Vyhledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5
Stánek U písníku
6
Stánek U písníku
7
Stánek U písníku
8 9 10 11 12
Rybolov Proděti: 12. - 14. 7. 2024 Rybí menu + páteční grilování makrel!!!
13
Rybolov Proděti: 12. - 14. 7. 2024 Rybí menu + páteční grilování makrel!!!
14
Rybolov Proděti: 12. - 14. 7. 2024 Rybí menu + páteční grilování makrel!!!
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
Rumové léto 3. srpna 2024
4
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Oznámení a hlášení > Tip na procházku za humny naší obce

Tip na procházku za humny naší obceTip na malou procházku. Víte, že byla koncem loňského roku dokončena revitalizace slepého ramene v našem katastru?

Tato akce, jejímž stavebníkem byla ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH, o.p.s., zůstala tak trochu skryta pozornosti lidí. Pokud bych nebyl starostou obce, tedy jejím úředníkem, zůstala by skryta i mně. Takto jsme byli účastníkem příslušných řízení a stejně tak orgánem životního prostředí, který má na starost povolování kácení dřevin rostoucích mimo les.

Rád bych vás pozval na procházku, která povede pro změnu někudy jinudy než kolem písníků, které známe, a bude spojená s prohlídkou revitalizovaného slepého ramene na jižní hranici katastrálního území Černá u Bohdanče.

Revitalizační opatření, která se zde uskutečnila, spočívala v obnově zanikajícího, v podstatě mrtvého ramene Labiště pod Černou. Rameno se nacházelo v pokročilé fázi sukcese, vlivem značného zatemnění bylo téměř na pokraji zániku. Toto rameno nebylo napojeno na vodní tok Labe, a proto bylo dotováno vodou pouze v povodňových stavech s následným rozlivem. Pouze v části ramene byla souvislá vodní plocha, kde hloubka nepřesahovala 1,3 m. Mocnost sedimentu se zde pohybovala okolo 0,8 m. Přírodní hodnota proto postupně klesala, rozloha cenných vodních a mokřadních ploch se snižovala a biotop poměrně rychle směřoval, a něco pro odborníky na životní prostředí, k terestrické ekofázi.

Ale dost odborného textu a vydejme se na trasu. Vedle přiložených fotografií, které pocházejí z nedělní pozdně odpolední procházky, proto nejsou dokonale nasvícené, naleznete i mapu s trasou, kterou drobně popíši. Trasa je značena od turistického infopanelu s mapou u BIO kontejneru (odbočka k hřišti). Odtud se vydáte ke mlýnu, kde odbočíte vpravo na cestu, která vede mezi domy s č. p. 48 a 65. Po této cestě pokračujete mezi poli až do bodu označeném na mapě č. 1. Jedním poznávacím znamením je kazatelna (myslivecký posed na přívěsném vozíku), což by mohlo znamenat, že ho myslivci mohou přemístit a je po poznávacím znamení :-) Na tomto místě je potřebné neprocházet skrz průchod v porostu, ale odbočit z cesty podél pole doprava a porost mít po levé ruce. Jelikož práce na revitalizaci skončily koncem loňského roku, bude zde vidět trasa v poli, po které jezdila těžká technika k revitalizovanému rameni. Po pár desítkách metrů odbočíte doprava přes neoseté pole, stále vás bude navádět trasa, kudy jezdila technika, a dorazíte k východnímu okraji slepého ramene. Toto je možné obejít jak z jižní, tak severní strany. Já volil jižní, blíže k Labi, kde je lepší terén. Takto lze kolem ramene pokračovat až na jeho západní okraj, kde je ze žuly vybudováno ústí do Labe, které lze krásně přejít a vydat se na zpáteční cestu, která vede tentokrát kolem Černské strouhy proti proudu až k bodu na mapě č. 2, kde obejdete oplocenou zahradu mlýna a dostanete se zpět na cestu do obce.

Procházku lze uskutečnit pochopitelně i v opačném směru. Trasa vede z části po polní cestě a z části volným terénem, převážně s travním porostem. Pouze část je po revitalizovaném poli, které je rovné a díky písčitému obsahu pevné a neboří se. Celá trasa je dlouhá cca 4,5 km a procházkovým tempem zabere něco málo přes hodinu.

Mimo fotografií z minulého týdne, jsou umístěny i ty které dokumentují stav před a v průběhu revitalizace.

Přeji krásnou procházku pro mnohé do neznámých míst, přesto za humny.

Mapa trasy
Labiště 17. 3. 2024
Labiště 17. 3. 2024
Labiště 17. 3. 2024
Labiště 17. 3. 2024
Labiště 17. 3. 2024
Labiště 17. 3. 2024
Labiště 17. 3. 2024
Labiště 17. 3. 2024
Labiště 17. 3. 2024
Labiště 17. 3. 2024
Labiště 17. 3. 2024
Foto přes Labe od slepého ramene (dům Lány na Důlku
Foto Labiště
Foto Labiště
Cesta zpět kolem strouhy
Cesta zpět kolem strouhy
Cesta zpět kolem strouhy
Foto Labiště
Foto Labiště
Foto Labiště
Foto Labiště
Foto Labiště
Foto Labiště
Foto Labiště
Foto Labiště
Foto Labiště
Foto Labiště
Foto Labiště
Foto Labiště
Foto Labiště
Foto Labiště
Foto Labiště
Foto Labiště
Foto Labiště
Foto Labiště
Foto Labiště
Foto Labiště
Foto Labiště
Foto Labiště
Foto Labiště
Foto Labiště
Foto Labiště
Foto Labiště
Foto Labiště
Foto Labiště
Foto Labiště