Vyhledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5
Stánek U písníku
6
Stánek U písníku
7
Stánek U písníku
8 9 10 11 12
Rybolov Proděti: 12. - 14. 7. 2024 Rybí menu + páteční grilování makrel!!!
13
Rybolov Proděti: 12. - 14. 7. 2024 Rybí menu + páteční grilování makrel!!!
14
Rybolov Proděti: 12. - 14. 7. 2024 Rybí menu + páteční grilování makrel!!!
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
Rumové léto 3. srpna 2024
4
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Oznámení a hlášení > Vysvětlení zastupitelstva k důvodům nekonání akce SH ČMS v sále OÚ

Vysvětlení zastupitelstva k důvodům nekonání akce SH ČMS v sále OÚVážení občané,

v minulých dnech jste obdrželi do svých schránek pozvánku na Taneční zábavu pořádanou SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Černá u Bohdanče.

Musím vás informovat, že žádná taková akce se na sále OÚ nekoná. Obecní ples se bude konat na konci měsíce března.

Pokusím se co nejstručněji vysvětlit situaci „hasičstva v obci“. Na úvod je třeba uvést, že Obec Černá u Bohdanče má svoji jednotku dobrovolných hasičů. Tato jednotka, ale nemá nic společného se spolkem, který byl uveden na pozvánkách.

 

„Hasičstvo obecně“

K pochopení celé události je potřeba nejdříve vysvětlit a uvést na pravou míru, co za hasiče se v obcích nachází, přestože mnozí z nás rozlišují pouze slovo dobráci, dobrovolní hasiči apod.

Obec ze zákona zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, což ji ukládá § 29 Zákona 133/1985 o požární ochraně a v dalším textu si pomohu nepřesným, leč pro pochopení jasným názvem „zásahová jednotka“ a pak se v obcích napříč republikou nachází občanská sdružení, jako je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Česká hasičská jednota nebo Moravská hasičská jednota. Zde se jedná o zájmové sdružení, jejímž členem může být muž, žena, dítě a pro další rozlišení budu nazývat „zájmovým spolkem“. Jedná se o zapisovaný spolek založený na stejných principech, jako jakýkoliv jiný zájmový spolek (fotbalisti, umělecké spolky atd.).

 

Situace v naší obci v roce 2017.

V roce 2017, po nástupu do funkce starosty obce, jsme uskutečnili jednu z prvních schůzek právě s velitelem jednotky, který byl zároveň starostou SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Černá u Bohdanče (zájmový spolek). Velitel jednotky byl dotázán:

  • Co potřebuje pro „zásahovou“ jednotku. Odpověď zněla, že nic.
  • Jako starosta „zájmového“ spolku, takto se funkce v zapisovaném spolku nazývá, byl dotázán, zda nepotřebuje něco pro děti, jelikož se zabýval, i když ne dlouho „hasičským potěrem“. Odpověď – já již děti nedělám. Zvláštní, že je pak šířena informace, že starosta obce zrušil děti. Starosta obce nemá žádnou takovou pravomoc a nemá nic co dočinění s SH ČMS.

 

Místo spolupráce s obcí lži.

Velitel „zásahové“ jednotky a starosta „zájmových hasičů“ v jedné osobě komunikoval mezi své členy lži. Příkladem může být to, že jednotka se chtěla prezentovat v rámci Kašparovi poutě a nebylo jí od starosty obce vyhověno, že si mohou vzít hasičskou stříkačku. Ano, nebylo vyhověno, protože nikdo o nic nežádal, takže nebylo čemu vyhovět. Nevidím jediný důvod, proč neprezentovat techniku obce, ba naopak.

 

Neplnění povinností velitele „zásahové jednotky“.

Velitel „zásahové“ jednotky odmítl opakovaně na výzvu starosty aktivovat jednotku k zásahu, přestože je to starosta obce a je to obec, která zřizuje svou jednotku za jasným účelem.

Ve chvíli, kdy velitel jednotky odmítl zasahovat u požáru automobilu u RD, kde hovoříme o možném ohrožení lidských životů, bylo neustálé přecházení tohoto chování u konce. Velmi špatný obrázek jednotky, kdy dorazíte jako starosta na místo zásahu a sbory vyšší úrovně se Vás ptají, kde máte své hasiče.

 

Odvolání velitele „zásahové jednotky“

Po této poslední a neomluvitelné události, jsem přistoupil k jedinému možnému, a to odvolání velitele „zásahové“ jednotky. Odvolaný velitel se rozhodl, že nebude ani členem „zásahové“ jednotky a odevzdal veškerý zapůjčený materiál. Následně se řada členů rozhodla ukončit členství v „zásahové“ jednotce, ať již uváděli věk nebo cokoli jiného. Zde musím jednoznačně vyzdvihnout, že ani jeden z nich neskončil hned a své povinnosti vykonávali do chvíle, kdy si obec postupně obstará náhradu a za to jim patří velké poděkování.

 

Budování nové „zásahové jednotky“

Obec, aby naplnila svou zákonnou povinnost, začala budovat novou jednotku.

Při jejím budování přijímala od okolních sborů informace, jak se někdo snaží obcházet okolní sbory a apelovat na ně s tím, že tu za chvíli jednotka nebude, tím pádem si ji obec musí smluvně zajistit v okolí, tak ať to nemáme tak jednoduché a případně pořádně drahé. To už je pořádný úlet, který není krokem proti starostovi obce, ale proti obci a jejím občanům. Lži, že starosta obce ruší hasiče, jsou nehorázné již jen proto, že starosta obce v té době žádal o dotaci na hasičský dopravní automobil, což takové lži vylučuje a automobil v hodnotě cca 1 mil. Kč byl do obce pořízen, a to s dotací ve výši 750 tis. Kč.

