Vyhledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5
Stánek U písníku
6
Stánek U písníku
7
Stánek U písníku
8 9 10 11 12
Rybolov Proděti: 12. - 14. 7. 2024 Rybí menu + páteční grilování makrel!!!
13
Rybolov Proděti: 12. - 14. 7. 2024 Rybí menu + páteční grilování makrel!!!
14
Rybolov Proděti: 12. - 14. 7. 2024 Rybí menu + páteční grilování makrel!!!
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
Rumové léto 3. srpna 2024
4
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Oznámení a hlášení > Velké investice a nové projekty - Výhled obce na rok 2024

Velké investice a nové projekty - Výhled obce na rok 2024 

 

Vážení občané,

zpravidla začátkem roku bývá vhodný prostor pro ohlédnutí za tím uplynulým a výhled do roku nového. Zejména z důvodu investičního dění v obci a rychlého sledu nových událostí, které neustále ukrajují většinu času, si dovolím toto změnit a shrnout celé dění v polovině roku, a to ve chvíli, kdy začínáme s dalším náročným projektem, kterým je rekonstrukce místních komunikací, a kdy je zřejmé, že času více nebude, spíše naopak.

Krátce k roku 2023, na který vše navazuje

Kromě největší akce roku 2023, kdy byl vybudován chodník podél hlavní komunikace od mlýna na konec obce (náklady cca 4 mil. Kč, z toho cca 3 mil. Kč dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury), zakoupila obec na konci roku 2023 z nabídky realitní kanceláře rodinný dům, který se nachází proti budově OÚ. Ačkoli to nebylo důvodem, koupí tohoto domu se vyřešilo hledání skladovacích prostor a složité přesouvání všeho movitého majetku, který se nacházel v budově obce a která od prosince 2023 prochází kompletní rekonstrukcí. Přestože tento rodinný dům není v dobrém stavu a do úvahy připadá i jeho demolice, jedná se o dobře investované finanční prostředky obce. Nemalým bonusem této transakce, zejména pro sousední vlastníky, je fakt, že si obec bude moci sama rozhodovat, co se s tímto místem bude v budoucnu dít, a nemusí se obávat dalších developerů v obci, kteří chtěli tuto nemovitost koupit a realizovat zde na pozemku cca 3 000 m² výstavbu řadových či maximálně rodinných domů.

K dalším majetkovým přesunům na obec došlo v lokalitě „Stavoka“. Převedení kompletní technické infrastruktury a komunikací do majetku obce bylo loni popsáno v jednom z článků. Původní vlastník se rozhodl v této lokalitě zatlačit na vlastníky rodinných domů, aby se zbavil problémového majetku a vložil jej do nabídky realitní kanceláře. Nechci znovu rozebírat chování bývalých majitelů komunikací vůči svým klientům, kterým v minulosti prodali pozemky na jejich domy, jež jsou na tuto infrastrukturu napojeny. Napíši pouze výsledek, kdy se obec do této záležitosti vložila a došlo k převodu veškerého problematického majetku na ni s příslibem majitelů přilehlých domů, že dojde k jejich účasti na opravě problematických míst. Tímto příběh bohužel nekončí, jelikož zde stále existují překážky, se kterými se musíme vypořádat, aby bylo možné převést vodárenskou infrastrukturu do majetku VaK Pardubice, a.s., a tím nechat na věky zmizet kostlivce minulosti.

Rok 2024

Ve chvíli, kdy píši tento článek se snahou popsat byť jen v krátkosti dění kolem jednotlivých staveb, zjišťuji, že jsem na několikáté stránce a vzniká zdlouhavý a pro mnohé možná nudný text. Proto podrobnější informace odsouvám a popíši ve stručnější verzi investiční dění roku 2024. Podrobnější informace by se mohly objevit v případných článcích k jednotlivým projektům.

