Vyhledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
Čarodějnice v Černé u Bohdanče
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Prodej kuřic Novák HB
10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Oznámení a hlášení > Zápis dětí do MŠ Rybitví x Problematika MŠ v obci - důvody, průběh, řešení...

Zápis dětí do MŠ Rybitví x Problematika MŠ v obci - důvody, průběh, řešení...Vážení rodiče a občané obce,

níže jsou přiloženy informace k zápisu dětí do MŠ Rybitví. Jedná se o školku, ve které jsme doposud měli největší šanci k přijetí dětí, a to na základě volných kapacit. Opakují se dotazy, které se týkají informací o spádovosti naší obce. Již mnohokrát bylo řečeno, že obec Černá u Bohdanče žádnou smlouvu o spádovosti na MŠ nemá a nikdy neměla, ač by si ji přála.

Důvod neexistence spádové školky je prostý. Obec, která školku vlastní a uzavře takovou smlouvu, dostává své vlastní děti na stejnou úroveň podmínek pro přijetí, jako u děti z obce, kde školské zařízení není. Toto by vedení obce, ale i vedení mateřské školy špatně vysvětlovalo vlastním občanům, že jejich dítě se do školky nedostalo, zatímco z okolních obcí ano. Rozhodně bychom nepostupovali jinak a v našem zařízení by měly jednoznačnou přednost naše děti a děti z ostatních obcí bychom přijímali rovněž a rádi, ale jen do výše volné kapacity. Takový postup, kdy logicky upřednostníte vlastní děti, je možný právě jen ve chvíli, kdy neuzavřete, coby zřizovatel mateřské školy, s nikým spádovost.

Bohužel i školka v Rybitví má své omezené kapacity a při mém úterním telefonátu s paní ředitelkou padla i skutečnost, že v souvislosti s Ukrajinou, je v obci Rybitví ubytován určitý počet rodin s malými dětmi, pro které bude potřeba zajistit místa v jejich školce. Přístup obce Rybitví je naprosto pochopitelný, ač se nám může zdát pro nás nepříjemným. Zde bych rád podotkl, aby má slova nevyzněla jinak, než vyznít mají, že jsem jednoznačně proto, abychom těmto lidem pomáhali. Oni nemohou za to, co se u nich doma děje, ale nemůžeme zároveň neřešit problém našich dětí, ačkoli z televizních prohlášení slýcháme malinko odlišné informace. Chceme rovněž pomáhat a v současné době obec dojednává např. poskytnutí poloviny inventáře ze sálu v podobě zápůjčky 10 stolů a 60 židlí Městu Pardubice, aby mohli vybavit ubytovací prostory pro uprchlíky. Ano, není to moc, ale každý pomáhá tak, jak si může dovolit. V každém případě skutečnost je dána, obec žádné zařízení předškolního typu nemá a nemůže ho mít, pokud ten, kdo odpovídá za vzdělanost národa, nenastaví podmínky tak, aby bylo dostupné každému dítěti. Zákon hovoří jasně, obec je zřizovatelem mateřských škol, tudíž se to tváří tak, že obec musí postavit, obec musí zaplatit. Jenže ti, kteří takový zákon uvedli v život a kteří na něj nyní poukazují, nenapsali, kde na to obec má vzít. Je to jako v soukromém životě, mohu si přát něco, na co můj rozpočet nestačí a zůstane to jen snem. Stejné je to na obci. S tím se ale nelze smířit, není možné závazky a povinnosti státu hodit na obce, které mají jasně dané příjmy a tyto neumožňují, zejména v malých obcí, naplňovat státní politiku. Zde musím na druhou stranu říci, že obec je úspěšná v získávání financí nad rámec rozpočtu, protože pokud by tomu tak nebylo, tak si můžeme dovolit sotva polovinu projektů, které se v obci realizují nebo jsou plánovány. Jenže žádná nová komunikace, hřiště, hasičská zbrojnice, chodník a spousta dalšího potřebného neuklidní rodiče, kteří se potřebují vrátit do pracovního procesu a nemají možnost své děti umístit do školských zařízení. Celá problematika je mnohem náročnější a dozvídám se při svých jednáních, že obec mohla developerům před výstavbou říci, že dostane povolení k výstavbě, když vyprojektuje školku nebo že se neměla takovým způsobem rozrůstat a podobně. Jenže co bylo, nemá cenu řešit, řešit musíme to, co je. Ani ve velkých městech neexistuje spousty nových školek. Většina zařízení je těch, které tu jsou z minulosti a obce a města je zdědila. My takové štěstí neměli, protože v minulosti nebylo školky v obci potřeba.

Na obec se dostávají informace, jednak v rámci zasedání zastupitelstva, ale i v rámci telefonických hovorů od maminek, že se po obci šíří zprávy, že spádovost nemáme uzavřenou proto, že jako starosta odmítám zaplatit. Za uzavření spádovosti se ze zákona nic neplatí, už zde je na těchto tvrzeních něco špatně. Je to lež, kterou někdo šíří a pokud víte kdo, pošlete ho za mnou a pokud mi sdělí, která okolní obec, nebo ředitel/ka mateřské školky dokáže za finanční příspěvek uzavřít spádovost, půjdu a okamžitě uhradím potřebnou částku a ze svého – je to nesmysl!

Od počátku působení na obci je tato problematika jednou z hlavních priorit, kterou se zabývám a čemuž odpovídají i jednotlivé kroky, které směřují k pořízení vlastní MŠ. Tyto kroky do této chvíle postupují bez zbytečných zdržení a navazují na sebe navzájem. Obec v této chvíli plní vše, co jednotlivé dotační subjekty vyžadovaly, včetně vysoké stavební připravenosti a zdálo by se, že bude brzy po problému. Bohužel tomu tak není, ale o tomto připravím rozsáhlý článek mimo informaci o Zápise do MŠ.

