Vyhledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
Čarodějnice v Černé u Bohdanče
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Prodej kuřic Novák HB
10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Oznámení a hlášení > Obec se postavila za svoje občany v kauze „Stavoka“

Obec se postavila za svoje občany v kauze „Stavoka“Obec se postavila za svoje občany v kauze „Stavoka“

Vážení občané, zejména vlastníci rodinných domů z lokality Stavoka, s radostí Vám mohu oznámit, že došlo k převodu infrastruktury v lokalitě „Stavoka“ na obec Černá u Bohdanče.

Proč se tak stalo a co tomu předcházelo?

  1. Stavoka Kosice, a.s. nabídla přes realitní kancelář k prodeji „komunikaci“ v této lokalitě.

Není to tak dávno, kdy tuto část obce postavilo do pozoru podivné jednání společnosti Stavoka Kosice, a.s. vůči svým bývalým klientům. Tato společnost, která stojí za vybudováním infrastruktury a prodejem stavebních pozemků v tzv. lokalitě Stavoka, nemínila dostát svým závazkům, ke kterým se zavázala v roce 2020 a majetek – veškerou technickou infrastrukturu, včetně komunikací, nabídla k odprodeji přes realitní kancelář.

Již roky upozorňuji na stav v této lokalitě a roky se snažím vlastníkům této lokality nalévat čistého vína a upozorňovat na skutečný stav věci, se kterým obec nemá co dočinění. Naopak byla to obec, která zde řešila neustálé problémy s příslušnými úřady ve prospěch vlastníků nemovitostí a sdělovala doporučení, aby budoucnost nebyla ještě horší, než se rýsovala.

  1. Vlastníci nemovitostí chtěli „komunikaci“ koupit.

Celá situace dospěla letos do stavu, kdy vlastníci nemovitostí zjistili, že komunikace u jejich domů je nabízena v inzerci k prodeji a rozhodli se odkoupit nabízenou infrastrukturu, než ji skoupí spekulant. Následně chtěli komunikace uvést do původního bezchybného stavu a dohodnout se s obcí na převodu do jejího majetku, aby nemuseli o tento majetek více pečovat.

 

  1. Stavoka Kosice, a. s. a Obec Černá u Bohdanče se již v roce 2020 dohodli na podmínkách převodu „komunikace“ na obec.

Stavoka Kosice, a. s. se v této dohodě dobrovolně zavázala k uvedení komunikací a ostatních náležitostí do požadovaného stavu. Proč k tomu nedošlo? Pohled společnosti není zcela nelogický. Komunikace, které zde vybudovala, byly v pořádku a ke zničení došlo jednotlivými stavebníky při výstavbě rodinných domů. To si řada vlastníků v těchto dnech uvědomila, jak již bylo uvedeno, a byla odhodlána infrastrukturu od společnosti odkoupit. I přes tuto skutečnost neměla společnost Stavoka důvod a ve finále ani právo, vzhledem k podepsaným dokumentům v roce 2020, postupovat tímto způsobem. Proč nenabídla převod svým klientům? Proč nabízela infrastrukturu, na které nelze vydělat, pomineme-li spekulativní koupi na realitním trhu? Odpověď a názor si musí na celou záležitost udělat každý sám.

Zápis Stavoka 2020 ZDE

 

  1. Proč vstoupila do jednání v této fázi obec?

Obyvatelé této lokality se po zjištění, že komunikaci může odkoupit nějaký spekulant, začali obracet na obec. Někteří s prosbou o radu, jiní s otázkou, jak hodlá obec v této záležitosti postupovat, jelikož někteří žili v domnění, že je to povinnost a záležitost obce, jak jim zástupci společnosti v minulosti neustále podsouvali.

Když jsem při jednání vlastníků viděl, jak se pod časovým tlakem se strany Stavoky ženou rozhodnutím o odkoupení do společného vlastnictví do ještě větších problémů, svolali jsme hned následující den opětovně schůzku a doporučili jsme nekupovat. Jednak z důvodu, že žádný nový vlastník nemá právo omezovat pohyb na této komunikaci, stejně tak tu byl závazek Stavoky k jistému postupu, na kterém obec bude trvat a tento ve prospěch vlastníků i hájit. Nezanedbatelné nejsou ani problémy této lokality, kdy se nejedná pouze o viditelné vady na komunikaci, ale především vodárenská infrastruktura vykazuje vady, které brání následnému vložení majetku do společnosti Vodovody a kanalizace a.s., a které je potřeba nejdříve zhojit. V rámci těchto jednání s vlastníky, jsme nabídli vstoupit do celé záležitosti jako obec s cílem projednat vše se společností Stavoka Kosice, a.s. a v případě potřeby věc řešit právní cestou.

