku 2022
7
Splatnost "odpadového" poplatku za 2. polovinu roku 2022
8
Splatnost "odpadového" poplatku za 2. polovinu roku 2022
9
Splatnost "odpadového" poplatku za 2. polovinu roku 2022
10
Splatnost "odpadového" poplatku za 2. polovinu roku 2022
11
Splatnost "odpadového" poplatku za 2. polovinu roku 2022
Odečet elektroměrů v obci (11. a 12. ledna 2023)
12
Splatnost "odpadového" poplatku za 2. polovinu roku 2022
Odečet elektroměrů v obci (11. a 12. ledna 2023)
13
Rybolov Proděti zve na víkendové menu
Splatnost "odpadového" poplatku za 2. polovinu roku 2022
14
Rybolov Proděti zve na víkendové menu
Splatnost "odpadového" poplatku za 2. polovinu roku 2022
15
Rybolov Proděti zve na víkendové menu
Splatnost "odpadového" poplatku za 2. polovinu roku 2022
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27
Pečená žebra - Rybolov Proděti
28
Pečená žebra - Rybolov Proděti
29
Pečená žebra - Rybolov Proděti
30 31 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Oznámení a hlášení > Obec získala dotaci 5.112.897,75 Kč

Obec získala dotaci 5.112.897,75 KčS velkou radostí mohu oznámit, že obec v těchto dnech obdržela Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy, o které jsme začali usilovat v minulém roce. Jedná se o dotaci na zateplení budovy OÚ, výměny otopné soustavy, střešní krytiny, zateplení střešní konstrukce a instalace fotovoltaické elektrárny a to v max. výši 65%, tedy 5.113.897,75 Kč. Celkové uznatelné náklady, ze které se výše dotace stanovila, jsou ve výši 7.867.535,00 Kč.

Více o projektu ZDE

Jedná se o projekt rekonstrukce OÚ, o kterém jsem informoval počátkem tohoto roku v článku „Investiční akce obce“. Samotná rekonstrukce celé budovy je rozdělena finančně do dvou žádostí o dotaci, a to z důvodu možnosti čerpání maximálního množství finančních prostředků, s cílem co nejmenšího podílu vlastních prostředků obce. Tato úspěšná dotace na zateplení, výměnu otopné soustavy a instalaci FVE, je z Ministerstva životního prostředí (MŽP). Poskytovatelem druhé dotace, kdy se jedná o vnitřní rekonstrukci budovy, je Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) a i zde došlo v těchto dnech k vyhodnocení podaných žádostí. Náš projekt byl v rámci této výzvy rovněž doporučen k poskytnutí dotace. Zde se jedná o dotaci ve výši cca 7 mil. Kč. Zde je situace malinko odlišná, jelikož bylo podáno obrovské množství žádostí za cca 12 miliard Kč, zatímco vyčleněná částka na celý program je ve výši 2 miliard Kč, což v tuto chvíli postačuje na 1/10 žádostí. Konkrétně bylo podáno 659 žádostí, kde prvních 134 projektů je pokryto, dalších 162 bylo doporučeno k poskytnutí, mezi nimi je i náš projekt a 363 projektů bylo nedoporučeno. MMR vydalo tiskovou zprávu, ve které oznámilo, že bude žádat o vyčlenění dalších prostředků ze státního rozpočtu na financování úspěšných projektů. Jak a kolik doporučených projektů bude pokryto, je v tuto chvíli čtení ze skleněné koule.

V každém případě dotaci ve výši 5.113.897,75 Kč, nikdo obci, a to až do roku 2025, nevezme a obec si může dovolit vyčkávat, jak dopadne případné navýšení prostředků do Programu obnovy a rozvoje venkova, který je v gesci MMR. Pokud by dodatečné prostředky nebyly do roku 2022 přidány, může obec žádost opakovat v následném roce. Pouštět se do zateplení bez rekonstrukce vnitřních prostor, včetně nových rozvodů, není nejvhodnější, jelikož následná etapa, změna vnitřních dispozic, předpokládá změnu okenních výplní a jejich dispozic, což by při následné realizaci znamenalo zasáhnout do nové fasády a zateplení.

Druhou variantou je financování vnitřní rekonstrukce z vlastních prostředků. Vzhledem k tomu, že jsou na obci další projekty, na které nelze získat více prostředků nebo na které neexistují dotace, je vyčkávání s tímto projektem vhodnou volbou, a to i z důvodu navýšení cen o desítky procent, které přinesou vyšší výdaje z rozpočtu obce na ostatní projekty. Jedná se např. o bistro, které bude financováno pouze z prostředků obce, jelikož se jedná o čistě komerční záležitost a žádná dotační výzva na takové stavby neexistuje. S tímto projektem jsme před vydáním stavebního povolení a následným dokončením dokumentace pro provedení stavby. Tato podrobná dokumentace stanoví i reálné náklady, kde je předpokladem růst řádově o jednotky milionů korun oproti původnímu rozpočtu z roku 2020, což je realita všech současných projektů. Toto se týká i výstavby hasičské zbrojnice, kde nový pokus podání žádosti na současné ceny je zbytečný, neboť nepřinese větší finanční prostředky, než jsme již získali. Maximální dotace na zbrojnice i pro další ročník výzev zůstává ve výši max. 4,5 mil. Kč. Naše obec obdržela téměř maximum, a to přibližně 4,4 mil. Kč. U této akce je stavebním úřadem vydáno Rozhodnutí pro povolení stavby, které čeká pouze na nabytí právní moci. Po nabytí právní moci může obec přistoupit k registrace akce u Generálního ředitelství HZS a zahájit výběrové řízení na zhotovitele.

V neposlední řadě čekáme na výsledky podané žádosti o dotaci u Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na chodník (mlýn - konec obce, směr Rybitví), kde by úspěch znamenal další pomoc pro obec, ale stejně tak bude znamenat i podíl vlastních finančních prostředků, a proto je potřebné v této náročné době zvažovat jednotlivé priority. V každém případě nám dotační prostředky umožňují realizaci dalších projektů, které bychom si pouze z vlastních prostředků nemohli dovolit a rozvoj by tak neprobíhal v současném tempu.

Tolik ve stručnosti k obdržené dotaci, která je v rámci výše rozpočtu obce na straně příjmů nezanedbatelnou položkou a velkou pomocí.