Vyhledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10
Po stopách odboje na Bohdanečsku
11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Vítání léta aneb "Hurá, prázdniny!"
29 30
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Oznámení a hlášení > Poplatek za odpady od roku 2022 - jeho výši lze ovlivnit

Poplatek za odpady od roku 2022 - jeho výši lze ovlivnit 

Vážení spoluobčané,

již v minulých článcích o odpadovém hospodářství byl zmíněn nový zákon o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb.). Tento velmi diskutovaný zákon přináší velké změny i pro obce respektive pro každého z nás. Všechny obce v ČR, musí nejpozději pro rok 2022 nastavit nový systém v této oblasti. Vybrat způsob sběru a tomu přizpůsobit veškerou dokumentaci, jako jsou obecně závazné vyhlášky atd. Zákon se připravoval dlouhá léta, a přesto jeho přijetí nese řadu otázek, připomínek a kritiky.

Je zřejmě zbytečné dopodrobna rozepisovat vše, co se týče tohoto zákona a změn z nich vyplývajících, proto bych se rád pokusil shrnout to nejdůležitější, co se týče obce a co nás bude především zajímat. Obec a nebylo tomu jinak i v minulosti, musí zabezpečit smluvní vztahy s jednotlivými společnostmi, které přebírají od obce odpady. Jedná se o zabezpečení následujících složek komunálního odpadu:

  • směsný odpad (černé nádoby)
  • oddělené soustřeďování papíru, plastu a skla
  • oddělené soustřeďování kovů (SmP umožnila tento odpad vhazovat i do plastu. Toto umožnila z důvodů, že nemají ve městě možnost zabezpečit prostorově rozšíření stanovišť o kontejnery pouze na kovy, v naší obci jsou pro tento odpad určeny samostatné kontejnery)
  • biologicky rozložitelná odpad
  • jedlé oleje a tuky
  • nebezpečný odpad

Likvidace všech těchto složek odpadů tvoří základ pro výpočet poplatku za odpady. Jednoduše řečeno, obec zabezpečí místa pro odkládání, předá tento odpad, uhradí jeho likvidaci a následně promítne do poplatku. Nyní přichází to zajímavé, co se nového zákona týče.

V tabulce 1, jsou uvedeny poplatky za uložení odpadu na skládku a jejich navyšování v budoucích letech. Tento poplatek nemá nic společného s platbou za služby jednotlivých příjemců odpadů („popelářské“ vozy, mzdy zaměstnanců těchto společností apod.), toto jsou další položky k celkovým nákladům. Zde se jedná čistě o poplatek na skládce za uložení, který je rovněž původcům odpadu, tedy obcím účtován. Pro ty, které toto téma zajímá více, tak na skládku může být přijímán odpad, jehož výhřevnost v sušině je nižší než 6,5 MJ/kg (obsah černých nádob).

 ilustrační foto 1

Tab. 1

 

Rok

Poplatkové období v roce

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

 

Odpad ukládaný na skládku

 

800

 

900

 

1000

 

1250

 

1500

 

1600

 

1700

 

1800

 

1850

Sazba pro jednotlivé dílčí základy poplatku za ukládání odpadů na skládku (v Kč/t)

Dle této tabulky zjistíte, jak poroste jedna ze složek, která tvoří konečnou cenu za odpady.

Aby toho nebylo málo, tak zákon zavedl tzv. třídící slevu. Obec může požádat o uplatnění této slevy, což se stalo a tím je obci účtováno v letošním roce místo 800,-Kč, dosavadních 500,- Kč/t. Bohužel to není tak jednoduché. K tomu, aby obec dosáhla na tuto cenu, musí splnit následující kritéria, která se týkají nás všech. Množství nevytříděných odpadů (černá nádoba) vyprodukovaných v obci, musí být maximálně 200kg/osoba a tato hodnota se bude neustále s každým dalším rokem snižovat (viz. tabulka 2).

 

Tab. 2

Rok

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Kg/občan

200

190

180

170

160

150

140

130

120

 

Toto množství, je maximálním množstvím, které se od počátku roku eviduje a ve chvíli, kdy překročí stanovený průměr na osobu, obec již hradí skládkovné, dle tabulky č. 1 bez možnosti uplatnit třídící slevu. Bohužel a toto byla jedna z velkých připomínek obcí, do průměru se počítají pouze osoby přihlášené k TP. To znamená, že osoby, které zde žijí a nejsou přihlášeny, přestože platí poplatek za odpady, tak navyšují svými kilogramy průměr těch, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu a kteří jsou tedy do tohoto výpočtu zaneseni. Toto se týká i zahrádkářů, kteří rovněž navyšují kg na přihlášeného obyvatele. V naší obci to nebude až takový problém, jelikož poměr mezi přihlášenými a nepřihlášenými není tak dramatický. Existují ale obce, kde poměr chatařů a chalupářů převyšuje počet přihlášených osob a tyto obce nemají šanci celoročně dosáhnout na tzv. třídící slevu.

Aby toho nebylo málo, tak obec, respektive občané obce, musí splnit další parametr a to je procento vytříděnosti z celkových odpadů, aby mohla obec dosáhnout na zmíněnou třídící slevu a to dle následující tabulky č. 3.

 ilustrační foto 2

Tab. 3

Rok

2025

2030

2035

Podíl vytříděné složky z celkového množství

60%

65%

70%

 

Tato problematika je velmi obsáhlá a snažil jsem se shrnout to nejzákladnější. Z výše uvedeného si každý umí spočítat, jak poplatky za odpady mohou dramaticky narůst. To že poplatky porostou, je jisté, ale v jakých řádech, to můžeme ovlivnit my samotní.

Doposud byl kladen důraz na třídění jednotlivých složek odpadů, jelikož likvidace vytříděných složek, je levnější, než to, co zůstane v černé nádobě. Ale i likvidace vytříděný odpadů stojí nemalé finanční prostředky. Dnes se ukazuje a vzhledem k životnímu prostředí je to pochopitelné, že nestačí pouze třídit, ale odpadům předcházet, což vychází z tabulky č. 2, kde se bude limit na osobu každoročně snižovat až na pouhých 120kg/osoba v roce 2029. Je rozdíl dosáhnout na třídící slevu a mít poplatky v přijatelné výši, která může být méně než třetinová v případě, že dosáhneme na dané slevy. Současných 500,-Kč/t za uložení odpadu z černých popelnic, může vystřídat až 1.850,-Kč/t. Stejně tak roste cena likvidace dalších komodit, jako je plast, sklo a papír, který byl počátkem minulého roku absolutně nechtěnou surovinou ke zpětnému odběru. V našem případě zaznamenáváme velké zvyšování objemu a tím i nákladů na likvidaci u biologicky rozložitelných odpadů (BRO), tzv. BIO.

Musím uvést, že poplatky nejsou příjmem obce, ale sumou, kterou obec za odpad svých občanů následně uhradí. Tyto poplatky budou vždy tak velké, jak velké bude množství našeho odpadu. Náklady na odpady a tím výše poplatku je pouze v rukou nás všech.

Tento rok je poslední, kdy jsme mohli využít starého zákona, pojďme a zkusme v tomto roce nejen dokonale třídit, ale odpadům předcházet. Nejlevnější odpady jsou ty, které vůbec nevzniknou. Není v mém zájmu zde poučovat nebo něco nařizovat. Mou povinností a snahou je vysvětlit, co přináší nový zákon, co a jakým způsobem můžeme ovlivnit.

Přeji nám všem co nejméně produkovaného odpadu.