Tímto se zcela dobrovolně, prostřednictvím svého statutárního zástupce (starosta spolku), odstřihl „zájmový“ spolek od všeho, co má s požární tématikou v obci co dočinění.

Statutární zástupce spolku byl několikrát vyzván k jednání s úřadem, tentokráte za účelem dořešení majetkových a jiných záležitostí mezi obcí a „zájmovým“ spolkem. Bohužel bez úspěchu.

 

Máme novou „zásahovou jednotku“, ale jak dál se spolkem?

Abychom nevířili vody a nebylo to bráno, jako naschvál a zakládal se II. konkurenční spolek SH ČMS, chodili členové „zásahové“ jednotky za statutárem spolku a chtěli v dobrém převzít něco, co v té době již roky nefungovalo. Co si pokaždé vyslechli, zde nebudu nijak prezentovat. Za obec jsme dokonce iniciovali schůzku s nadřazeným orgánem těchto „zájmových“ spolků na úrovni okresu a vysvětlili situaci a o co se nám jedná. Bylo nám přislíbeno, že si promluví se statutárem a následně nám bylo sděleno, že budeme pozváni na výroční schůzi spolku. Nikdy se tak nestalo, což je svobodné rozhodnutí starosty spolku.

 

Zasedání zastupitelstva v roce 2020.

V roce 2020 se celá záležitost dostala na půdu zastupitelstva obce a to svým usnesením č. 111/10/2020 rozhodlo o zrušení sídla spolku na adrese OÚ. Písemnost s tímto usnesením byla předána statutárovi spolku, který do dnešního dne neučinil patřičné kroky.

 

Zájmový spolek nevykazuje žádnou činnost.

Minulý pátek jsem byl na setkání s ministrem vnitra Vítem Rakušanem, který zde hovořil právě o posledních letech, které byly zkouškou pro celou strukturu jednotek, od profesionálních, po ty obecní až po „zájmové“. Jen na likvidaci požáru v NP České Švýcarsko, se z celkového počtu zasahujících, podílelo 60 % právě těch obecních a spolkových. Kde byl statutár spolku z Černé?

Kde byl, když byl covid a veškeré složky hasičů se věnovaly rozvážení materiálů, kdy starostové obcí museli zabezpečovat nákupy seniorům a volali občané obce, zda nepotřebujeme pomoci. Tady se rovněž ukázalo, jak spolek funguje a jak mu jsou vlastní stanovy.

Kde byl, když se zasahovalo na Moravě po živelných pohromách?

Kde byl, když se logisticky zabezpečovala sbírka pro Ukrajinu, kde byl se zájmovou činností těch celých dlouhých 7 let?

 

Všem, kteří se těšili na tuto zábavu, se omlouvám, ač by se měli omluvit především pořadatelé za svou troufalost a podvodné jednání při snaze získat od obce prostory.

Je absolutně nepochopitelné, že si někdo dovolí pozvat občany na zábavu a nemít domluvený pronájem sálu?! To mají být občané bráni za rukojmí a spoléhat na to, že si nikdo nedovolí sál nepronajmout? Co je mnohem závažnější, tak se o to organizátor pokusil prostřednictvím třetí osoby, která dorazila na úřad s tím, zda si může pronajmout sál k soukromé akci pro pár kamarádů. Tomuto žadateli bylo sděleno, že v tom není problém, nechť vyplní žádost a bude sepsána standardní nájemní smlouva. Jedinou podmínkou bylo a je to všeobecná podmínka, že žadatel musí mít vůči obci vyřešeny veškeré závazky. Ve chvíli, kdy mně volali lidé, že naši hasiči dělají zábavu na obci, že by přispěli do tomboly apod., jsem zůstal v údivu, ze kterého mě dostal e-mailem zaslaný sken roznášené pozvánky. Ve chvíli, kdy se to dozvěděli zastupitelé obce, sešli se a zaujali k tomuto jednotný a logický postoj. Nevěřil jsem, že se někdo propůjčil k takovému klamavému jednání (použit hodně slabý výraz). Čas ubíhal a žádná žádost zmíněné třetí osoby nepřicházela, mylně jsme se domnívali, že vědomi tohoto všeho sami akci odvolali. Bohužel, včera tato třetí osoba v odpoledních hodinách dorazila a předložila žádost. Žádost nikoli na soukromou akci, jak avizovala, ale komerční, přesto ani v tento okamžik zmínka o skutečném pořadateli.

Osobně budu nadále, v pro mě vyměřeném čase, pracovat naplno pro obec a její rozvoj, budovat místo, kde chceme všichni v klidu žít, potkávat se a nemít mezi sebou nikoho, kdo se snaží o opak.

Tato obec se rozšiřuje a každý její občan tu chce v klidu žít, proto si toto místo vybral za svůj domov a očekává, že se bude obec v tomto duchu rozvíjet.

Co mohu zklamaným za neuskutečněnou akci nabídnout, je obecní ples, jenž se uskuteční koncem března. Veškeré podrobnosti budou včas zveřejněny.

 

Vyjádření velitele jednotky SDH obce (zásahové) ZDE