Vyhledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5
Stánek U písníku
6
Stánek U písníku
7
Stánek U písníku
8 9 10 11 12
Rybolov Proděti: 12. - 14. 7. 2024 Rybí menu + páteční grilování makrel!!!
13
Rybolov Proděti: 12. - 14. 7. 2024 Rybí menu + páteční grilování makrel!!!
14
Rybolov Proděti: 12. - 14. 7. 2024 Rybí menu + páteční grilování makrel!!!
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
Rumové léto 3. srpna 2024
4
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Oznámení a hlášení > POPLATEK ZA ODPADY V ROCE 2022

POPLATEK ZA ODPADY V ROCE 2022Vážení spoluobčané,

blíží se začátek nového roku a s ním i změna v oblasti odpadového systému. O možnostech nového zákona jsem Vás informoval v článku - Obec připravuje "odpadovou vyhlášku" podle nového zákona. Tato vyhláška byla projednána a schválena na Zasedání zastupitelstva obce dne 14. 12. 2021 a nabývá účinnosti 1. 1. 2022. Zatím stále platný systém se osvědčil, což dokazují výsledky v podobě snížení odpadu, který pochází z černých nádob a naopak zvýšení podílu tříděného odpadu. Jsme jedna z mála obcí, která v letošním roce splnila limity, které umožňují skládkovat za nižší cenu celého produkovaného množství, a tudíž nebudou obci do účtovávány žádné další náklady, které by navyšovaly poplatek více, než o náklady, které jsou způsobeny trhem (náklady za vyšší energie, paliva apod.). Za toto je potřeba poděkovat především Vám, jelikož je to jen a jen Vaše práce a přístup, jak eliminovat své finanční náklady v této oblasti. Jsem přesvědčený o tom, že když každý rok ve svých životech provedeme malou změnu, která předejde produkci směsného odpadu, splníme limit na osobu i v roce 2029, který je na rozdíl od letošního 200kg/osoba, pouhých 120kg/osoba. Mohu Vás ubezpečit, že v rámci mnoha diskuzí a seminářů, které jsem v tomto roce podstoupil na téma odpadového hospodářství, a to jak se státními institucemi, tak se starosty z celého Pardubického kraje, tak řada starostů nám v dobrém závidí dosažených výsledků a zajímají se o náš systém. Tento údiv a uznání patří Vám! I z tohoto důvodu volíme nadále variantu, která se nejvíce přibližuje stávajícímu systému a pro uživatele je téměř beze změn. Není rozhodující počet osob v domácnosti, ale velikost nádoby, kterou potřebuji a tím pádem množství odpadu, které domácnost produkuje.

Přestože se jedná o zcela novou právní úpravu, než byla doposud, pro koncového uživatele přichází minimum změn, které bych rád popsal.

Velikost nádoby

Doposud: každý vlastní nádobu o objemu, který dostačuje množství odpadu, který produkuje a to 60, 120 nebo 240 litrů.

Nově: nic se nemění a každý má svou nádobu s objednanou kapacitou, která vyhovuje objemu produkovaného odpadu, 60, 120 nebo 240 litrů, případně jejich kombinaci.

Zde bych rád uvedl, že velikost nádoby lze změnit, a to i v průběhu roku. V současné chvíli předpis vychází z doposud nahlášených velikostí a nepožaduje-li poplatník změnu, kterou je povinen oznámit, není potřeba v tomto směru podnikat žádné kroky a správce poplatku, tedy obec, bude vycházet z posledního platného stavu.

Výše poplatku

Doposud: poplatky jsou v takové výši, která odpovídá nákladům na likvidaci odpadů, a jsou rozpočítány dle nákladů na jednotlivé velikosti nádob.

