Vyhledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5
Stánek U písníku
6
Stánek U písníku
7
Stánek U písníku
8 9 10 11 12
Rybolov Proděti: 12. - 14. 7. 2024 Rybí menu + páteční grilování makrel!!!
13
Rybolov Proděti: 12. - 14. 7. 2024 Rybí menu + páteční grilování makrel!!!
14
Rybolov Proděti: 12. - 14. 7. 2024 Rybí menu + páteční grilování makrel!!!
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
Rumové léto 3. srpna 2024
4
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Oznámení a hlášení > Rok 2020 končí, co nás čeká v novém?...

Rok 2020 končí, co nás čeká v novém?...Vážení občané,

rok 2020 končí a rozhodně to nebyl rok obyčejný. Situace, která kolem nás panuje, ovlivnila úplně každého a to od jarních měsíců, kdy jsme se začali potýkat s něčím, na co nikdo z nás nebyl připravený. Pokud budu hovořit o naší obci, musím smeknout před každým, kdo bez váhání přiložil ruku k dílu a nabídl svou pomoc při šití roušek, ale i při dalších záležitostech spojených s opatřeními, která se na nás valila každý den. Ještě jednou díky!

Přestože to byl zvláštní rok, kdy docházelo k omezování všeho možného, mohu říci, že z pohledu budování obce byl velice úspěšný a podařilo se zrealizovat přímo v obci nebo jeho bezprostředním okolí spousty nového a o to více radostného, že se tak stalo za pomoci dotačních prostředků, které získala obec přímo od jednotlivých ministerstev nebo prostřednictvím investičních akcí Pardubického kraje, za které jim patří velký dík.

Asi pro nás nejvýznamnější akcí je realizace chodníku a točny, II. etapa rekonstrukce silnice nebo výstavba nového mostu u pily a s ním spojená rekonstrukce komunikace od konce obce k tomuto mostu. Tyto akce představují náklady cca 30 mil. Kč, přičemž přímý podíl obce byl pouze na akci „chodník-točna“ ve výši cca 600 tis. Kč. Přesná čísla budou známa až při dokončení závěrečného vyúčtování akce, které stále probíhá.

Byl to zároveň rok, který se nesl v duch projekčních příprav pro další investiční akce, které obec plánuje. Jedná se o projektovou přípravu rekonstrukce Obecního domu, výstavbu restauračního zařízení, rekonstrukce místní komunikace, která vede k písníku, parkovací plochy a další projekty, kde bylo potřebné vše připravit tak, abychom v závěru tohoto roku mohli podat kompletní připravenost společně se žádostí o dotační prostředky u příslušných poskytovatelů. Tím bych zároveň navázal na nový rok 2021.

Veškeré zmíněné projekty jsou natolik finančně náročné, že pokud bychom chtěli vše uskutečnit, musíme být úspěšní ve zmíněných dotačních žádostech a nezbývá, než věřit v úspěch a že bodové ohodnocení jednotlivých projektů bude na takové výši, že nezůstaneme pod čarou znamenající neúspěch. Převis žádostí v takovýchto dotačních programech je v některých případech i několikanásobný, než jsou finanční možnosti dotačních výzev.

Stejně tak, jako jsme se projekčně připravovali v letošním roce, mělo by toto úsilí pokračovat i v roce 2021, abychom byli připraveni na další dotační výzvy nebo i realizace, které by jinak byly hrazeny pouze z rozpočtu obce. Myslím, že obec, respektive její občané, si zaslouží např. pokračování chodníku od mlýna, který by spojil část obce, která je v lokalitě u bytovky. Rád bych na jednom z nejbližších zasedání předložil zastupitelům návrh, který by dostal zelenou a v roce 2021 jsme přichystali projekt, včetně potřebné inženýrské práce, která by vedla k získání potřebných povolení, a mohli jsme se pokusit ucházet o dotaci, kterou pro tyto účely poskytuje Statní fond dopravní obslužnosti a to pro možnou realizaci v roce 2022.

V roce 2021 nás čeká společně s vlastníky řadových domů připojení na komunikaci III. tř., kdy společně s těmito připojeními vznikne bezpečný prostor pro chůzi, navazující na chodník proti točně, a který povede podél těchto řadových domů až k poslednímu z nich.

