Vyhledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10
Po stopách odboje na Bohdanečsku
11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Vítání léta aneb "Hurá, prázdniny!"
29 30
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Oznámení a hlášení > Podcast č. 1: Požární zbrojnice

Podcast č. 1: Požární zbrojniceNa tomto odkazu si můžete pustit 1. Podcast na téma “Výstavba požární zbrojnice”. Je to náš první pokus o podcast. Všechno se učíme a proto prosíme o shovívavost. Děkujeme.

Podcast č. 1: Požární zbrojnice

Kdo by preferoval psaný text, muže se začíst níže. Přestože se nejedná o 100% přepis nahrávky, je text obsahově téměř totožný.

 

Vážení občané,

žijeme v rychlé moderní době, kdy ubývá psaných textů a lidé informace čerpají formou krátkých videí nebo zvukových záznamů. Jednoduše řečeno – podcastů. Jsme moderní obec plná mladých lidí, jdeme s dobou, a tak vám dnes přináším podcast č. 1 s titulem Požární zbrojnice.

Pojďme se společně podívat, v jakých podmínkách dnes naši hasiči fungují. Všichni můžete vidět, že se jedná o garáž, které jen s velkou mírou nadsázky můžeme říkat Hasičská zbrojnice. Obec aktuálně vlastní dvě nemovitosti. Tuto garáž a budovu Obecního úřadu. Z toho vyplývá absolutní nedostatek skladovacích prostor. Současná hasičská zbrojnice tak slouží spíše jako sklad. Nachází se zde převážně komunální technika obce, a to pouze její část, protože ani ta se sem všechna nevejde. Proto parkujeme další komunální techniku obce v soukromých prostorách, včetně hasičského auta, které se do této v uvozovkách zbrojnice nevejde, neboť její výška nevyhovuje ani pro dodávkový automobil.

Jaké jsou vlastně zákonné povinnosti obce ve vztahu k hasičům? Jednu z mnoha ukládá obcím zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, konkrétně v §29 je stanovena povinnost obce, ve své samostatné působnosti, na úseku požární ochrany, zřídit jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Nechci se zde zbytečně pouštět do vysvětlování rozdílů mezi dobrovolnými hasiči zřízenými obcí a těmi dobrovolnými z různých spolků, ale rozdíl je naprosto zásadní, obecní dobrovolný hasič, je v zaměstnaneckém poměru, pravidelně prodělává předepsaná školení, vyjíždí k zásahů, platí na něho bojový řád a spousta dalších povinností, zatímco dobráci, které má na mysli řada laické veřejnosti, jsou členy různých zájmových spolků a požární záležitosti mají jako zábavu, sport apod. a zřízení je čistě dobrovolné, stejně jako jiná zájmová sdružení ať již sportovní, umělecká. apod. Dalo by se tu dlouze vysvětlovat, ale to není v tuto chvíli předmětem.

Jestliže zákon obcím nařizuje zřídit jednotku, musí rovněž zabezpečit zázemí, ostatně jako jakýkoli jiný zaměstnavatel svým zaměstnancům. Zázemí, které odpovídá jejich činnosti a toto zázemí je poměrně taxativně popsáno. Normy a předpisy se vyvíjí, a proto požární zbrojnice musí zahrnovat jak prostory pro techniku, tak i pro samotné hasiče, to znamená šatny, sociální zařízení, tedy tzv. technickou smyčku, kde jsou předepsané výměry, výšky místností, výšky nad vozidly a podobně a je zcela jedno, zda se jedná o profesionální sbor.

Jak jsem zmínil, obecní hasiči jsou v zaměstnaneckém poměru vůči obci, podotýkám, že bez vyplácené mzdy. Mohl bych zde ukončit celé zdůvodňování potřeby zbrojnice a pouze zopakovat § 29 zákona o požární ochraně, ale já chci debatu rozvést ještě dále, aby bylo zřejmé, jaké benefity stavba, na kterou přispívá i někdo jiný než obecní rozpočet, může obci přinést.

