Vyhledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10
Po stopách odboje na Bohdanečsku
11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Vítání léta aneb "Hurá, prázdniny!"
29 30
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Oznámení a hlášení > Někdo nám tu lže - nový koncept linky č. 18

Někdo nám tu lže - nový koncept linky č. 18Vážení občané,

ať se propadnu do západního německa jestli kecám velebnostiještě dnes odpoledne jsem si myslel, že napíši článek, ve kterém popíši změny v jízdních řádech ohledně nového konceptu linky č. 18, jelikož se blíží datum 1. 9. a dopravní podnik nehýří směrem k obci přílišnou informativní aktivitou. Tento informační článek napíši, ale až po tomto článku, ke kterému mě donutila situace, která se odehrála včera v nočních hodinách. Z posledního spoje, který přijel do obce, vystoupily dvě dámy, které netušily, že se zrovna nacházím v jejich blízkosti a vyslechl jsem si, jak je dopravní podnik ochoten hýbat s časy a že jediný problém, proč to nejde, je náš starosta, který to nechce. Řekl jsem si již několikrát, že lidé jsou takoví, jací jsou, a nedá se bránit pomluvám, které je potřeba přecházet. Nedá se to vždy splnit, zejména slyšíte-li totální nesmysly na svou osobu živě a v bezprostřední blízkosti. Dámy se rozdělili a ve chvíli, kdy mě jedna míjela, zeptal jsem se, kde bere takové lži, které vypráví druhé dámě. Opravdu mě to v tu chvíli velmi zasáhlo. Od představení nového konceptu linky č. 18, jsem uskutečnil několik osobních schůzek s představitelem DpmP a žádal úpravy dle požadavku našich občanů. S tímto člověkem jsem si od května vyměnil ne jednotky, ale desítky e-mailů, nespočetně telefonních hovorů, v obci vytvořil anketu a to vše k lince č. 18. Absolutní nezájem ze strany tohoto pracovníka, k jakékoli úpravě, mě donutil napsat dopis i řediteli DpmP a tento dopis v závěru článku zveřejním, stejně tak odpověď a následnou reakci, ať černé na bílém přinese jednou pro vždy jasno. Jediným řešením dopravního podniku bylo – takto koncept zůstane, a jestli chcete, rádi Vám přistavíme další spoje, které si objednáte a pochopitelně uhradíte.

Jelikož přes DpmP cesta nevedla, spojil jsem se i s náměstkem hejtmana Pardubického kraje pro dopravu, panem Michalem Kortyšem a požádal jej o schůzku, kde byla jediným tématem linka č. 18, její podoba i financování. Musím říci, že tento člověk nikdy neodmítl pomoc a je i jedním z těch, kterému můžeme vděčit za uskutečněnou loňskou rekonstrukci komunikace a výstavbu dešťové kanalizace. Náměstek Kortyš byl tak laskav a navštívil mě přímo u nás v obci. Okamžitě pověřil touto záležitostí Ing. Berana, pracovníka oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti Pardubického kraje. Je potřebné říci, že Pardubický kraj financuje 17 párů spojů do naší obce. Ing. Beran se se mnou spojil a já si povzdychl nad celou záležitostí. Při tomto úvodním kontaktu s Ing. Beranem, jsem se dozvěděl zajímavé skutečnosti. Pardubický kraj podepsal s DpmP smlouvu o dopravní obslužnosti a součástí této smlouvy je i to, že bez souhlasů Pardubického kraje, nemůže DpmP měnit časy u spojů, které financuje. Na můj dotaz, zda mě může potvrdit či vyvrátit, že nový koncept Pardubický kraj schválil a to bez jakékoli diskuze o požadavcích obcí, začal Ing. Beran zjišťovat, jaká agenda k tomuto konceptu proběhla a po několika telefonátech a pár dnech, bylo výsledkem, že o žádném takovém schválení neví. Zájemci se mohou o obsahu této smlouvy přesvědčit i sami a to na webu přístupném registru smluv.

