Vyhledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Úplná uzavírka úseku ul. Poděbradská v Pardubicích
2 3 4 5 6
Jarní větrání skříní a zahrad v komunitním šatníku VOTOČ TO
Ukliďme Česko - Černá u Bohdanče
7
Velikonoční koncert Přelouč
8 9 10 11 12 13
Pozvánka na módní show do Pardubic
14
15 16 17
Zápis do první třídy
18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Oznámení a hlášení > Demolice kiosku - Proč se tak děje a jaký je plán?

Demolice kiosku - Proč se tak děje a jaký je plán?Vážení občané,

včerejším dnem začala demolice stánku u kiosku, smutná zpráva, leč nevyhnutelná a dopředu známa.

Dnes jsem obdržel e-mail, který mě upozorňuje na Facebookovou diskuzi k právě probíhající demolici a zda bych nezveřejnil skutečnost. Nestačím se divit, kdo a co zde píše za příspěvky, ale diskuze na sociálních sítí už takovou podobu mají. Z tohoto důvodu je potřebné reagovat a ne jen slovy, ale podklady dotčených orgánů, aby si udělal obrázek každý, komu chybí podklady nebo nebyl účasten mnohým zasedáním zastupitelstva obce. Myslel jsem si, že se již nebudu muset vracet k některým skutečnostem z minulosti, ale evidentně si to ti, kteří za podobnými problémy stojí, přejí a dehonestují odvedenou práci.

Kiosek, který lidé znají již dlouhá léta, a psal svou minulost, vznikal tak jak vznikal. Jednotliví provozovatelé jej různě přistavovali, upravovali a nikdo neřešil jakékoliv povolení, prostě doba takovým skutkům přála a jednotliví uživatelé by mohli vyprávět i o tom, jak šel kiosek z jedné ruky do druhé. Když jsem v roce 2017 nastoupil po předčasných volbách, kterým předcházelo rozkrádání statisícových finančních prostředků z pokladny obce a spousty dalších problémů, které musí obec řešit do dnešních dnů a bude je řešit i v budoucnu, protože tyto kostlivci nezmizí, jen se vždy objeví, když je potřeba řešit něco nového a musíme je vždy nejdříve vyřešit, tak bylo známo, že kiosek je černou stavbou a že se o něj úřady zajímají.

Bylo jasné, že dříve nebo později stará podoba kiosku nevydrží. Jelikož kiosek v té době stál na pozemku ve vlastnictví MO ČRS Přelouč, začal jsem jednat s rybáři o odkupu pozemku. Jednání byla zdlouhavá a to hlavně díky některým členům rybářského spolku, kteří přestože kiosek pravidelně navštěvovali, nesouhlasili s prodejem pozemku obci. Pokud by se prodej nepodařilo dohodnout, tak zde obec nemůže cokoli budovat. Toto se podařilo a obec získala pozemky pro budoucí budování. Do této doby byl pozemek pronajat a obec zde dokonce dlužila za nájem z minulosti.

Druhá záležitost byly úřady. Ano, byl to člen výboru rybářského spolku MS Lázně Bohdaneč, který upozornil stavební úřad na skutečnost, že se jedná o stavbu, která zde nemá co dělat a veřejně to prohlásil při jednání o odkupu pozemku v sídle rybářů v Přelouči, kdy chování tohoto člena překvapilo i vedení MO Přelouč a nebylo z toho zrovna nadšeno. Za nějakou dobu obdržela obec písemnost ze stavebního úřadu, kterou přikládám. Zda měla tato písemnost něco společného s jednáním zmíněného rybáře nevím a je to i jedno.

VÝZVU K ÚČASTI NA KONTROLNÍ PROHLÍDCE str.1 VÝZVU K ÚČASTI NA KONTROLNÍ PROHLÍDCE str. 2

Výzva k účasti na kontrolní prohlídce.pdf

 

Jedná se o VÝZVU K ÚČASTI NA KONTROLNÍ PROHLÍDCE, která proběhla nakonec 12. 4. 2019 místo avizovaného 16. 4. 2019. což dokládá protokol zde.

