Vyhledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26
Beseda Vesmírné dobrodružství
27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9
Víkend plný masáží v Černé u Bohdanče se třemi maséry 9. 3. - 11. 3. 2024
10
Víkend plný masáží v Černé u Bohdanče se třemi maséry 9. 3. - 11. 3. 2024
11
Víkend plný masáží v Černé u Bohdanče se třemi maséry 9. 3. - 11. 3. 2024
12 13 14 15 16 17
18
Jarní tvořivá odpoledne v Zahradě nitra, Černá u Bohdanče 145
19
Jarní tvořivá odpoledne v Zahradě nitra, Černá u Bohdanče 145
20
Jarní tvořivá odpoledne v Zahradě nitra, Černá u Bohdanče 145
21
Jarní tvořivá odpoledne v Zahradě nitra, Černá u Bohdanče 145
22
Menu 22. - 24. 3. 2024 (Rybolov Proděti)
23
Velikonoční jarmark a tvořivé dílny pro děti i dospělé
Menu 22. - 24. 3. 2024 (Rybolov Proděti)
24
Menu 22. - 24. 3. 2024 (Rybolov Proděti)
25 26 27 28
Menu 28. - 31. 3. 2024 (Rybolov Proděti)
29
Menu 28. - 31. 3. 2024 (Rybolov Proděti)
Úplná uzavírka úseku ul. Poděbradská v Pardubicích
30
Menu 28. - 31. 3. 2024 (Rybolov Proděti)
Úplná uzavírka úseku ul. Poděbradská v Pardubicích
31
Menu 28. - 31. 3. 2024 (Rybolov Proděti)
Úplná uzavírka úseku ul. Poděbradská v Pardubicích
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Oznámení a hlášení > Investiční akce obce v roce 2022

Investiční akce obce v roce 2022Vážení občané

rok 2021 je minulostí a před námi stojí ten nový, ve kterém plánujeme navázat na předchozí období a pokračovat v dalších investičních záměrech, které zpříjemní život v obci. Aby si obec při svém rozpočtu mohla dovolit nákladné investiční záměry bez nutnosti úvěrů a podobných záležitostí, musí nadále usilovat o dotační příležitosti a stejně tak zpracovávat projektové dokumentace, které jsou základem vyhlašovaných dotačních výzev.

Co nás tedy v tomto roce čeká....

Manipulační plocha (chodník)

Tato akce byla zahájena minulý týden a zahrnuje výstavbu manipulační plochy před řadovými domy u hlavní komunikace. Jedná se o společný projekt vlastníků řadových domů a obce. V tomto místě bohužel nedošlo ze strany zhotovitele k napojení vjezdů na komunikaci a vyřešení problému zůstalo na samotných vlastnících, kteří požádali o pomoc obec. Tato záležitost se začala řešit již při rekonstrukci komunikace, kdy bylo vlastníkům zřejmé, že jedno stání u domu je nedostatečné, a proto došlo k úpravě výšky silničních obrub při rekonstrukci hlavni silnice tak, aby bylo možné zhotovit další nájezdy po jejich schválení příslušnými úřady. Zároveň vznikla myšlenka, že by mezi těmito vjezdy vlastníků vznikl „chodník“, manipulační plocha, která by se napojila na již vybudovaný chodník (proti točně) a vedla by až k poslednímu řadovému domu, čímž by vznikl bezpečný prostor pro chůzi. Obec akci administrativně a z části finančně (realizace manipulační plochy) zastřešila, byla zpracována projektová dokumentace, která zahrnuje jak vjezdy vlastníků nemovitostí, tak manipulační plochu (chodník). Na tuto akci obec v roce 2021 získala stavební povolení a z cenových nabídek vzešel zhotovitel, který dílo realizuje.

