Vyhledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5
Stánek U písníku
6
Stánek U písníku
7
Stánek U písníku
8 9 10 11 12
Rybolov Proděti: 12. - 14. 7. 2024 Rybí menu + páteční grilování makrel!!!
13
Rybolov Proděti: 12. - 14. 7. 2024 Rybí menu + páteční grilování makrel!!!
14
Rybolov Proděti: 12. - 14. 7. 2024 Rybí menu + páteční grilování makrel!!!
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
Rumové léto 3. srpna 2024
4
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Oznámení a hlášení > Nepřijali Vaše dítě do školky... musíme to společně vyřešit a bez dezinformací

Nepřijali Vaše dítě do školky... musíme to společně vyřešit a bez dezinformací 

Vážení rodiče,

v úvodu bych chtěl zmínit, že článek se týká především rodičů, kteří řeší umístění dětí do předškolního vzdělávání, ale i těch, které tyto starosti teprve čekají, nicméně mohou být zajímavé i pro ty, které problematika kolem předškolního vzdělávání zajímá.

Zápisy do mateřských škol pomalu končí a je řada rodičů, kteří neměli štěstí s přijetím svých ratolestí. Záměr na výstavbu vlastního zařízení je jedna věc, ale doba, než takové zařízení může být realitou, je věc druhá, a proto je potřeba řešit současnou situaci.

V pátek 17. června jsem dlouze diskutoval s paní starostkou Rybitví na téma pronájem budovy jejich bývalé školky. Je pravdou, že mě k tomuto jednání donutily i nové a zavádějící informace od našich rodičů po neúspěšném přijetí jejich dětí v Rybitví, kteří si snad měli vyslechnout, že jsme odmítli pronájem uvolněné školky v Rybitví. O problematice mateřských školek a volných míst jsem nedávno psal a doufal jsem, že jsem vysvětlil situaci v naší obci. Informací, zejména jedná-li se o tíživé záležitosti, není nikdy dost. Je nutné si po pravdě říci, že situace není pro rodiče současných „školkových“ dětí příznivá. Tento problém není problémem současnosti, ale vznikl ve chvíli, kdy se v obci začala realizovat obrovská rodinná výstavba, zatímco problematika občanského vybavení a v tomto případě mateřské školy nikoli. Rád bych zdůraznil, že tímto nechci vyčítat cokoli do doby minulé. V té době problém neexistoval a nikdo si neuvědomoval, což se stát může a stalo, že v obci nebudou v budoucnu narozeny v jednom roce pouze 2-3 děti, které se snadno do školky umístí. Obec měla v roce 2009, kdy byl stavební boom již v plném proudu, necelých 300 obyvatel a dnes je to obyvatel 700 a toto číslo není stále konečné. Bohužel to co bylo nevyhnutelné, se stalo skutečností a zákonitě tu nyní bude období, které přináší problémy a neumožňuje okamžité a elegantní řešení, což je pro rodiče „školkových“ ročníků velmi nepříjemné. Co je na druhou stranu mnohem optimističtější, je to, že proces řešení takové situace (výstavba vlastního zařízení), který trvá roky, nezačínáme nyní, ale je řešen již nějakou dobu v mantinelech dostupných možností a měl by vygradovat výstavbou vlastního zařízení.

Vrátím-li se k bývalé budově školky v Rybitví, tak v současné době je využívána jako přechodný OÚ Rybitví, a to do doby dokončení rekonstrukce skutečného úřadu. V minulosti, přestože jsme v té době postupovali vlastní cestou výstavby vlastního zařízení, jsme se při našich jednáních dotkli i možného pronájmu této budovy, respektive padla taková zmínka ze strany zástupců obce Rybitví, což by mohlo být dočasným řešením. Jediné, co bylo v té době zřejmé a co zástupci Rybitví deklarovali, že pronajatá budova nebude součástí školky v Rybitví, což je z ekonomického hlediska obce Rybitví logické a stěhování jejich mateřské školy do budovy základní školy by postrádalo logiku. Tyto úvahy nikdy nedošly ke konkrétní nabídce, možného termínu pronájmu, ceny, možnosti zajištění stravy z kuchyňského provozu školy apod. a především nikdo ze zúčastněných neměl ponětí o tom, zda a za jakých podmínek je to vůbec možné. Celá úvaha ze strany Rybitví a podotýkám, že naprosto správná a legitimní, byla o tom, že je ekonomické přestěhovat školku do budovy školy a nepotřebný majetek nenechat ležet ladem.

Bohužel realita na vznik nového subjektu je jiná a kdo takový subjekt nikdy nezakládal, může mu připadat uvolněná budova jako skvělé a rychlé řešení. Rychlým řešením by bylo rozšíření stávající MŠ Rybitví o třídy v této uvolněné budově, kterou by naše obec kompletně financovala, neboť by nebylo potřeba zřizovat novou právnickou osobu. Tato varianta ze strany Rybitví nepřicházela v úvahu, což je pochopitelné, jelikož by přinášela další starosti. Na druhou stranu představa, že si jiná obec jednoduše pronajme školku a spustí ihned provoz, je naprosto lichá. Rozumím tomu, že skutečné povědomí o procesu zřízení nového subjektu, délce a náležitostech pro zdárné dokončení procesu, nemají ani pracovníci školy, kteří proces zřizování nového subjektu nezažili, ani obce a neměli jsme ji ani my, dokud jsme nezačali vše zjišťovat na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Bohužel pak slova o odmítnutém pronájmu školy působí na rodiče nepřijatých dětí jak červený hadr na býka a přitom je takové řešení více o něčem jiném, než o pouhé budově.