Po tomto zjištění jsem se opět spojil s příslušným pracovníkem zodpovědným za nový koncept linky č. 18 a požádal jej o dodatek smlouvy (podmínka pro takové změny), který by potvrdil jeho slova, že Pardubický kraj tyto změny schválil. Žádný dodatek mi zaslán nebyl, místo toho zaslána e-mailová korespondence mezi DpmP a Ing. Beranem, ve které rozhodně nebylo nic o novém jízdním řádu linky č. 18, přesněji o časových posunech.

Dvě dámy, které vypráví o něčem, co je neskutečnou lží. Ta, která mě minula, na můj dotaz odpověděla, že toto ji říkal (pracovně tohoto občana obce nazvu Drbota, leč jeho jméno je úřadu známo), že byl na dopravním podniku a že není žádný problém změnit časy odjezdů. Bude fajn, když tento pán nebude vymýšlet a vytvářet v obci to, co vytváří a nebude se schovávat za anonymní pamflety. Ostatně tento pán, když měl možnost přijít na zasedání zastupitelstva, kde se několikrát linka č. 18 řešila, nikdy nepřišel. Jen má slušnost, kterou tento člověk rozhodně netrpí a zákon o ochraně osobních údajů, mě nedovolí nahlas říci jeho skutečné jméno a přitom bych tak rád. Na starostu se taková ochrana nevztahuje a tak si může takový člověk brát do úst kde co.

Zmíněné dámě, jsem nabídl, že má-li zájem, mohu ji okamžitě doložit veškerou komunikaci, která byla od května tohoto roku z obce odeslána a stejně tak přijata a ve které je obsahem hájení zájmů občanů, vyplývajích z ankety. Tedy několik desítek e-mailů s DpmP, potvrzení schůzky s radním Pardubického kraje, e-mailová korespondence se silničním hospodářstvím Pardubického kraje v rovině žádosti o pomoc.

Bohužel jsem si při této noční návštěvě vyslechl i další zlý drb. Školní autobus v 7:30 byl údajně zaveden kvůli jednomu zastupiteli, který má v Rybitví děti ve škole. Opět, absolutní nesmysl s cílem plivat po lidech, kteří se nemohou ani bránit. Školní autobus byl nabídnut dopravním podnikem a to z prostého důvodu. Tento spoj vznikl z úplně jiného hlediska a to pro potřeby zřejmě středoškoláků, kteří jezdí z města do Rybitví a DpmP jej nabídl naší obci z prozaického důvodu, který pochopitelně nevyběhl na stůl hned, ale až v průběhu debaty, kdy jsem konstatoval, že jej DpmP nabízí obci i ze svého ekonomického hlediska. Prostě když už zajíždí do Rybitví, tak by mohl i do Černé u Bohdanče, která rovněž přispěje, což bylo dotyčným pracovníkem potvrzeno. Proč jej ale nezavést, bude-li v obci zájem a dětem to pomůže? Pro koho jiného už by mělo být MHD, než pro děti do školy??? Zároveň bylo dopravnímu podniku řečeno, že tato linka bude stát nemalé finance a nepomůže-li Pardubický kraj, budeme hledat jiný spoj, který za tento vypustíme. Toto se doposud nestalo a do konce roku 2020 vyhradíme potřebné prostředky z našeho rozpočtu. V rámci jednoho jednání byla přítomna starostka Rybitví a ta směrem k nám projevila rovněž zájem, abychom tento spoj zavedli, že to umožní našim dětem dojíždět přesně na začátek výuky. Anketa v obci přinesla rovněž zájem a to v cca 15-ti případech, včetně zájmu občanů v rámci zasedání zastupitelstev obce. Co se rozhodně nestalo, tak dámou zmíněný zastupitel nikdy na úřadě o nic takového nežádal a nepronesl jediné slovo, kterým by vznesl požadavek na tento školní spoj. Pojďme a zaveďme, že zastupitelé, včetně starosty a místostarosty nemohou nic, jen držet ústa a nechat na sebe plivat za vše, co si někteří vymyslí. I kdyby takový zastupitel byl a chtěl prosazovat pro své děti a tím i pro ostatní lepší spojení, nedělal by nic špatného, i zastupitel je občanem obce a jeho děti nejsou nic méněcenného.

