Vyhledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5
Stánek U písníku
6
Stánek U písníku
7
Stánek U písníku
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
Menu na víkend 19. - 21. 7. 2024 (Rybolov Proděti)
20
Menu na víkend 19. - 21. 7. 2024 (Rybolov Proděti)
21
Menu na víkend 19. - 21. 7. 2024 (Rybolov Proděti)
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
Rumové léto 3. srpna 2024
4
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Oznámení a hlášení > Žádost o plnění krizových opatření

Žádost o plnění krizových opatřeníVážení občané,

vzhledem k narůstajícím číslům osob s onemocněním COVID-19, nejen na území města Pardubice, Pardubického kraje, ale i jednotlivých obcí, jsme byli požádáni, abychom apelovali na své občany k dodržování přijatých nařízení. Zmiňované jsou zejména skupiny dětí, které se sdružují na různých místech a nepoužívají ochranné prostředky. Jedná se o věkovou skupinu, u které často nedochází k žádným příznakům nemoci, a tudíž mohou nevědomky infikovat své okolí, rodiče, prarodiče, kteří dojíždějí na svá pracoviště, do kolektivu mezi další osoby apod.

Všichni víme, že názory na tento stav se různí a to od názorů, že vše je uměle vyvolané, až po katastrofické scénáře. Nejsem epidemiolog ani lékař a vycházím ze stavu, který rozhodně není ve zdravotnických zařízení optimální. Nechci tu vést debatu o tom, zda nás roušky zachrání či nikoli, od toho tu jsou odborníci. Na mě je, abych Vás požádal o dodržování přijatých usnesení, které mají vést k návratu do normálního stavu.

Nejsem žádný policista, který má chodit po obci a řešit porušování pokutami a dělat to rozhodně nehodlám. Zároveň nejsem tím, který má zavírat oči a dělat, že se nic neděje. Bohužel, už jsem v této druhé vlně zažil i výkřiky, že mě po tom nic není. Strašně rád bych byl, aby mě po tom nic nebylo a aby nadřízené územně správní celky neposílali starostům obcí odkaz na ustanovení jednotlivých paragrafů „Krizového zákona“. Bohužel tomu tak není a nečinnost znamená problém starosty se zákonem.

  • § 21

(1) Starosta obce zajišťuje připravenost obce na řešení krizových situací; ostatní orgány obce se na této připravenosti podílejí.

(2) Starosta obce dále

   a) za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení může zřídit krizový štáb obce jako svůj pracovní orgán,

   b) zajišťuje za krizové situace provedení stanovených krizových opatření v podmínkách správního obvodu obce; správní úřady se sídlem na území obce, právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny stanovená krizová opatření splnit,

   c) plní úkoly stanovené starostou obce s rozšířenou působností a orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace a při jejich řešení a úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu obce s rozšířenou působností,

   d) odpovídá za využívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem vnitra.

(3) V době krizového stavu starosta obce

   a) zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení, pokud tak již neučinil hasičský záchranný sbor kraje,

   b) nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce,

  c) organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva,

  d) zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace.

(4) Pokud starosta obce neplní v době krizového stavu úkoly stanovené tímto zákonem, může hejtman převést jejich výkon na předem stanovenou dobu na zmocněnce, kterého za tím účelem jmenuje. O této skutečnosti hejtman neprodleně informuje obec a ministra vnitra, který může rozhodnutí hejtmana zrušit.

 

Věřte, že není příjemné někomu zakazovat něco, co zrovna považuje za své bytostné právo a ještě si u toho vyslechnout nadávky nebo že si mám zavolat policii. Polici jsem nikdy k takovýmto věcem nevolal, nevolám a věřím, že volat nikdy nebudu, přestože jsem slyšel již i opak. Pojďme se snažit společně udělat alespoň minimum, co můžeme sami a za to Vám děkuji.

Celá situace je nepříjemná, normální život se vytratil, zmrazeny jsou kulturní akce na obcích, řešíme dopad na obecní rozpočet a je zcela jedno, zda jsme COVID pozitivní či nikoli. Přes toto vše bych Vám chtěl popřát pokud možno klidné období, rodinnou pohodu a alespoň z obce pozitivní zprávy, že plánované projekty dále pokračují a nové jsou chystané. Pracujeme na získání dalších dotačních prostředků tak, aby finanční ztráty letošního rozpočtu i ty predikované pro příští, neměli vliv na budování a zkrášlování obce.