Hasičská zbrojnice

Vezmeme-li to chronologicky, je první akcí výstavba hasičské zbrojnice. Ta začala koncem roku 2023, ale převážná část realizace spadá do letošního roku. Zhotovitelem, který vzešel z výběrového řízení, se stala společnost STINTER CZ s.r.o. Výstavba by měla být dokončena dle smlouvy na podzim tohoto roku. Zhotovitel by rád dílo dokončil již v průběhu léta. V tuto chvíli začínají ty nejtitěrnější práce, různé změny a upřesnění finálních podob, tak se nechme překvapit, zda k dřívějšímu dokončení dojde.

Rekonstrukce budovy OÚ

Druhá, mnohem náročnější akce odstartovala rovněž v samotném závěru roku 2023 (prosinec). Jedná se o celkovou rekonstrukci, kde z původního zůstávají obvodová zdiva a část těch vnitřních. Veškeré rozvody, včetně elektřiny, jsou zcela nové. Starší budova, chybějící původní dokumentace = mnoho nepředvídatelných překvapení, které je potřebné zvládnout. Rekonstrukci provádí společnost PS HOME STAR s.r.o. a měla by být dokončena v říjnu 2024. Termín je stanoven poskytovatelem dotace a jeho dodržení je klíčové pro obdržení slíbené dotace.

Rekonstrukce místních komunikací

Realizace, kterou právě v těchto dnech začínáme. Tato rekonstrukce zahrnuje dvě odbočky do místních komunikací z hlavní silnice, které se spojují v komunikaci kopírující Černskou strouhu kolem obecní garáže směrem na sever, kde končí křižovatkou. Z této křižovatky pokračuje hliněná spojka za točnou až na hlavní silnici a slepá hliněná ulice, od které vede pěšinka podél strouhy k zahrádkám pod hřbitovem v Lázních Bohdaneč. Po této realizaci bude v celé lokalitě nová komunikace, hliněné cesty nahradí komunikace se zpevněným povrchem. Budou vybudována parkovací místa a v některých částech, které navazují na plánovanou výstavbu školky, budou vybudovány chodníky. Celá lokalita se dočká nového veřejného LED osvětlení. Příprava této veřejné zakázky měla v 1. kvartálu tohoto roku velkou prioritu. Zhotovitel musí dílo zrealizovat nejpozději do konce října 2024, aby byla dodržena podmínka pro získání dotace od Ministerstva pro místní rozvoj (cca 7 mil. Kč).

Výstavba mateřské školy

Nejnáročnější akcí je výstavba mateřské školy, kterou obec nemůže bez dotace realizovat. V tomto případě jsme získali dotaci ve výši 42 mil. Kč. Celkové náklady budou známy až po ukončení výběrového řízení na zhotovitele. Předpoklad hovoří o cca 50 mil. bez DPH. Proces příprav tohoto projektu byl náročný a snad se blížíme k samotné realizaci. Zmínka o dotaci u každé akce je zásadní, jelikož bez těchto prostředků bychom nebyli schopni jednotlivé projekty realizovat a zejména v případě mateřské školy toto platí dvojnásob. Roky příprav tohoto projektu, včetně získání dotace, byla jedna velká a neskutečná jízda, o které bych rád řekl, že končí, ale opak je pravdou a možná ještě náročnější jízda začíná.

Financování projektů

Toto jsou 4 projekty roku 2024. V řeči čísel hovoříme o investicích ve výši 120 až 130 mil. Kč. Částka, která je z pohledu naší obce, přesněji z pohledu našeho rozpočtu, neskutečným číslem. Jedná se o cca desetinásobek ročního příjmu obce, což je unikátní. Tato fakta svědčí o tom, že naše obec může být na stavební dění hrdá, ale pouze v případě, že vše bude zdárně dokončeno a finančně zajištěno. Zde cítím obrovskou odpovědnost a chtěl bych ujistit, že velmi zodpovědně přistupujeme k takto náročnému financování. Je nutné zmínit legislativu, která umožňuje zadlužení obce, ale v jasně daných mantinelech, a ty jsou pro nás zásadní. Nabízí se otázka, proč ten blázen spouští vše v jeden okamžik. Odpověď je mnohem jednodušší, než se zdá být. Obtížnost získání dotací byla důvodem, proč jsem doposud vyhledával jakoukoli možnost pro podání žádosti na chybějící občanskou vybavenost. Říkáte si „podám několik žádostí na různé projekty a nějaká bude úspěšná“. A když se dostaví úspěch ve většině žádostí? V tu chvíli má obec na výběr, kdy vezmete jeden z úspěšných projektů a zbylé dotace odmítnete nebo si řeknete „přeci nezahodíme tyto příležitosti“. Vzhledem k neopakovatelnosti některých dotací by odmítnutí velká škoda rozhodně byla.

