Vyhledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26
Pozvánka na besedu Vesmírné dobrodružství
27 28 29 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Oznámení a hlášení > Připojení na splaškovou kanalizaci!!!

Připojení na splaškovou kanalizaci!!!Vážení spoluobčané,

splašková kanalizace, která byla v obci vybudovaná mimo jiné i z dotačních prostředků, včetně jednotlivých přípojných míst, v sobě zahrnuje povinnost vlastníka nemovitosti se na tato místa připojit. Již několikrát jsme v uplynulých letech upozorňovali a žádali ty, kteří se doposud nepřipojili, aby tak učinili a zabránili zbytečným problémům sobě i obci jako takové. Každý rok je obec povinna odeslat monitorovací zprávu na Státní fond životního prostředí, včetně počtu připojených respektive nepřipojených nemovitostí. Stejně tak jsou tyto výstupy zasílány ze strany VaK Pardubice. Na základě těchto výsledků je obec neustále upozorňována na doposud nenaplněné parametry přidělené dotace. Obec nemůže neustále pouze žádat vlastníky nemovitostí a spoléhat na sliby, které dostane, protože následné sankce půjdou nejen za vlastníky, ale i na vrub obce a to obec nemůže připustit.

Žádám těch pár vlastníků, kteří doposud nemovitosti nepřipojili, aby tak učinili v co nejkratší době, podepsali příslušné dodatky s VaK Pardubice o připojení a oznámili tuto skutečnost na OÚ. OÚ již nemůže a nebude čekat další měsíce, proto bude po této výzvě postupovat důrazněji i za cenu sankcí, aby ochránil veřejné prostředky všech občanů obce, které by musely být vynaloženy v souvislosti s nesplněním cílových parametrů.

Co je mnohem závažnější, tak mezi doposud „nepřipojenýmí“ nemovitostmi se nacházejí vlastníci, kteří jsou připojení na kanalizaci "na černo", někteří podle zjištění i několik let. Toto připojení nenahlásili a nesepsali dodatky s VaK Pardubice, čímž se vyhýbají platbě splaškovného, které za ně hradí všichni poctivě přihlášení. Toto jsou vlastníci „černých“ přípojek a zde již není prostor pro ohledy.

Pevně věřím, že OÚ nebude muset, po letech žádání a prošení vlastníků, zvolit metody již úřední a nepříjemné a že toto dílo, které mělo přinést a přineslo jednoznačně pohodu pro vlastníky nemovitostí a můžeme být za něj jen rádi, nebude některými jedinci zneužíváno a že přispěje k zamezení vypouštění do Černské strouhy a pozemků v okolí nepřipojených nemovitostí přes různé trativody až po přečerpávání apod.