Vyhledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10
Po stopách odboje na Bohdanečsku
11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Vítání léta aneb "Hurá, prázdniny!"
29 30
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Oznámení a hlášení > Manipulační plocha dokončena (Proč v této podobě???)

Manipulační plocha dokončena (Proč v této podobě???)Vážení občané,

počátkem roku jsem informoval o investičních záměrech obce pro tento rok. Mezi těmito záměry bylo vybudování manipulační plochy, která byla tento měsíc dokončena a zbývá pouze nástřik nepřerušované žluté čáry na komunikaci.

Ač zde vznikla plocha, která má svůj smysl, zejména při zpětném pohledu, jak to zde vypadalo, objevují se otázky, proč tato plocha nese takovou podobu, když ne kritika, který „blbec“ si tohle vymyslel a že to není pěkné a praktické jako opravdový chodník. Není a ani být nemůže. Zde jsou důvody, které byly v minulosti již zmíněny a zejména iniciátorům projektu jsou známé:

  • V roce 2019 se při rekonstrukci hlavní komunikace začala osazovat silniční obruba, která tuto komunikaci lemuje. Majitelé řadovek zjistili, že jejich některé sjezdy jsou nelegální a z důvodu zvýšené obruby nezaparkují. O tom, jak byly některé sjezdy vůči komunikaci utopeny a jiné naopak nad komunikací je zbytečné hovořit. Rekonstrukce komunikace byla na jejich prosby zastavena, aby policie povolila Pardubickému kraji změnu projektu (snížení obruby v celé délce) z důvodu dodatečného povolování dalších sjezdů, pod příslibem vlastníků, že tak bezprostředně učiní.
  • Majitelé řadovek začali společně řešit tyto nelegální sjezdy u příslušných úřadů a zároveň museli vyřešit napojení všech sjezdů. Ani jeden sjezd nebyl doposud připojen ke komunikaci dle požadavku správce komunikace z roku 2010.
  • Vlastníci všech 18 přilehlých nemovitostí se rozhodli řešit sjezdy společně a požádali mě, nikoli obec, zda bych v této záležitosti nepomohl a nebyl kontaktní osobou pro jejich diskuzi, nápady apod. a následně jejich společně odsouhlasené výstupy uváděl v život, včetně vyhotovení projektové dokumentace dle jejich požadavků respektive požadavků na ně kladených. Všichni se dohodli na společném postupu, který obohatili o další myšlenku, kterou je uzpůsobení krajnice, která by sjezdy propojila a vznikla pochozí plocha podél komunikace, která bude zároveň odvádět dešťové vody z jejich střech. Tyto vody nejsou totiž vsakovány na pozemcích domů, což je v rozporu se stavebním zákonem. Zároveň bylo nutné splnit požadavek, aby voda nestékala na komunikaci, což deklaroval správce komunikace již ve svém stanovisku k výstavbě ŘD v roce 2010.
  • Společnost Prodin byla ochotna vyhotovit projekt a to za cenu pozastavení jiného obecního projektu, jen aby se co nejdříve vlastníkům řadových domů pomohlo. V roce 2020 byl dokončen projekt, který si vlastníci kompletně uhradili. Prostřednictvím obce byla podána žádost o stavební povolení, pochopitelně se souhlasem vlastníka pozemků, což je Pardubický kraj. Následně obec za tyto vlastníky provedla výběrové řízení, oslovení firem za účelem předložení finančních nabídek realizace a tyto nabídky vlastníkům předala k odsouhlasení.
  • Zde nastala mezi některými vlastníky další zdlouhavá komunikace především nad tím, kolik je to bude stát a vypadalo to, že projekt se realizovat nebude a každý si svůj nájezd nějak dodělá, neboť i zde platilo, že buď všichni, nebo nikdo.
  • Až v tento okamžik, po dlouhých měsících nekonečných diskuzí, zda realizovat či nikoli, kdy vlastníci měli již vydané stavební povolení, jsem do diskuze vstoupil s nabídkou, zda pomůže jejich rozhodování to, že vznesu návrh zastupitelům, zda obec nezafinancuje plochy mezi nájezdy, protože vniklá manipulační plocha bude sloužit nejen vlastníkům přilehlých nemovitostí, ale i ostatním a byla by škoda, zahodit dosavadní úsilí. Zastupitelstvo návrh projednalo, a přestože se dosavadní přístup některých vlastníků každému nezamlouval, rozhodli, že obec na tento projekt vyčlení finanční částku ve výši, která pokryje realizaci ploch mimo sjezdy.
  • Vlastníci byli příspěvkem obce nadšení a většina těch, co váhala, se rozhodla pokračovat v projektu. Bohužel se našli i tací, kteří přestože na začátku dali svým sousedům souhlas, si ve finále neuhradili ani své sjezdy a ostatní se museli na tyto sjezdy složit, protože obec jasně deklarovala, že nebude a nemůže hradit něco, co je povinností vlastníka a již udělala v této soukromé záležitosti dost. Někteří vlastníci v průběhu příprav pronášeli i takové nápady, aby jim sjezd vybudoval Pardubický kraj, když je to jejich pozemek. Nebýt většiny těch, kteří si uvědomovali, že s tímto projektem nemá obec nic společného a jsou rádi, že se připojila, tak byla, ze strany obce, spolupráce dávno ukončena, protože podílet se větší částkou než je součet částek zadavatele projektu (vlastníků ŘD) a ještě někoho přemlouvat…. Bohužel by na takové ukončení záměru doplatilo cca 80% vlastníků, kteří své rozhodnutí z roku 2019 chtěli po celou dobu dotáhnout do úspěšné realizace.