Investice v roce 2024 s přesahem do roku 2025 dosáhnou výše 120 až 130 mil. Kč, což je pro naši obec obrovská částka. Přislíbené dotace pokryjí částku 70 mil. Kč, zbývajících 50-60 mil. Kč bude hradit obec. Pro financování jsme sjednali dva úvěry: jeden ve výši 10 mil. Kč na hasičskou zbrojnici a druhý ve výši 6 mil. Kč na rekonstrukci obecního úřadu. Další prostředky budou získány z našich finančních rezerv nebo dalších úvěrů podle aktuální situace na úvěrovém trhu. Přestože úvěry na zbrojnici a rekonstrukci OÚ byly sjednány na konci minulého roku, respektive druhý na začátku tohoto roku, kdy byly vysoké úrokové sazby, podařilo se zajistit výhodné podmínky, a to i na poměry současných sazeb (4,3 % a 3,48 %). V celém financování současných projektů hraje důležitou roli fakt, že veškeré velké investiční akce od roku 2017 byly realizovány opět za pomocí dotací, což pro obec znamenalo možnost dosažení úspor ve výši cca 30 mil. Kč a tyto prostředky jsou uloženy v podobě různých bankovních produktů, které doposud převyšují úrokové sazby z uzavřených úvěrů. Jinými slovy, ještě nějaký měsíc bude platit, že půjčené peníze jsou pro nás levnější než naše vlastní, které nám momentálně vydělávají na vyšších úrocích.

Závěr

Dalo by se říci, že plán pro rok 2024 je popsán a zbývá jen realizace. Bohužel tak jednoduché to není. Velkou proměnnou jsou plánované akce ČEZ Distribuce v řádu milionů korun, které se více či méně dotýkají téměř všech zmíněných projektů obce, a kde neustále jednáme a věříme v úspěšnou koordinaci mezi jednotlivými stavbami obce a ČEZ D.

Všechny stavby v obci mají jak své příznivce, tak i odpůrce, což je zřejmě přirozený fakt. Někomu chybí školka, jinému chodník, někdo chce větší sportoviště, jiný o sportu nechce slyšet. Takovým příkladem přímo z naší obce je stížnost na to, proč budujeme chodník podél hlavní silnice, zatímco jiný občan komentuje, proč jsme vybudovali chodník pouze podél jedné strany komunikace. Je poctivé si také říci, že některé současné stavby, pokud by se nemusely realizovat, budeme nejšťastnějšími už jen pro jejich finanční náročnost. Náročnost nejen spojenou s výstavbou, ale následně i provozem. Jedná se o stavby, které nebyly dříve v obci potřeba, ale s více než dvojnásobným nárůstem počtu obyvatel mají dopad i na plánování obce.

Plány pro rok 2024 jsou ambiciózní a náročné, ale přinesou naší obci významné zlepšení infrastruktury a veřejných služeb. Doufáme, že se nám podaří všechny tyto akce úspěšně dokončit a přispět tak k dalšímu rozvoji naší obce.

Chtěl bych vám poděkovat za vaši podporu a trpělivost během realizace těchto projektů.

Vizualizace zbrojnice 1. NP
Vizualizace Obecní dům
Rekonstrukce MK - koordinační situace
Vizualizace mateřská škola