Záměrů je rozhodně spousty a nejsou zdaleka všechny. Rozhodně bude záležet na finančních možnostech, úspěchu dotačních žádostí, ale i na délce procesu schvalování Změny Územního plánu, která je podmínkou pro realizaci některých záměrů.

Rok 2021 je i změnou v odpadovém hospodářství. Od 1. 1. 2021 vchází v platnost nový, dlouhá léta připravovaný, zákon o odpadech. Tento přinese zřejmě řadu změn. Jedná se o zcela nový zákon, který byl schválen koncem tohoto roku a ke kterému budou tvořeny v průběhu roku 2021 různé metodické materiály a pokyny příslušného ministerstva. Obec proto využije přechodného období a rok 2021 bude pro nás ve stejném režimu, na který jsme byli zvyklí. V průběhu roku 2021 se ovšem musíme připravit na novou legislativu, která přináší navyšování poplatku za skládkování, ale přináší rovněž třídící slevy pro obce a to podle poměru uloženého odpadu na skládku a vytříditelné složky odpadu. I díky tomuto novému zákonu, kdy bude potřebné změnit sytém a s tím i vyhlášky spojené s odpadovým hospodářstvím, jsme se rozhodli, i přes zvyšování cen, zachovat vyhlášku z minulého roku a soustředit se na přípravu nového systému dle nové legislativy, který spustíme od roku 2022. V souvislosti s odpady byl při změně systému před třemi roky zaveden seniorský příspěvek, který měl zmírnit dopady přechodu na systém, kdy se nehradilo podle počtu osob, ale podle zvolené velikosti nádoby. Díky rozhodnutí nenavyšovat pro rok 2021 poplatek za odpady, nebude možné tento příspěvek v řádu set korun již v roce 2021 čerpat. Na druhou stranu chystáme v této nelehké době podpořit tu část obyvatel, která potřebuje pomoc nejvíce, a to jsou samostatně žijící senioři nad 70 let. Tato pomoc pro rok 2021 by měla být místo v řádu stokorun, v řádu tisícikorun. Podrobnosti budou zveřejněny počátkem roku 2021. Do vydání tohoto článku proto nemusíte řešit úhradu plateb.

Jak bylo tedy zmíněno, rok 2021 bude poplatkově za odpad bez zvyšování výše poplatku. Samostatný článek ke způsobu úhrady a vše kolem odpadů, bude v nejbližší době vyvěšen na webu obce a stejně jako tomu bylo v roce 2020, obdrží každá nemovitost informaci o výši platby a způsobu úhrady dle předpisu, který eviduje nahlášené požadavky jednotlivých poplatníků. Rozdílná cena bude u BIO nádob, kde došlo na základě žádosti těch, kteří tuto službu využívají, k navýšení o jeden vývoz a to v měsíci dubnu. Tento vývoz představuje zvýšení ceny o 46,-Kč.

Bohužel celá situace kolem koronaviru přináší i finanční dopad na rozpočty obcí a krajů. Pardubický kraj omezuje úhradu dopravní obslužnosti a toto omezení se bude týkat i naší obce. Rušení těchto spojů je plánované na datum 6. 3. 2021. I na toto téma bude následovat samostatný článek s podrobnostmi, které se momentálně stále řeší. Obec se musí zabývat nárůstem plateb za prodloužení linky na točnu, a to u spojů, které hradí ze svého rozpočtu a do konce tohoto roku je to i u spojů, které jsou hrazeny Pardubickým krajem v rámci dopravní obslužnosti.

V roce 2021 nás čeká spousta práce, snad spousta nového, příjemného, ale zároveň i někdy méně příznivého. I přes tyto skutečnosti jsme připraveni neomezovat rozvoj a v zahájených akcích, či přípravách pokračovat tak, aby zásah toho nepříznivého byl co nejmenší. Přáním nás všech bude, aby se pomalu začala vracet situace do normálního stavu, aby se do obce kromě budování, začal vracet i společenský a kulturní život, který byl situací kolem COVID téměř zmrazen.

Chtěl bych Vám popřát rok plný zdraví, úspěchů, co nejméně ošklivých dnů a co nejrychlejší návrat k tomu běžnému a přesto dnes tak vzácnému. Přeji vám sílu k překonávání této nudné doby, klid, úsměv ve tvářích a spoustu pozitivního.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Luděk Pilný