Vyhledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
Čarodějnice v Černé u Bohdanče
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Prodej kuřic Novák HB
10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Oznámení a hlášení > Nedostatek míst ve školkách, situace a řešení

Nedostatek míst ve školkách, situace a řešeníVážení rodiče,

situace s nedostatkem míst v mateřských školách se v posledních letech opakuje, respektive je čím dál horší. Na obec se obracejí nešťastné maminky s žádostí o pomoc a s dotazy na tuto problematiku.

Co v tomto článku najdete:

 1. Příčiny nedostatku míst.
 2. Situace v okolních obcích.
 3. Co dělá obec pro změnu situace:
  1.    Aktuální informace o přípravě výstavby mateřské školy v obci.
  2.    Okamžitá pomoc obce – finanční příspěvek.

Příčiny nedostatku míst

(v tomto bodě nejde o poukazování na špatnou práci kohokoli v minulosti, přestože to z toho vyplývá. Jedná se o fakta, která je potřebné znát pro pochopení celé situace a vysvětlení toho, jak složitě se budou hledat řešení).

 1. Obec nemá a historicky neměla vlastní mateřskou školu

Obec ve své historii nikdy takové zařízení nevlastnila a v podstatě ho do rozhodnutí tehdejších zastupitelů o rozšiřování obce nepotřebovala.

 1. Rozsáhlá výstavba rodinných domů a extrémní nárůst počtu obyvatel

Několikanásobný zvýšený počet obyvatel v obci od roku 2010 nemá obdoby a v době vylidňování venkova, je naše obec unikátem. Ti zástupci, kteří zde o této výstavbě rozhodovali, neřešili, co to obci a budoucím obyvatelům přinese. Hovoříme o období přibližně kolem roku 2002, kdy začaly první kroky ke vzniku nových lokalit v obci. Tehdy bylo zásadní, aby ti samí představitelé obce řešili i tuto otázku. Přestože nejmasivnější výstavba byla dokončována až po roce 2010, je pochopitelně příliš pozdě řešit problém ve chvíli, kdy zde lidé již bydlí. Bohužel tento stav nebyl řešen ani později, a to až do roku 2017.

 1. Nedostatečný počet mateřských škol na Bohdanečsku

Nejen naše obec se rozrůstá a satelitní výstavba vzniká i v jiných obcích, i když ne v takovém rozsahu jako u nás. V porevolučním období mi není známa jediná školka v regionu Bohdanečska, která by byla postavena na zelené louce. Pokud to bylo možné a v čase potřebné, byly pouze rozšiřovány ty stávající.

 1. Výstavba nových mateřských škol téměř neexistuje

Jsou to vrcholní politici, kteří schvalují příslušné zákony a kteří se postarali o to, aby v bylo v zákoně zakotveno, že je to obec, která je zřizovatelem školek a základních škol. Nikdo se obcí neptal, zda s tím souhlasí a nikdo jim nesdělil, za co mají taková zařízení postavit.  Výstavba nových mateřských škol téměř neexistuje. Důvod je jednoduchý. Z vlastních prostředků nelze takovou stavbu ufinancovat.

 1. Válka na Ukrajině

Toto je dalším střípkem, který situaci ještě více stěžuje. Jestliže má uprchlická rodina dočasný pobyt v obci, kde existuje mateřská škola, žije dítě takové rodiny ve spádovém obvodu této školky a má nárok na přijetí do MŠ. Toto pochopitelně ubírá místa, která jsou k dispozici (opět pouhý fakt, nikoli kritika takového postupu).

 

Situace v okolních obcích

 1. Lázně Bohdaneč - kapacita 103, neumístěno přes 30 a ještě musí umístit na výjimkou navýšená místa uprchlické děti. Cizí děti již dva roky vůbec nepřijímají.
 2. Dolany - kapacita 40, neumístěno 17. Jiné děti než své a spádové neberou.
 3. Rybitví - kapacita 75 dětí, neumístěny všechny místní děti, které jsou mladší než 3 roky. Žádné cizí děti nepřijímají.
 4. Rohovládová Bělá - kapacita 68 dětí, nepřijato 35. Jiné, než spádové dítě nepřijímají. Zároveň vypovídají veškeré smlouvy o spádovosti s okolními obcemi, jelikož nemohou být přijaty veškeré vlastní děti a od následujícího roku budou přijímat děti z okolních obcí až po obsazení míst vlastními.

Závěr: Z těchto dat plyne, že ani obce, které vlastní své školské zařízení, nejsou schopny přijmout veškeré své děti až na jedinou letošní výjimku, kterou jsou Živanice, kde se toto podařilo na dítě přesně.

 

Co obec dělá pro změnu situace?

Stav, který se neřešil téměř 20 let, nejde vyřešit za rok, ani za 5 let a nelze ho ideálně vyřešit nikdy, pokud se obec nezadluží tak, že na nic jiného již nezbude, anebo musí získat dotační prostředky a k tomu další financování (vlastní zdroje, úvěry atd.) Rozhodnutí zastupitelstva bylo takové, že musíme hledat takové možnosti, abychom se pokusili vybudovat mateřskou školu v obci.

