Vyhledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
Splatnost "odpadového" poplatku za 2. polovinu roku 2022
2
Splatnost "odpadového" poplatku za 2. polovinu roku 2022
3
Splatnost "odpadového" poplatku za 2. polovinu roku 2022
4
Splatnost "odpadového" poplatku za 2. polovinu roku 2022
5
Splatnost "odpadového" poplatku za 2. polovinu roku 2022
6
Splatnost "odpadového" poplatku za 2. polovinu roku 2022
7
Splatnost "odpadového" poplatku za 2. polovinu roku 2022
8
Splatnost "odpadového" poplatku za 2. polovinu roku 2022
9
Splatnost "odpadového" poplatku za 2. polovinu roku 2022
10
Splatnost "odpadového" poplatku za 2. polovinu roku 2022
11
Splatnost "odpadového" poplatku za 2. polovinu roku 2022
Odečet elektroměrů v obci (11. a 12. ledna 2023)
12
Splatnost "odpadového" poplatku za 2. polovinu roku 2022
Odečet elektroměrů v obci (11. a 12. ledna 2023)
13
Rybolov Proděti zve na víkendové menu
Splatnost "odpadového" poplatku za 2. polovinu roku 2022
14
Rybolov Proděti zve na víkendové menu
Splatnost "odpadového" poplatku za 2. polovinu roku 2022
15
Rybolov Proděti zve na víkendové menu
Splatnost "odpadového" poplatku za 2. polovinu roku 2022
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27
Pečená žebra - Rybolov Proděti
28
Pečená žebra - Rybolov Proděti
29
Pečená žebra - Rybolov Proděti
30 31 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Oznámení a hlášení > Poplatek odpady/psi na rok 2023

Poplatek odpady/psi na rok 2023Vážení občané,

poplatky za odpady se vrací do původního režimu, kdy úhrada bude probíhat jednou ročně a to do konce měsíce března příslušného roku. Systém, který jsme byli nuceni zavést v minulém roce, kdy úhrada probíhala zpětně za uplynulé období je pro poplatníky zbytečně složitý a obec nutí dvakrát do roka ke kontrole uhrazených částek a upomínání neuhrazených plateb.

Pohled ministerstva financí je logický, jelikož poplatek, který plátce uhradí, by měl být konečný, což při změně velikosti nádoby nelze zaručit a vzniká tak nedoplatek, respektive přeplatek, vůči uhrazené platbě. Toto je fakt, ale mnohem jednodušší je poplatníkovi platbu na konci roku vrátit nebo vyúčtovat nedoplatek. Tolik změn nádob v průběhu roku nevzniká a takový postup je pro poplatníka mnohem přívětivější a hlavně mezi občany obce žádaný.

Postup byl společně s novou „odpadovou“ vyhláškou pro rok 2023 konzultován s pracovníkem ministerstva vnitra a náš návrat k původnímu termínu platby nebyl shledán nemožným.

Poplatek za odpady 2023

Platba za odpady, jak bylo uvedeno již v článku ze dne 30. 12. 2022, je proti roku 2022 navýšena o cca 12%, z částky 0,8 na 0,9 haléřů za litr. Bohužel i v tomto případě dochází k navyšování cen, podobně jako např. u vodného/stočného, energií a dalších dodavatelských služeb, kde se ceny mnohdy zvedly o desítky i stovky procent. (MHD přes 20 %).

Pokud by svozová společnost nezvyšovala cenu služeb pro rok 2023, došlo by v obci v letošním roce ke snížení ceny za litr nádoby oproti roku 2022 a to je pozitivní zpráva, jelikož hovoří o tom, že se na odpadech tímto směrem všichni společně podílíte. Pokud bude v obci nadále odpadové hospodářství probíhat tak, jak díky Vašemu většinovému přístupu probíhá, jsem přesvědčen, že dojde u poplatku za odpady v roce 2024 ke snížení, a to v řádu několika desítek korun až stokorun. A není nemožné, aby platba za litr byla pro rok 2024 0,7 haléřů místo dnešních 0,9.  Platba by pak u nejrozšířenější nádoby 120 litrů byla o 624,-Kč nižší. Pochopitelně nesmí dojít k dalšímu zdražování služeb, které obec, ani poplatníci nemají jak ovlivnit.

Ceny 2023:

Nádoba (litry)

Poplatek (Kč)

30 (vývoz 60l nádoby 1x za 4 týdny)

702,-

60

1.404,-

120

2.808,-

240

5.616,-

BIO (hnědá nádoba, doplňková služba SmP)

1.379,-

 

Ceny vycházejí z OZV č. 2/2022, která nabyla účinnost 1. 1. 2023 a ze které vyplývá cena za litr nádoby 0,9 haléřů.

Platební údaje:

Č.ú.: 123-23350257/0100

v.s.: 2023 + vaše číslo popisné                     (Př. nemovitost s č.p. 156 bude mít v.s. 2023156)

Nemovitost bez č.p. uvedou do poznámky údaje, které umožní identifikaci poplatníka.

Společně s platbou za odpady je možné uhradit poplatek za psa, který je pro rok 2023 změněn na částku 200,-Kč/pes (OZV č. 3/2022)

Veškeré místní poplatky pro rok 2023 jsou splatné do 31. 3. 2023

Od 1. 1. 2021 platí povinnost vyhlašovat obecně závazné vyhlášky prostřednictvím Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Zde jsou uvedeny veškeré vyhlášky měst a obcí, které byly vydány po 1. lednu 2021. Do této „Sbírky“ je nutné doplnit vyhlášky vydané i před tímto datem, a to do 31. 12. 2024. Nebude-li taková vyhláška doplněna, její platnost zaniká.

Majitelé nemovitostí, kteří v obci bydlí a nemají přiděleno č.p. (stavba není zcela dokončena), mají rovněž oznamovací povinnost, plynoucí z OZV č. 2/2022. V obci je zaveden systém za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a tento nemá vliv na trvalý pobyt v občanském průkazu!!!