Příspěvek Generálního ředitelství hasičských sborů ve výši 4,5 mil Kč jsou prostředky, které nikde na zemi nenajdeme, k tomu získaný 1 mil Kč od Pardubického kraje, celkem 5,5 mil, což je téměř polovina celkového ročního rozpočtu obce, co se týče příspěvku z rozpočtového určení daní.

Obec si touto stavbou pomůže k budově, kde celé 2. nadzemní podlaží, které je projektově vedeno jako školící prostory pro hasiče a na které se vztahuje rovněž část dotačních prostředků, může nalézt využití i pro širokou veřejnost, respektive občany obce. Z tohoto důvodu jsme vše nechali naprojektovat tak, aby tato část budovy byla provozně oddělena od technické smyčky, což je podmínkou pro takové využívání veřejností.

Tento podcast je první ze série informačních videí. Proč je prvním tématem hasičská zbrojnice? Jedním z důvodů je i to, že jsem si na toto téma vyslechl kritiku od jednoho z občanů obce. Z této kritiky jsem pochopil, že občané nemají dostatek informací a z toho může pramenit názor, že obec takovou budovu vůbec nepotřebuje. Jen připomínám, že důležitým zdrojem informací jsou veřejná zasedání obce. Příprava stavby hasičské zbrojnice probíhá již od rou 2018 a tak měl každý občan dostatek času a prostoru k vyjádření. Teď máme vyhodit studii, projekt, odepsat investované prostředky, poskytovateli dotace napíšeme, že se omlouváme a celé jsme si to rozmysleli a připravili tak jiné neúspěšně žádající obce o něco, co si na rozdíl od nás opravdu přáli a stavět nemohou?

I kdyby neexistoval jediný důvod, proč tuto stavbu realizovat, i kdyby neexistoval zákon, který obci ukládá povinnosti v požární ochraně, tak jak může někdo jít za členem jednotky a vyčítat mu, že obec kvůli němu či ostatním hasičům bude utrácet nehorázné prostředky. Tito hasiči vůbec nerozhodují o tom, co se v obci bude či nebude stavět, od toho tu jsou zastupitelé. Tito hasiči by měli být hýčkáni, protože to jsou oni, kteří každý měsíc berou ze svého soukromí čas rodině a věnují ho v rámci přípravy pro nás všechny a připravují se na situace, kdy je budeme potřebovat a stejně tak to jsou oni, kdo je vždy ochoten zajistit podporu a své ruce při přípravě kulturních či sportovních akcí v obci, aniž by to byla jejich povinnost.

V závěru bych se chtěl dotknout ještě kontroverzního místa, kde zbrojnice roste. I já mám chvílemi problém s touto lokací a měl bych ho asi s jakoukoli jiným místem, kde jsme zvyklí na prázdno a najednou zde bude něco stát. Když jsme v roce 2018 žádali o dotaci na stavbu, bylo a je podmínkou určit v žádosti přesné pozemky pro výstavbu. Tyto pozemky musí být dle územního plánu pro takovou stavbu určeny a územní plán Černé u Bohdanče z roku 2012 tyto pozemky pro občanskou vybavenost jasně určoval. Byly to jen a pouze pozemky kolem budovy OÚ. Z toho jednoznačně vyplývá místo stavby a respektovali jsme tak plně územní plán, který vytvořili naši předchůdci. Na obranu zvoleného místa a tehdejšího územního plánu mohu pouze uvést, že si nemyslím, že je to špatné místo a že pouze zvyk nám brání přijmout tuto novinku.

Co dodat závěrem…  

Pevně věřím, že jsem přinesl řadu nových informací, které dávají zcela jiný pohled na věc a které dokazují, že tato stavba není žádnou rozmrzelostí, či pomníkem kohokoli. Přeji si, aby byla stavba dokončena co nejdříve a sloužila pro dobrou věc, aniž bych si přál jakýkoli výjezd jednotky mimo těch cvičných.

Přeji Vám příjemné sváteční dny.