Z výše popsaného je neskutečné, že si někdo dovolí pronášet, že museli přispět obci na vybudování. Ne, žádné obci nikdo nic nepřispěl! Byla to obec, která přispěla zadavatelům projektu, kteří se na počátku pro dílo rozhodli, aby vyřešily problémy, které jim tu developer zanechal. V opačném případě by zde zůstal příkop, který by správce komunikace posekal jednou, dvakrát do roka, jako seká ostatní příkopy u silnice a každý by si nějakým způsobem „dolepil“ svůj sjezd.

Je pochopitelné, že vybraná dlažba, která zde je, může přinášet i nepříjemnosti v podobě velkých vsakovacích spár, ale z výše popsaného je patrné, proč je povrch takový, jaký je. Dokonce zde byl původně, z důvodů podmínky vsakování, navržen tento:

Vzor dlažby

Při tomto použitém materiálu by bylo jasné, že zde nejde o chodník, ale jak by byla asi chůze pohodlná??? S projekcí se tedy hledalo řešení, které by alespoň trochu umožňovalo slušný pohyb, jízdu např. s kočárkem a našla se vsakovací dlažba, která je mnohem příznivější než původní a splňuje zmíněné odvodnění a která byla zrealizovaná. Ostatně ani umístěné sloupky nejsou výmyslem zadavatele, ani projekce, ale podmínkou, kterou si stanovila Policie ČR a bez které by nebylo vydáno stavební povolení – buď sloupky, nebo nic a to z důvodu bezpečnosti.

Je-li známa skutečnost, jak tato část obce vypadala a jak by vypadala po mnoho dalších let, je současný výsledek nadmíru přínosný a ve finále je nutno poděkovat většině z těch 18 vlastníků, že se nenechali některými otrávit a že zastupitelé svým rozhodnutím přispěli zrealizovat to, co zmíněný projekt obsahoval a co se kvůli změně názorů jedinců protáhlo na téměř 3 roky.

Je bezpředmětné dnes hovořit o tom, že pokud by zde investor řadových domů vybudoval to, co měl ve svých situacích již v roce 2008, nemuseli současní vlastníci řešit problémy ve chvíli, kdy si zakoupili své vysněné bydlení.

I přes některé výhrady jsem přesvědčen, že realizace manipulační plochy přinesla do tohoto místa, za dané situace, jednoznačné zlepšení, přestože ne dokonalé, což dokazují fotografie stavu před a po. Věřím, že možnost chůze mimo komunikaci v této časti obce, je přínosem.

 

 

 

 

Před:

Krajnice před - foto1 Krajnice před - foto2

Současný stav:

Současný stav - foto1