Nesmyslů, či planých obav v této diskuzi nebyl konec. Na řadu přišel i stavební ruch, přesněji budování zastávky. Proč obec vybourává obruby, které se loni vybudovaly a co to bude stát. Obec to nebude stát NIC!!! Ano, některé obruby se musí odstranit a je to v pořádku a byly by odstraněny i v případě, že by nebyl záliv a autobus jen zastavil u krajnice. Norma u nově budovaných zastávek hovoří jasně a musí být zvýšené speciální obruby, které umožňují hendikepovaným bezproblémový nástup do prostředku MHD. Rozdíl mezi takovou obrubou je na první pohled patrný každému. Nemůžeme tu motat rekonstrukci komunikace a výstavbu chodníků do jednoho. Jde o dva projekty, loňský - komunikace, letošní – chodník točna. Tak jak jsem odpověděl dámě, napíši i zde, že obec žádnou vybouranou obrubu hradit nebude. Je to přesně naopak. Projektem z minulého roku, financovaným Statním fondem dopravní infrastruktury, prostřednictvím Pardubického kraje, ušetří obec za řadu obrub, které jsou zde již z minulého roku. Veškeré dokumenty mezi obcí a SFDI, dokazující regulérnost naší výstavby a jsou k dispozici u mě v kanceláři. I mě by se líbilo spojit loňskou rekonstrukci komunikace s naším chodníkem a točnou, jenže takto dotace nefungují. Dvě rozdílné dotační výzvy a každá s jiným vlastníkem, každá s povinností výběrového řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Ani jeden subjekt nemůže vědět, zda ten druhý bude úspěšný ve svých žádostech podávaných v jiných časových úsecích a v rozdílných výzvách. Občané mají mít radost, že se buduje a nevymýšlet nesmysly, jak špinit práci těch, kteří se snaží v obci budovat to, co zde chybělo. Naštěstí zde žijí i lidé, kteří radost mají a neskrývají ji.

Závěrem přikládám v úvodu zmíněné písemnosti, které byly vyústěním totální neochoty ke změnám v časech, které podle pana Drboty nechce starosta. Tomuto pánovi doporučuji pozorně číst, i když je to zcela zbytečné, pokud si dokáže vymýšlet a zásobovat totálními nesmysly své okolí. Pane Drboto, styďte se, je mi z Vás smutno a to je slabé slovo. Ač mě zmíněná dáma zaskočila, jelikož jsem toto od ní nečekal, tak ji ve finále za tento zážitek děkuji. Dnes zná pravdu a o tu nestojí každý.

Omlouvám se, ale musel jsem. Vypadá to na velmi populární téma mezi lidmi a písemnosti, které dokládají kus anabáze, přinesou jasný pohled na ty, kteří tvrdí něco jiného. Mě se přístup pracovníka DpmP nelíbí a rozhodně se nehodlám smířit s tím, že budeme pouze platit za to, co nám předloží, a to bez respektování našich, ne příliš velkých požadavků. Poslouchat pravý opak, že problém je pan starosta a DpmP nám ve všem vyhoví, je po tom všem smutné. Na druhou stranu bych si přál, aby to byla o mě pravda, protože pak by to znamenalo, že změnit jakýkoliv spoj v čase, není problém, stačí umlčet starostu.

 

Kopie písemností s DpmP 1

Kopie písemností s DpmP 2

Kopie písemností s DpmP 3

Kopie písemností s DpmP 4

Kopie písemností s DpmP 5

Kopie písemností s DpmP 6

Kopie písemností s DpmP 7

Kopie písemností s DpmP 8

Kopie písemností s DpmP 9