Vyhledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5
Stánek U písníku
6
Stánek U písníku
7
Stánek U písníku
8 9 10 11 12
Rybolov Proděti: 12. - 14. 7. 2024 Rybí menu + páteční grilování makrel!!!
13
Rybolov Proděti: 12. - 14. 7. 2024 Rybí menu + páteční grilování makrel!!!
14
Rybolov Proděti: 12. - 14. 7. 2024 Rybí menu + páteční grilování makrel!!!
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
Rumové léto 3. srpna 2024
4
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Oznámení a hlášení > Extremní srážky zaměstnaly hasičskou jednotku obce

Extremní srážky zaměstnaly hasičskou jednotku obceSobotní bouřka a nedělní extrémní srážky, které se nevyhnuly ani naší obci, zaměstnaly i naši obecní hasičskou jednotku, která musela na některých místech zasahovat z důvodu popadaných větví a čerpání vody. Je pochopitelné, že s takovým přívalem vody si neporadí ani kanalizace, a na některých místech chvíli trvalo, než voda odtekla. Jsou ale místa, kde každý větší déšť působí problémy, jelikož konkrétní zvolené technické řešení není funkční.

                             JPO v akci 1.jpg JPO v akci 2.jpg JPO v akci 3.jpg JPO v akci 5.jpg

Bohužel tento den ukázal i to, jak jdeme problémům naproti. Zejména stavebníci by si měli uvědomit, že realizují-li své domy tak, že pozemky navyšují nad úroveň ať již místních či účelových komunikací, jsou povinni zabezpečit, aby voda (při běžné dešťové intenzitě) zůstávala a vsakovala se na pozemcích v jejich vlastnictví a nebrala sebou veškeré nečistoty, které na vjezdech a dlážděných plochách zůstávají. Je žádoucí, aby každý, kdo je připojen ke komunikaci, měl svůj vjezd zpevněn, ať již zámkovou dlažbou nebo jiným způsobem, který by zamezil nanášení hlíny, trávy, či jiných nečistot na komunikace. Zpevněné vjezdy se netýkají pouze nových domů, ale všech. Úpravu a podobu vjezdů určuje vlastník přilehlého pozemku na žádost vlastníka připojované nemovitosti. Dnes vede obcí nová komunikace, která již umožňuje takové napojení bez problému vybudovat. Ukázalo se, že materiál, který je skladován na veřejném prostranství, je při deštích odplavován do kanalizačního řadu, který je tímto zanášen. Předcházejme zbytečným finančním zátěžím z důvodu čištění zanesené kanalizace či hrazení škod, které by nefunkčním odvodněním vznikaly.

                                                  JPO v akci 5.jpg JPO v akci 6.jpg JPO v akci 7.jpg JPO v akci 8.JPG

Minulý týden jsem se zmiňoval o jednání, kterým chceme dosáhnout finálního a funkčního stavu lokality „Stavoka“ pro předání na obec. Nedivím se zástupcům společnosti Stavoka Kosice, a.s., že nechtějí nést veškerou tíhu škod, která se zde nastřádala, a padaly i takové názory, že společnost by komunikace předala vlastníkům, které jsou k této komunikaci připojeny. Myslím si, že by to byla ta nejhorší varianta, která by pro vlastníky nastala. Průjezdnosti komunikací, které jsou obytnou zónou, již nemá cenu zmiňovat. Dnes byly zdokumentovány skládky materiálu na veřejném prostranství a dotyční budou vyzváni k nápravě a úhradě poplatků, které s takovým jednáním souvisí a které vychází z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019. Nechceme tyto problémy řešit pomocí správního řádu a považujeme tuto výzvu za vstřícný krok vedoucí k nápravě.

Veřejné prostranství 1.jpg Veřejné prostranství 2.jpg Veřejné prostranství 3.jpg Veřejné prostranství 4.jpg Veřejné prostranství 5.jpg Veřejné prostranství 6.jpg

Včerejší srážky byly extrémní, ale ukázaly nám, že máme v zadržování a vsakování vod na našich katastrálních pozemcích ještě velké mezery, přestože máme to štěstí a všude kolem nás je převážně pískové podloží.

Chtěl bych tímto poděkovat všem členům hasičské jednotky, kteří se podíleli jak na odstraňování popadaných větví ze sobotního větrného počasí, tak na odstraňování dalších důsledků nedělních přívalů vody.

 

Poznámka k porušování OZV

(zdroj Ministerstvo vnitra)

Jaký je postup, když má obec projednat přestupek z úřední povinnosti, ale neprojedná ho a přestupek toleruje? Jaký je způsob obrany proti takovému postupu?

Odpověď:

Dle § 80 správního řádu – tj. ochrana před nečinností. Každý oznámený přestupek musí obec projednat. Pokud ho neprojedná, tak nadřízený správní orgán musí učinit příslušná opatření proti nečinnosti. Buď mu může přikázat, aby ve stanovené lhůtě učinil potřebná opatření ke zjednání nápravy nebo vydal rozhodnutí, nebo sám převezme věc usnesením k rozhodnutí, nebo pověří jiný správní orgán ve svém správním obvodu vedením řízení anebo může ještě prodloužit zákonnou lhůtu pro vyřízení přestupku, která je také stanovená správním řádem (rozhodnutí je nutno vydat bezodkladně, nebo ve lhůtě 30 dnů, popřípadě 60 dnů, jedná-li se o nějaký složitější případ).