Nově: obdobné jako doposud s malým rozdílem. Poplatky jsou stanoveny dle součtu nákladů na veškerý odpad produkovaný občany a přesně rozpočítaný na celkový objem nádob v obci. Z podílu celkových nákladů a celkového objemu nádob, vychází náklad na 1 litr nádoby, což je pro rok 2022 0,80 Kč. Tato hodnota je uvedena i v OZV (obecně závazná vyhláška) č. 3/2021. Z této částky lze odvodit výslednou platbu.

0,8 (poplatek za 1 litr) x 60/120/240 (velikost nádoby) x 26 (počet svozů) = výsledný poplatek

Pro rok 2022 konkrétně:

  • 60 litrů   = 1.248,-Kč
  • 120 litrů = 2.496,-Kč
  • 240 litrů = 4.992,-Kč

Zde bych rád zmínil ještě jednu novinku, kterou se podařilo se svozovou společností vyjednat, a to vývoz nejmenší 60 litrové nádoby jednou za 4 týdny. Tímto krokem je v podstatě rozšířena rozmanitost nádob o velikost 30 litrů, která by se mohla hodit některým singl žijícím seniorům, a ještě více zahrádkářům. Bez této možnosti by byli nuceni hradit nejnižší možný poplatek, který by byl 1.248,-Kč. Takováto nádoba pak bude opatřena známkou, ze které je patrná poloviční četnost vývozů. Poplatek je opět jednoduše vypočitatelný:

  • 30 litrů = 624,-Kč

Zmíněný rozdíl mezi dosavadním a novým stanovením poplatku je tedy v tom, že jsme mohli kalkulovat s tím, že čím byla nádoba větší, tím byla po přepočtu na litry levnější, jelikož stálé náklady, jako např. manipulace s nádobou byly stejné u malé nebo velké popelnice. Toto nový zákon neumožňuje a přímo zakazuje. Již neplatí, že mám-li jednu nádobu 120 litrů, je to výhodnější, než 2x nádoba 60 litrů, součet je vždy 120 a stejný je i poplatek, což není zcela logické, přestože u kombinace 2 x 60 litrů, je účtován poplatek 2x za manipulaci, ale zákon je zákon. Tímto dochází od 1. 1. 2022 k narovnání rozdílu ceny za litr v různě velkých nádobách.

Zdálo by se, že nejrazantnější to bude pro vlastníky 240 litrových nádob, kde poplatek vyskočí nejvíce, což je pravda. Doposud platilo, že čím menší nádoba, tím byl poplatek méně výhodný. Dnes je to pro všechny stejné. Ti z Vás, kteří vlastníte nádoby 240 litrů a využíváte poloviční kapacitu, je na zváženou, zda nebude dostačující nádoba 120 litrů, případně 120 + 60. Tato kombinace byla doposud dražší než jedna nádoba 240.

Úhrada poplatku

Doposud: poplatek byl splatný do konce února daného roku

Nově: poplatek v žádném případě není možné uhradit dříve, než je stanoveno a pokud by se tak stalo, musí být vrácen zpět. Veškeré odpadové systémy spadají pod zákon „o poplatcích“ a poplatek nelze vybírat před jeho vznikem, protože existuje možnost, že si občan v průběhu roku požádá o změnu velikosti nádoby a tím se mění i výše poplatku. Původní výklad Ministerstva financí byl takový, že obec může vybrat poplatky dokonce až po skončení celého období, tedy uplynutí celého kalendářního roku. Následně došlo k úpravě a lze vybírat poplatek dříve, ale vždy jen za období, které již proběhlo. Stanovit takovou povinnost měsíčně, by řadu z nás zatěžovalo, zapomínali bychom, přestože existují trvalé příkazy. Ne každý však využívá online bankovnictví. Bylo stanoveno rozdělení plateb na dvě části odpovídající ½ roku. Splatnost poplatku za 1. ½ roku je od 1. 7. 2022 do 15. 7. 2022 a za 2. ½  roku od 1. 1. 2023 do 15. 1. 2023. Změna je tedy v tom, že plátce či poplatník nehradí předem, ale vždy po uplynutí daného období.

 

Formulář odpady (nová přihlášení, změny)