Přesto pár skutečností musím uvést již nyní, jelikož se jedná o aktuální a důležité téma, které musí rodiče školkových dětí řešit.

Tento týden bylo možné na úřední desce shlédnout Veřejnou vyhlášku o zahájení společného řízení k výstavbě MŠ. Je to další krok, který je v možnostech obce, která tím plní vše, co bylo avizováno, že musí splnit, aby byla úspěšná při získání dotačních prostředků v programovém období 2021 – 2027. Bez příslušné dotace školku nejsme schopni postavit a to z prostého důvodu. I kdybychom se rozhodli, že vynecháme dotace a získáme sebevýhodnější úvěr, tak takto obec nesmí postupovat. Obec se nesmí ze zákona zadlužit více, než 60 % z přijmu obce. Toto je velmi zjednodušeně řečeno, ale vzhledem k rozpočtu obce, který je na straně příjmu ve výši cca 9 mil Kč, je zřejmé, že investice v řádu 40 a více milionů za výstavbu školky z úvěrových prostředků, je vzhledem k maximální zadluženosti nereálná. I z tohoto důvodu je pro nás úspěšnost v dotačních žádostech tak důležitá. Investujeme proto do něčeho, do čeho musíme, protože takové požadavky tu byly nastaveny ze strany příslušných orgánů a přitom do této chvíle nejsou jasné podmínky, respektive se v současné chvíli objevují informace, které nejsou nejpříznivější a které mohou zmařit dosavadní úsilí i finanční prostředky. Přístup člověka ke vzdělání a to na jakékoliv úrovni, není a nemůže být závislý na obci. Zoufalé situace vyžadují zoufalé činy, a ač se jednotliví ministři nebudou chtít zřejmě scházet s kdejakým starostou z poslední obce, usiluji v těchto dnech o jednání na této úrovni, protože oni jsou ti, kteří nastavují, respektive schvalují jednotlivé zásady. Nelze chtít po voličích jejich náklonost jen před volbami. Stejně tak jsem oslovil různé pracovní skupiny, sdružení obcí, MAS, aby i ze svých pozic apelovali na chystanou podobu výzvy. Nemohu a nechci se nechat odbýt jednoho dne tím, že někdo napíše, takto jsme nastavili pravidla a hotovo. Ta pravidla nejsou v tuto chvíli vůbec dobrá, ale o tom příště. Stále věřím, že není-li něco rozhodnuto, lze to změnit.

Řešení tohoto problému je dlouhodobá záležitost a proto je třeba hledat další, rychlejší, leč dočasné alternativy a nerezignovat. Proto v tuto chvíli uvažuji i o možnostech, které nám poskytne plánovaná výstavba hasičské zbrojnice, na kterou jsme úspěšně získali dotační příspěvek a která je momentálně ve stavu inženýrských příprav a bylo požádáno o stavební povolení. Tato zbrojnice obsahuje i školící místnost, která je nad rámec povinných technických částí a je projektována tak, aby byl přístup od technické části oddělen a 1. patro mohlo být využito i pro veřejnost. V plánu bylo, kromě hasičských aktivit, využívat prostor pro komunitní činnosti, obřadní síň apod. Na základě všeho výše uvedeného, si pohrávám s myšlenkou, že tento prostor, pokud by splnil veškeré normy pro provoz dětské skupiny a pokud by takový provoz schválil poskytovatel dotace, kterým je Generální ředitelství HZS, mohl částečně překlenout období vedoucí k trvalejšímu řešení. Není normální, aby naše maminky odhlašovaly děti z obce do sousedních měst, aby své děti dostaly do MŠ, protože je to poslední cesta. Nepolevím v tom, co jsem začal a budu hledat nadále jakékoliv dveře, za kterými bude někdo, kdo může tuto situaci společně s námi vyřešit. Nesmířím se s řešením, že by si obec pronajala byt v Rybitví nebo v jiné obci, která disponuje školkou, do kterého přihlásíme k trvalému pobytu všechny své děti, abychom z nich udělali spádové děti pro danou školku. Toto by bylo řešení, jak se dostat maximálně do novin.

Místo informace o zápisu do mateřské školy, je tu poměrně obsáhlé psaní o celé problematice. Nicméně právě v době probíhajících zápisů, kdy není jednoduché umístit dítě do předškolního zařízení, je potřebné popsat situaci jak je a ne jak ji někteří prezentují. Situace je zcela opačná a intenzivně se jí zabývám, dnes již u dveří v nejvyšších patrech politické scény a věřím, že i v malých obcí, bude jednou takový problém minulostí.

Slíbený článek o samotných dotacích a možnostech na výstavbu nových zařízení, které se nás bezprostředně týkají, vložím ihned po té, co obdržím všechna vyjádření k tomu, co již mezi řádky prosakuje a na co vznáším další dotazy, připomínky, prosby nebo protesty.

Pochopitelně budu rád, za jakýkoliv postřeh, problém či Vaši žádost o radu nebo informaci, zejména od rodičů, kteří budou řešit umístění do mateřské školy. Veškeré Vaše informace mně slouží jako další podklad k jednání v rámci této problematiky.

Závěrem přeji všem rodičům úspěšné přijetí Vašich dětí do mateřských škol, přestože si jsem vědom, jak náročné to v tomto roce bude.

 

Zápis do MŠ letákStanovení termínu a místa zápisu 1. kolo

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

Žádost o přijetí dítěte