 

Celkové náklady akce: 939.863,04 Kč
Podíl obce (manipulační plocha): 530.719,81Kč
Podíl vlastníků (sjezdy): 409.143,23 Kč

                         

Situace manipulační plocha, sjezdy ZDE

 

Oprava místní komunikace

Stejně tak v prvních jarních měsících zahájíme rekonstrukci místní komunikace, která vede k písníku. Jedná se o projekt, který byl vyhotoven v minulém roce a se kterým jsme byli úspěšní v žádostí o dotační prostředky ze Státního fondu životního prostředí.

 

Předběžné celkové náklady akce: 1.490.347,-Kč
Dotace:    1.131.440,-Kč
Podíl obce:      358.907,-Kč

                                                                                                                                       

V rámci této rekonstrukce komunikace vzniknou zpevněná parkovací místa v místě travnaté plochy, kde auta vždy parkovala. Bude rozšířeno veřejné osvětlení po celé délce této rekonstruované komunikace a v místě bývalého venkovního parketu bude vybudované obratiště a plnící místo pro jednotky HZS, které je stejně jako parkovací místa jednou z podmínek existence bistra u vody. Na tyto části stavby nelze čerpat zmíněné dotační prostředky a budou dofinancovávány čistě z obecních prostředků.

 

Celkové náklady těchto všech součástí včetně komunikace:  2.515.590,-Kč
Dotace:   1.131.440,-Kč
Podíl obce:  1.384.150,-Kč

                                                                            

Situace komunikace, parkoviště ZDE

 

Bistro u vody (kiosek)

Nový kiosek je projekčně připraven pro podání žádosti o stavební povolení, které je podmíněno dokončením změny Územního plánu, která by měla být v řádu týdnů. Jak dlouhý bude následně schvalovací proces projektové dokumentace bistra stavebním úřadem nelze odhadovat, ale kdo stavěl rodinný dům, dokáže si představit, co vše na této cestě může stavebníka čekat. V každém případě ihned po získání povolení bude následovat výběrové řízení na zhotovitele. Tato investiční akce ponese velké finanční náklady, a jelikož se jedná o komerční objekt, nelze čerpat žádné dotační prostředky u jednotlivých ministerstev. Z tohoto důvodu je velmi pozitivní, že je obec ve svých dosavadních projektech v obci dotačně úspěšná a díky tomu disponuje ušetřenými finančními prostředky, které budou na tento projekt využity. Konkrétní cenu stavby nelze v tuto chvíli přesněji odhadnout, jelikož se situace ve stavebnictví za poslední rok velmi změnila a předběžný rozpočet projekce již aktuální ceny neodráží. Původní hrubý rozpočet se pohyboval cca 10 mil. Kč. V průběhu procesu získání stavebního povolení bude rozpočet aktualizován a skutečná cena díla bude jasná po ukončeném výběrovém řízení a vyhodnocení nabídek.

Studie obecní bistro Černá u Bohdanče ZDE

 

Rekonstrukce obecního domu

OÚ vizualizaceAčkoli jsme v minulém roce žádali v rámci 146. výzvy OPŽP (Operační program životního prostředí) o dotační prostředky na zateplení OÚ, včetně výměny okenních výplní a otopné soustavy, dostali jsme se z důvodu vysokého počtu žadatelů do pořadníku a nebylo jasné, zda na náš projekt zbydou finanční prostředky. Zároveň vznikla otázka, zda bychom vůbec při rostoucích cenách dotaci přijali. Každá žádost o dotaci, musí mimo samotný projekt a ostatních podkladů, zahrnovat položkový rozpočet, který se sestavuje vždy podle aktuálních cen. Kdo se pohybuje ve stavebnictví, tak právě od podání žádostí po jejich vyhodnocení, stoupla cena např. polystyrenu přímo astronomicky a rozdíly v našem záměru, díky zdražení stavebních materiálů jsou v řádu několika set tisíc Kč. Při schválení žádosti je pak přidělena částka dle zmíněných rozpočtů, tedy podle starých cen a obec, pokud se pro realizaci rozhodne, musí o to více doplácet ze svého. Nakonec jsme v této žádosti byli úspěšní a v těchto dnech jsem obdržel informaci o rezervaci částky cca 3 mil. Kč. Jelikož nebyla jistota, zda nějaké prostředky zbydou, podali jsme na konci roku 2021 novou žádost na vyšší částky, a to v rámci Národního programu obnovy, výzva č. 12/2021, která umožňuje čerpat prostředky i na vybudování fotovoltaické elektrárny na střeše budovy, což jsme rovněž v žádosti využili. K těmto dvěma žádostem jsme podali na konci roku 2021 ještě 3. žádost, tentokráte k Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR), která je zaměřena na vnitřní rekonstrukci budovy, jelikož u ostatních poskytovatelů dotačních prostředků se může žádat pouze o vnější plášť.