 1. Výstavba mateřské školy – aktuální informace

Tomuto tématu jsem se věnoval podrobně již v minulosti – Odkaz na článek ZDE

 • Proběhla změna Územního plánu obce

Toto je první a zásadní krok, bez plochy určené pro výstavbu MŠ, nelze cokoli v této záležitosti konat. Změny územních plánů jsou dlouholeté záležitosti, přesto se podařilo provést změnu rychle a to cca 3,5 let. Toto je bod, který měl být řešen právě ve chvíli, kdy bylo rozhodováno o rozmachu obce, tedy před 20 lety.

 • Získána dotace

Možnost získat dotační prostředky se začala rýsovat v roce 2019 a to s čerpáním v programovém období EU v letech 2021-2027. Z tohoto důvodu jsme od roku 2019, podstoupili 3 roky trvající proces, jejímž výsledkem bylo schválení dotačních prostředků na výstavbu MŠ v naší obci. Absolutní úspěch, o kterém jsem se již zmiňoval a v celé hradecko-pardubické aglomeraci jsme jedinou obcí v tomto programu a s námi Město Hradec Králové a Město Pardubice. Ačkoli je to program pro období 2021-2027, tak k prvotnímu schválení řídící komisí došlo na konci roku 2022 a čerpání prostředků tak bude moci proběhnout nejdříve v roce 2023, tedy dva roky zpoždění od předpokladu. Proč došlo k takovému zdržení je otázka pro vrcholné politiky, nikoli pro obec.

 • Projektové práce a stavební povolení

Ve chvíli, kdy se obec uchází o dotaci, musí vlastnit projekt. Okamžitě jsme přistoupili k poptání a následnému výběru zhotovitele studie a následně projektové dokumentace. Nejedná se stavbu rodinného domu, ale obsahově a finančně náročnou stavbu.

Následně bylo získáno stavební povolení.

 •  Začátek výstavby

Po získání příslibu dotace nic neskončilo a obec musela splnit další náležitosti projektu, jako je doložení studie proveditelnosti. Nyní čekáme na krok příslušného ministerstva a následně budeme vyhlašovat veřejnou soutěž na zhotovitele.

Po výběru zhotovitele začínáme okamžitě stavět!

 

 1. Okamžitá pomoc obce – finanční příspěvek

Bohužel, nic z toho, co je zde popsáno nemůže uspokojit rodiče dětí, které usilují o umístění do mateřské školy v tomto roce.

Tíživá situace nechala v minulosti vzniknout dětské skupiny, na jejich provoz stát přispívá. Tento příspěvek je bohužel závislý na věku dítěte. Na děti do 3 let je přispíváno mnohem více, než na děti, starší. Školkovné pak dosahuje částek, které nejsou rodiče již ochotni hradit a není se čemu divit. Naše obec má dohodu s dětskou skupinou Hvězdička, která je umístěna v budově bývalé školky v Rybitví. Tato dětská skupina přednostně přijímá děti z Rybitví, které se nedostali do školky a následně děti z Černé. Momentálně je situace tak kritická, že docházejí volná místa i zde a proto je dobré jednat co nejrychleji.

Školkovné Hvězdička

- pro děti do 3 let dosažených v příslušném školním roce 4.000, -Kč + stravné

- pro děti starší 3 let 6.000, -Kč + stravné.

Na základě všeho uvedeného, jsem zastupitelům předložil návrh, abychom přispívali na umístění dítěte, které není již plně dotováno, do dětské skupiny a to částku 2.000, - Kč měsíčně/dítě, což je rozdíl ve školkovném mezi mladším a starším dítětem. Tento příspěvek by byl ve stejné výši hrazen i do jiných dětských skupin, přestože zde může být školkovné koncipováno jiným způsobem a rozdíl mezi více a méně dotovaným dítětem je jiný než 2.000, - Kč.

Jelikož roční příspěvek vychází více ne 24 tis. Kč/dítě, což překračuje limit pro rozhodnutí starosty (20 tis. Kč), musí dojít k přijetí usnesení zastupitelstvem obce, a proto bude vše projednáno v rámci zasedání zastupitelstva obce. V rámci tohoto bodu budou projednány další podmínky pro možnost žádat o příspěvek, kdy jednou z podmínek bude to, že rodiče jsou pracující apod.

Chceme tímto netradičním způsobem alespoň z části pomoci rodičům v této složité situaci. Ideální pomoc to není, ale ideální rozhodnutí měla padnout před mnoha lety.

Je smutné, pokud stát ponechává odpovědnost za vzdělávání, v tomto případě toho nejnižšího vzdělávání, na rozhodování zástupců i těch nejmenších obcí z horní dolní (bez urážky). Právo na vzdělání vychází z Listiny základních práv a svoboda její naplňování nemůže být jen v gesci volených zástupců obce.

Zároveň bych rád vyzval rodiče dětí, které by měli od září nastoupit do tzv. povinného předškolního vzdělávání (rok před nástupem na ZŠ), aby obci nahlásili, ve kterých školských zařízeních toto povinné předškolní vzdělávání absolvují.

Studie MŠ Černá u Bohdanče