Vyhledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10
Po stopách odboje na Bohdanečsku
11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Vítání léta aneb "Hurá, prázdniny!"
29 30
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Oznámení a hlášení > Žádost o plnění krizových opatření

Žádost o plnění krizových opatřeníVážení občané,

vzhledem k narůstajícím číslům osob s onemocněním COVID-19, nejen na území města Pardubice, Pardubického kraje, ale i jednotlivých obcí, jsme byli požádáni, abychom apelovali na své občany k dodržování přijatých nařízení. Zmiňované jsou zejména skupiny dětí, které se sdružují na různých místech a nepoužívají ochranné prostředky. Jedná se o věkovou skupinu, u které často nedochází k žádným příznakům nemoci, a tudíž mohou nevědomky infikovat své okolí, rodiče, prarodiče, kteří dojíždějí na svá pracoviště, do kolektivu mezi další osoby apod.

Všichni víme, že názory na tento stav se různí a to od názorů, že vše je uměle vyvolané, až po katastrofické scénáře. Nejsem epidemiolog ani lékař a vycházím ze stavu, který rozhodně není ve zdravotnických zařízení optimální. Nechci tu vést debatu o tom, zda nás roušky zachrání či nikoli, od toho tu jsou odborníci. Na mě je, abych Vás požádal o dodržování přijatých usnesení, které mají vést k návratu do normálního stavu.

Nejsem žádný policista, který má chodit po obci a řešit porušování pokutami a dělat to rozhodně nehodlám. Zároveň nejsem tím, který má zavírat oči a dělat, že se nic neděje. Bohužel, už jsem v této druhé vlně zažil i výkřiky, že mě po tom nic není. Strašně rád bych byl, aby mě po tom nic nebylo a aby nadřízené územně správní celky neposílali starostům obcí odkaz na ustanovení jednotlivých paragrafů „Krizového zákona“. Bohužel tomu tak není a nečinnost znamená problém starosty se zákonem.

  • § 21

(1) Starosta obce zajišťuje připravenost obce na řešení krizových situací; ostatní orgány obce se na této připravenosti podílejí.

(2) Starosta obce dále

   a) za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení může zřídit krizový štáb obce jako svůj pracovní orgán,

   b) zajišťuje za krizové situace provedení stanovených krizových opatření v podmínkách správního obvodu obce; správní úřady se sídlem na území obce, právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny stanovená krizová opatření splnit,

   c) plní úkoly stanovené starostou obce s rozšířenou působností a orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace a při jejich řešení a úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu obce s rozšířenou působností,

   d) odpovídá za využívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem vnitra.

(3) V době krizového stavu starosta obce

   a) zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení, pokud tak již neučinil hasičský záchranný sbor kraje,

   b) nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce,

  c) organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva,

  d) zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace.

(4) Pokud starosta obce neplní v době krizového stavu úkoly stanovené tímto zákonem, může hejtman převést jejich výkon na předem stanovenou dobu na zmocněnce, kterého za tím účelem jmenuje. O této skutečnosti hejtman neprodleně informuje obec a ministra vnitra, který může rozhodnutí hejtmana zrušit.

 

Věřte, že není příjemné někomu zakazovat něco, co zrovna považuje za své bytostné právo a ještě si u toho vyslechnout nadávky nebo že si mám zavolat policii. Polici jsem nikdy k takovýmto věcem nevolal, nevolám a věřím, že volat nikdy nebudu, přestože jsem slyšel již i opak. Pojďme se snažit společně udělat alespoň minimum, co můžeme sami a za to Vám děkuji.

Celá situace je nepříjemná, normální život se vytratil, zmrazeny jsou kulturní akce na obcích, řešíme dopad na obecní rozpočet a je zcela jedno, zda jsme COVID pozitivní či nikoli. Přes toto vše bych Vám chtěl popřát pokud možno klidné období, rodinnou pohodu a alespoň z obce pozitivní zprávy, že plánované projekty dále pokračují a nové jsou chystané. Pracujeme na získání dalších dotačních prostředků tak, aby finanční ztráty letošního rozpočtu i ty predikované pro příští, neměli vliv na budování a zkrášlování obce.