Akci máme rozehranou žádostmi na více místech a budeme čekat, které budou úspěšné. Jistotu zmíněných 3 mil. Kč již máme, ale vzhledem k celkovým nákladům (zateplení, otopná soustava, okenní výplně, střešní krytina), které jsou ve výši 9 mil. Kč, k tomu vnitřní rekonstrukce, která představují podobnou částku, jsou zatím nevyhodnocené dotace mnohem zajímavější.

Na rekonstrukci obecního domu je připravena projektová dokumentace a stejně tak vydané stavební povolení, a proto po vyhodnocení žadatelů o dotaci, můžeme pří úspěšném získání prostředků vyhlásit výběrové řízení a začít s realizací.

Vizualizace OÚ ZDE

 

Hasičská zbrojnice

Koncem minulého roku jsem informoval o úspěšném získání dotačních prostředků na výstavbu hasičské zbrojnice. Tento projekt máme ve formě studie a do 1. ½ roku 2022 bude nutné předložit ke schválení projektovou dokumentaci, a podat žádost o stavební povolení. Při nesplnění těchto podmínek by nám nebyla dotace poskytnuta. V současné chvíli pracujeme na projektové dokumentaci, která musí vycházet ze schválené studie. Tato dotace je rezervována z prostředků ministerstva vnitra, prostřednictvím Generálního ředitelství hasičských záchranných sborů.

 

Celkové náklady akce: cca 9.000.000,-Kč
Dotace:  cca 4.500.000,-Kč
Podíl obce:  cca 4.500.000,-Kč

 

Kalkulace vychází z cen roku 2020 a tudíž celkové náklady budou zřejmě vyšší a tím i vyšší podíl obce.

Studie požární zbrojnice ZDE

 

Toto byly projekty, které jsou více méně jasné a připravené k realizaci, zároveň je tu několik projektů, které by mohly být rovněž realizovány v tomto roce, ale čekáme na vyhodnocení žádostí. Zde se jedná o:

 

Interaktivní hřiště

Na konci roku 2021 byla podána u Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) žádost o dotační prostředky na výstavbu interaktivního hřiště. V případě úspěšné žádosti bychom chtěli doplnit stávající dětské hřiště o interaktivní a edukační tabule, balanční prvky, kolotoč atd. MMR je v rámci těchto dotací štědré a v případě úspěchu se jedná o dotace ve výši 80 % z uznatelných nákladů, což známe již z akcí dětské hřiště nebo workout, které jsme již realizovali. Žádost je podána na rozšíření o zmíněné prvky v částce cca 1 mil. Kč a v případě schválení žádosti by z celkových odhadovaných uznatelných nákladů 1.000.000,-Kč představovala částka 800.000,-Kč dotaci a 200.000,-Kč by byl podíl obce. Vyhodnocení žádostí by mělo proběhnout do poloviny tohoto roku.

 

Celkové náklady akce: cca 1.000.000,-Kč
Dotace: cca    800.000,-Kč
Podíl obce:  cca     200.000,-Kč

                                                       

Příklady prvků:

bludištěPexesoKolotoč Tabule.jpg

 

Chodník od mlýna po konec obce směr Rybitví.