Protokol str. 1 Protokol str. 2 Protokol str. 3

Protokol.pdf

 

Jednoduše řečeno, stavební úřad se dostavil na místo, aby zjistil, že zde stojí objekt (o kterém všichni vědí, včetně úřadů), na který neexistuje dokumentace a který zde již od roku 2012 nemá stát. Proč od roku 2012?…., k tomu se dostanu níže. Výsledek této kontroly byl dopředu znám. Nedoložili jsme žádnou dokumentaci, protože taková vůbec nikdy neexistovala. Na základě prohlídky stavebním úřadem bylo následně 5. 6. 2019 vydáno stavebním úřadem OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ ODSTRANENÍ STAVBY.

Oznámení Zahájení řízení odstranění stavby str. 1 Oznámení Zahájení řízení odstranění stavby str. 2

Oznámení Zahájení řízení odstranění stavby.pdf

 

Jediná cesta a pokus, jak celý proces přibrzdit, bylo požádat o stavební úřad o odložení a to cestou OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY, což se stalo a žádost jsem 28. 6. 2019 podal na příslušný úřad.

Oznámení změny v užívání stavby str. 1 Oznámení změny v užívání stavby str. 2 Oznámení změny v užívání stavby str. 3 Oznámení změny v užívání stavby str. 4        Oznámení změny v užívání stavby str. 5

Oznámení změny užívání stavby.pdf

 

Toto oznámení mělo jediný cíl a to pozastavit řízení o odstranění stavby z důvodu, že se obec pokusí veškerou požadovanou dokumentaci získat. Naprosto všem bylo jasné, že je to pouhé zdržování, aby kiosek ještě nějakou dobu vydržel. Bez ohledu na skutečnost, že se úřady začnou zajímat o kiosek, jsme dávno usilovně pracovali na získání pozemku, projekčních pracích nového zařízení a především změně Územního plánu, což je dlouhodobá záležitost. Bez vlastnictví pozemku, nového projektu, nového územního plánu, by obec přišla o toto kultovní místo. Z doloženého je patrné, že problém s kioskem neřešilo právě vedení obce, které tu rozhodovalo v roce 2012 a dříve.

Na základě našeho podání o ZMĚNĚ V UŽÍVÁNÍ STAVBY, vydal stavební úřad VÝZVU K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ PODÁNÍ A USNESENÍ O PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ, zde.

Výzva k odstranění nedostatků podání a Usnesení o přerušení řízení str. 1 Výzva k odstranění nedostatků podání a Usnesení o přerušení řízení str. 2

Výzva k odstranění nedostatků podání a Usnesení o přerušení řízení.pdf

 

Z této výzvy je patrné, co vše musí obec doložit a zároveň jasné, že to nikdy obec nedoloží, protože již jen rozpor s Územním plánem (první ÚP vznikl právě v roce 2012 a jeho vznik by stál rovněž za rozbor) to vylučuje, ale jako pozdržení demolice krok účelný a následovalo USNESENÍ O PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ, následně dne 4. 3. 2020 USNESENÍ ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ. Zde je opět vypsáno, co obec musí doložit. Opět nezbývá napsat, že bylo všem jasné, doložit to, co doložit nelze. Tímto se ale podařilo demolici oddálit.

Usnesení o přerušení řízení str. 1 Usnesení o přerušení řízení str. 2

Usnesení o přerušení řízení.pdf

 

Usnesení Zastavení řízení str. 1 Usnesení Zastavení řízení str. 2

Usnesení - Zastavení řízení.pdf

 

Po vyčerpání lhůty na doložení nedoložitelného, stavební úřad vydal definitivní ROZHODNUTÍ NAŘÍZENÍ ODSTRANENÍ STAVBY, zde.

Rozhodnutí - Nařízení odstranění stavby str. 1 Rozhodnutí - Nařízení odstranění stavby str. 2 Rozhodnutí - Nařízení odstranění stavby str. 3

Rozhodnutí - Nařízení odstranění stavby.pdf

 

Z tohoto rozhodnutí vyplývá, že obec je povinna do 6 měsíců stavbu odstranit a to do konce ledna 2021. To že odstranění probíhá až nyní, je čistě záležitostí doby covidu a méně pružného jednání, která tato doba představuje. Některé oslovené firmy na demolice neodpověděly, jiné neměly volné termíny atd.