 Aby byla obec zřizovatelem školky, je nalezení budovy v tomto případě tím posledním krokem. Obec musí založit právnický subjekt, např. školskou právnickou osobu, kterou musí nechat zaregistrovat do školského rejstříku, a to rok předem, vždy do 30. září daného roku. Nejbližší možný termín zahájení provozu, budou-li doloženy veškeré nutné podklady, je pak od 1. září následujícího roku. Již při založení školské právnické osoby musí obec jmenovat ředitele, tedy opět rok předem. Následně se pokračuje v procesu, na jejímž konci je spuštění mateřské školy. Je otázkou, kde by obec nalezla ředitele, který se stane rok před spuštěním provozu statutárním orgánem právnické osoby, kdy práce s dětmi začne nejdříve za rok. Stejně tak je potřeba v průběhu daného roku před otevřením zajistit personál, který je vázán na financování z MŠMT, dále se musí doložit potřebné podklady k budově od stavebních záležitostí po hygienické atd. a je jedno, zda budova byla již takto provozována nebo ne.

Je otázkou, zda se ve chvíli, kdy jsou známy tyto veškeré informace o celém procesu, najde vlastník budovy, který bude s nájmem čekat rok na skutečné zahájení, nebo bychom museli rok platit nájemné za prázdnou budovu. Myslím, že pro takovou obec, vlastnící nepotřebný majetek, je mnohem jednodušší a hospodárnější pronajmout budovu hned po jejím uvolnění, ve chvíli dokončení rekonstrukce OÚ Rybitví, např. pro provozování komerční dětské skupiny, což se také stane.

Přestože není žádný pronájem budovy v Rybitví ani jiné obci na pořadu dne, oslovil jsem přesto Ministerstvo vnitra (MV), které je dozorovým orgánem měst a obcí a požádal o vyjádření, zda je tato případná cesta možná a zda může být obec, v případě, že by byly vhodné prostory k pronájmu, zřizovatelem právnického subjektu v cizím katastru. Z pohledu MŠMT a školskému zákonu nebrání takové cestě nic, pominu-li zmíněný proces zřizování. Z pohledu MV se jedná o ojedinělou záležitost a při telefonickém kontaktu s MV nebylo odpovězeno, zda lze, či ne a bude vypracován písemný výklad. Ve chvíli, kdy dorazí výklad MV, budeme mít kompletní informace, které budeme moci kdykoli v budoucnu využít, budou-li k dispozici vhodné podmínky, prostory, zájemce ředitele coby statuárního orgánu pro celý proces spuštění dočasné varianty.

Po výše uvedeném nezbývá napsat, že obec nikdy pronájem v obci Rybitví neodmítla, jelikož jednání nikdy nedospěla ke konkrétním částkám, termínům a zejména i po zjištění druhé strany mince, tedy co představuje být zřizovatelem školky – zajištění veškerých podkladů, jmenování ředitele, který jak již bylo popsáno výše, musí být v zaměstnaneckém poměru již při zřízení právnické osoby, tedy rok před spuštěním školky a další záležitosti. Je otázkou, zda by byla tato cesta tou nejvhodnější, zejména jedná-li se o přechodné období. Zde je potřebné hledat rychlejší dočasná řešení.

A nyní to důležité. Zmínil jsem, že původní školka v Rybitví bude pronajata pro provoz dětských skupin. Pochopitelně v rámci těchto skupin bude první kolo vypsáno pro místní děti. Ani v Rybitví nelze všechny „rybitevské“ děti přijmout do MŠ, což je týká zejména dětí mladších 3 let, neboť by tím automaticky a dle platné legislativy, zabíraly z celkového počtu třídy dvě místa a tím snižovaly celkovou možnou kapacitu. S paní starostkou jsme diskutovali o tom, že pokud by byl zájem ze strany „čerňáckých“ dětí respektive jejich rodičů, podnikneme takové kroky, aby druhé kolo bylo právě pro Černou u Bohdanče.

Momentálně mám na stole další alternativy dětských skupin, kde jednou z nich je nově plánovaná skupina v Lázních Bohdaneč. Zřizovatelka této skupiny mě kontaktovala s možností přijetí dětí. V tuto chvíli zřizovatelka řeší vhodné prostory a zájem.

Jsou-li v obci rodiče, kteří mají zájem a doposud nenašli jiné řešení, prosím kontaktujte mě a podle zájmu povedeme další jednání, která by vedla k přijetí dětí do těchto dětských skupin. Tento zájem není pochopitelně nijak závazný, ale poslouží pro další jednání. Neváhejte se prosím na mě obracet a budeme společně hledat volná místa pro Vaše děti.

V závěru musím konstatovat, že to byl stát, který v minulosti uvedl do zákona, že zřizovatelem těchto zařízení je obec a bylo to v době, kdy budovy školek převážně existovaly a stačily pro okolní kapacity. Jak takové budovy mají vybudovat obce, kde žádná taková budova neexistuje, už zákon neříká. Odpovědi, které dostáváme, jsou charakteru, že neměl probíhat takový rozvoj obce. Toto již nevrátíme a musíme udělat vše proto, abychom si se současným stavem poradili.

Poznámka – zcela odlišná situace je u dětí, které v příštím roce nastupují do 1. třídy základní školy. Zde je předškolní výchova ze zákona povinná. Nenajde-li u těchto dětí rodič umístění do předškolního zařízení, neváhejte se opět na mě obrátit a ve spolupráci s Krajským úřadem musíme takové zařízení zajistit.

Aby nezůstalo pouze u slov, která nemusí nic znamenat, přikládám informační materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který je důkazem obsahu tohoto článku.

Informace o postupu při založení nové školy (školky) ZDE