Tento projekt jsme začali připravovat v loňském roce a v současné době probíhá proces schválení a vydání stavebního povolení, které je podmínkou pro podání žádosti o dotaci u Státního fondu životního prostředí, které musí být učiněno do 12. února tohoto roku. Jedná se o stejného poskytovatele dotačních prostředků, za které jsme vybudovali stávající chodník v obci a nové zastávky MHD. V srpnu minulého roku jsem se zúčastnil s připravovaným projektem konzultačního dne u tohoto fondu, abychom odhalili případné nedostatky, které by nás vyřadily rovnou ze hry o dotaci, jelikož se jedná o program zaměřený na bezpečnost a projekt musí splňovat veškerou legislativu, která se takových staveb týká. V případě úspěšné dotace by realizace chodníku mohla započít v roce 2022. V tuto chvíli se finalizují práce i na položkovém rozpočtu a proto uvádím částky, které jsou jen hrubým odhadem. Žádosti z tohoto zdroje každoročně převyšují několikanásobně možnosti fondu (v případě schválení projektu činí dotace až 85% uznatelných nákladů) a jsou tudíž bodově řazeny podle důležitosti, počtu dopravních nehod v daných úsecích a podobně.

 

Odhadované náklady akce: cca 6.000.000,-Kč
Dotace by pak mohla dosahovat: cca 5.000.000,-Kč
Podíl obce:      

cca  1.000.000,-Kč

 

Situace chodník 1 

Situace chodník 2

 

Mateřská škola

Poslední projekt, který bych rád zmínil, je Mateřská školka. Tato investiční akce je zatím největším a finančně nejvíce nákladným projektem. Jedná se o projekt v řádu desítek miliónů a v současné době je dokončen první stupeň projektových prací a ve chvíli dokončení změny Územního plánu, budeme podávat žádost o stavební povolení. Musím upozornit na skutečnost, že je to počáteční krok, který nehovoří o tom, že obec již bude stavět. Jde o podmínku, která nám umožní žádat o finanční prostředky z připravovaných výzev v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro roky 2021-2027. Tyto programy na období 2021-2027 jsou stále v přípravách a známa je pouze skutečnost, že oblast školství, je zde zahrnuta. Pro nás toto znamená jediné, být maximálně připraven na výzvu, která by umožnila výstavbu takového zařízení u nás v obci.

Obrázky z vizualizace:

Školka 1 Školka 2

 

Příprava nových projektů

Zároveň je potřeba projekčně připravovat další akce, se kterými bychom se mohli zapojit do dotačních výzev, které budou vyhlášeny v roce 2022 a dalším období. Takovým projektem bude rekonstrukce místních komunikací v obci. Již nyní probíhají jednání o zahájení projekční činnosti na rekonstrukci jednotlivých komunikací v západní části obce (komunikace kolem obecní garáže včetně obou odboček z hlavní komunikace, kde by měly být cílovým stavem nové povrchy, včetně odvodnění komunikací a vybudování odstavných parkovacích ploch v místech, která to umožní. Tyto projekty by měly být připraveny tak, aby bylo možné žádat o dotace v případě, kdy např. Ministerstvo pro místní rozvoj zopakuje svou výzvu z roku 2021, ve které jsme žádali o prostředky na rekonstrukci komunikaci ke kiosku.

 

Z výše popsaného vyplývá, že nás čeká rok, který bude investičně zajímavý. V podstatě veškeré investiční akce, až na bistro nebo manipulační plochu, jsou vázány na dotační prostředky, což je tou nejlepší cestou, jak může obec pracovat na více projektech v jeden čas. V případě neúspěchu při dotačních žádostech bychom mohli z vlastních prostředků realizovat vždy jen část záměrů a následně čekat na ušetřené prostředky nebo zvolit cestu úvěrů. Pochopitelně vždy budou existovat v obcích projekty, které není možné realizovat jinak než vlastními financemi.

Rok 2022 nebude rozhodně nudný a v případě úspěchu u všech projektů může nastat otázka, zda u některých neposunout realizaci do roku následujícího. To vše bude záviset i na situaci s pandemií, cenami, dostupnosti materiálu apod.