Je důležité zmínit, že celý proces zdržování, zastavení řízení o odstranění a ponechání kiosku na místě neznamenal, že by mohla být stavba užívána, naopak. Tato stavba zůstala stát, ale bez nároku užívat ji. Sezóny 2019, 2020 proběhly na základě toho, že jsem si neuměl představit kiosek nemít. V rozporu s čímkoliv zde popsaným, probíhala u vody činnost, za kterou bych nesl odpovědnost z porušení všeho možného já a provozovatel, který byl se stavem vždy seznámen, včetně posledního provozovatele, který od loňské sezóny velmi dobře zná skutečnost, že kiosek již v roce 2021 nebude otevřen. Na druhou stranu musím přiznat, že jsem s podobným chováním některých jedinců počítal, že se zachování provozu v těchto letech otočí proti mně. Nelituji toho, znamenalo to dva roky navíc pro ty, kteří místo navštěvovali. Předpokládám, že se o úhradu sankcí, které by z tohoto a za tyto roky vyplynuly, se mnou jednotliví křiklouni nepodělí.

Příspěvky na FB pod nickem shodným se jménem bývalé paní starostky, ale i dalších, o naschválech s demolicí kiosku, jsou opravdu úsměvné a stejně tak velmi smutné, protože to bylo právě zastupitelstvo v čele se starostkou, které do roku 2012 mohlo kiosek zachránit splněním podmínek z rozhodnutí z roku 1993. Tato doba a tehdejší platná legislativa, včetně neexistence žádného Územního plánu (1. přijat v roce 2012), přinášela možnost celou záležitost zlegalizovat. Bohužel obec toto neprovedla. Dokument s dočasným kolaudačním rozhodnutím přiložen níže. Někteří z předešlých zastupitelů nebudou mít radost, že někdo z jejich vlastních řad dnes opět připomíná nehezké skutečnosti tehdejší doby, nad kterými jsme dávno mávli rukou a místo toho začali s rozvojem obce, protože opak by nic prospěšného nepřinesl.

Kolaudační rozhodnutí 1993 str. 1 Kolaudační rozhodnutí 1993 str. 2

Kolaudační rozhodnutí.pdf

 

Aby nebylo jen smutných zpráv, tak celé dění od roku 2017 bylo probíráno na několika zasedáních zastupitelstva obce a byla představena i studie nového restauračního zařízení. Tato studie je připravena již v podobě projektu pro podání žádosti o stavební povolení. Toto podání může následovat až po dokončení procesu Změny Územního plánu. Tento mnohdy letitý proces nese řadu kroků, které nejsou v moci obce, ale spousty dotčených úřadů, ale blížíme se k jeho konci. Osobně bych byl nejraději, aby starý kiosek padl až ve chvíli budování nového. Toto bohužel není možné a začne-li řešit příslušný úřad "černou" stavbu, rozhodně ho nezajímá, zda jsme na něco u vody zvyklí nebo ne. Kdybychom nerealizovali Změnu Územního plánu, úspěšně neodkoupili pozemek od rybářů a dopředu neprojektovali novou stavbu, tak tu roky nebude možné nic vybudovat.

Níže přikládám studii nového zařízení, která čeká na realizaci.

Nevím, proč má někdo potřebu v obci rozdmýchávat nějaké pomluvy a nepříjemnou atmosféru. Uvedená fakta říkají něco jiného, ale s tím už se musíme nějak smířit. Někdo prostě potřebuje k životu i toto, přestože veškeré podklady hovoří jasně a ukazují, kdo za čím stojí.

Pevně věřím, že v brzké době začne vznikat podoba něčeho nového, co bude sloužit nám všem a že dva roky provozu (2019, 2020), který oficiálně nemohl existovat, je dost velkým argumentem, že se dnes nejedná o žádný naschvál komukoli, který je u některých z neznalosti, ale u některých cíleně zmiňován v Facebook vláknu „Stánek“.

Všem přeji příjemné léto.

 

Celá studie obecní bistro Černá u Bohdanče k nahlédnutí ZDE.pdf

 

Obr. 1 Obr. 2