  1. Obec stála před rozhodnutím, zda ustoupit psychologickému nátlaku Stavoky Kosice (někdo by tomuto jednání možná říkal i vydírání) a postavit se za svoje občany, nebo vše nechat na vlekoucí se soudní jednání.

Pokud by nešlo o desítky nešťastných rodin, odešli bychom od jednacího stolu zřejmě s tím, že se budou dalšími kroky zabývat soudy. Obec byla připravena napadnout případný spekulativní prodej. Kdo si chce koupit veřejnou komunikaci, když za ni nelze vybírat nájem nebo zakázat vjezd? Možná spekulant, o čemž svědčí řada případů a které je možné dohledat na různých webech. Vlastnictví veřejné komunikace je závazkem k údržbě, opravám, rekonstrukcím, nikoli k výdělku.

  1. Jaký výsledek přineslo jednání obce se společností Stavoka Kosice, a. s.?

Konečný výsledek shrnu v krátkosti - obec převezme veškerou infrastrukturu, a to bezúplatně. Toto bylo potřeba oficiálně schválit v zastupitelstvu obce, tudíž zařadit do programu zasedání zastupitelstva a schválit patřičné usnesení, pověřit starostu k podpisu příslušné smlouvy, majetek převzít, včetně dokumentace a ztvrdit zápisem do katastru nemovitostí.

  1. Výsledný stav dnes

V těchto dnech byly dokončeny úkony v katastru nemovitostí a celá infrastruktura je v majetku obce. Není potřeba se vyhýbat označení, že je to danajský dar, ale pokud uplynulá hektická jednání, přinesla uklidnění desítkám lidí, měla celá záležitost smysl. Vše špatné může být k něčemu dobré a lidé dnes berou tyto komunikace více za své.

Vyrozumění o vkladu ZDE

  1. Co bude dál

Vlastníci této lokality, se během schůzek s vedením obce zavázali k opravám komunikací. Jakým způsobem, zda přímým financováním nebo dalšími možnostmi, které obec nastínila, není v tuto chvíli na pořadu dne. Stejně tak úpravy pozemků, které jsou mezi komunikací a ploty a developer je nikdy neuvedl do stavu dle projektové dokumentace, si sousední nemovitosti vezmou za své a dojde ke kultivaci, zatravnění, či jiné vhodné úpravě. Zde je nutné zastání developera, jelikož nemůže při postupné výstavbě, která trvá spousty let, provádět terénní úpravy pro nájezdu stavební techniky investorů a každý by si měl následně bezprostřední okolí upravit.

Pro obec celá záležitost s převodem nekončí. Kontaktovali jsme vlastníky některých pozemků, na které je nutné zřídit zástavní právo, které je podmínkou pro následné vložení vodovodní a kanalizační infrastruktury do společnosti VaK Pardubice, a. s., která je jejím provozovatelem.

  1. Skandál na závěr!!!

Bohužel, celá tato akce přinesla nepříjemné zjištění, které s předešlou záležitosti přímo nesouvisí, ale vyvolává další problémy. To, že je tento projekt od počátku provázen „nejasnostmi a přešlapy“ ze strany různých úřadů a mnohý úředník o tom ví své, je zřejmé. Že je tento problém a bohužel ne jediný, také výsledkem toho, jak tu byla obec spravována již od 90. let, je jasné rovněž a nic s tím neudělají ani neustále zlí jazykové v obci! Již nejeden občan obce se na vlastní kůži přesvědčil, právě tím, jaké problémy musí v současnosti řešit, že nás minulost bude neustále dohánět v různých životních situacích a v různých částech obce.

O tom více v jiném článku, který rozhodně díky těm, kteří si u piva neodpustí roznášet lži, bude následovat. Vše dospělo do stavu, kdy člověk přemýšlí, proč se někdo v obci snaží o neustálý neklid, místo radosti z toho, že se tu pracuje a dohání vše, co bylo opomenuto k narůstající obci. Vše je jednodušší než se zdá a je třeba hledat z řad těch, kteří za fatálním selháním při správě obce stojí již od 90. let, mezi jejich blízkými a mezi těmi, kteří z této správy prokazatelně profitovali. To si vážně neuvědomujete, že tímto upozorňujete na tato selhání?...

A co se přihodilo ještě více závažného než doposud?

Je až neskutečné, když se připravujete na jednání se Stavokou a zjistíte, že v obci, kde to, že se např. zákon o obcích absolutně nedodržoval, bylo vše vyšperkováno tím, že v roce 2002 byl v obci zvolen starosta, který neprošel úspěšně volbami do zastupitelstva, přesto byl zvoleným zastupitelstvem pozván a zvolen starostou. Právě tento starosta, díky postupu zastupitelů stojí u zrodu problému obce u zmíněné lokality. Důsledky tohoto kroku není třeba vůbec rozebírat. Toto je tak závažné zjištění, že se tím budeme a musíme zabývat.