Vyhledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10
Po stopách odboje na Bohdanečsku
11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Vítání léta aneb "Hurá, prázdniny!"
29 30
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Oznámení a hlášení > Informace k poplatkům na rok 2023

Informace k poplatkům na rok 2023Vážení občané, letošní způsob úhrady, který byl rozdělen na dvě platby a to vždy za uplynulé období (1. a 2. půlrok), byl výsledkem nové legislativy a především výkladu Ministerstva financí, které jednoznačně preferuje, u námi vybraného kapacitního systému, takovýto postup.

Přes tento výklad, jsme se v nové „odpadové“ vyhlášce na rok 2023 vrátili, po konzultaci s Ministerstvem vnitra, k původnímu modelu, kdy se odpady budou hradit, jak bylo zvykem a to 1x ročně do 31. 3. příslušného roku a to i na základě zkušenosti s výběrem, vymáháním neuhrazených částek 2x do roka a především i Vašich ohlasů, že by bylo fajn, kdyby se vrátila původní možnost jediné úhrady, spojené s ostatními poplatky, jako jsou psi a BIO nádoby.

Pochopitelně tento způsob neumožní přesné stanovení poplatku tomu, kdo v průběhu roku změní velikost nádoby a jeho platba z počátku roku nebude odpovídat skutečnosti. V takovém případě dojde ke konci roku k doplacení nebo naopak vrácení části poplatku podle toho, zda poplatník v průběhu roku změní nádobu za větší, respektive menší.

Veškeré informace k poplatku za odpady vycházejí z nové OZV č. 2/20022 a v průběhu ledna bude vydán článek, ve kterém budou uvedeny výše poplatků za jednotlivé nádoby, termín úhrady a veškeré platební údaje.

Tyto informace jsou již veřejně dostupné, ale s článkem vyčkáváme, abychom nemátli nikoho s platbou za rok 2023 a platbou za 2. polovinu roku 2022, jejíž splatnost bude probíhat v prvních 15 dnech nového roku.

Bohužel, veškeré smlouvy, které jsou v současné době uzavírány na služby, jako jsou odpady, MHD, ale i další, zahrnují zdražení mnohdy o nižší desítky procent. Stejně tomu je i u svozu veškerého odpadu, kdy dochází cca k 15% navýšení ze strany svozové společnosti. Mohu uvést alespoň trochu pozitivní zprávu, že poplatky za odpady na rok 2023 nereflektují toto cca 15% navýšení, ale jsou navýšeny o cca 12%. Z tohoto nižšího navýšení, než provedla svozová společnost, plyne, že pokud by nedošlo k navýšení proti roku 2022, provedli bychom snížení poplatku pro rok 2023 o cca 3%.

Zároveň, a zmiňoval jsem to i u likvidace vánočních stromečků, výši poplatku máme z velké části ve svých rukách. Stačí se podívat do kontejnerů v této době.

Je zcela pochopitelné, že doba vánoční přináší o mnoho více odpadu než v průběhu roku, ale pokud budeme do kontejnerů vhazovat kartonové krabice od televizorů a jiných výrobků v nerozloženém stavu, odvážíme za nemalé finanční prostředky vzduch a odpad jiných se do kontejneru již nevejde.

Pro obec není problém zajistit pravidelné rozřezání, sešlapání krabic, plastových obalů. Můžeme stejně tak zajistit další kontejnery na jednotlivá stanoviště, ale toto jsou náklady, včetně nákladů za práci zaměstnance, které se sčítají a slouží pro výpočet poplatku na další rok. Přidání jednoho kontejneru na separovaný odpad představuje další náklady ve výši cca 10 tis. Kč/rok. Zde se jedná o navýšení, které si způsobujeme sami.

25. prosince, byly v jednom kontejneru tři nerozložené krabice od elektra a kontejner byl plný a právě v době, kdy je ve všech domácnostech nejvíce odpadu. V těchto krabicích byly ponechány i polystyrenové výplně, které patří do jiného kontejneru. 3 krabice a ostatní mají smůlu a není se čemu divit, když zanechávají bedny kolem kontejneru, přestože takový postup není přípustný.

Absolutně nechci, aby tyto sepsané problémy vypadaly jako nějaké poučování, protože většina z nás již nemá jak lépe třídit a ukládat odpad. Berte prosím tyto řádky jako osvětu od někoho, kdo ji má ve svých povinnostech, kdo vidí do financování odpadů a kdo vidí, co někteří dokáží vyhodit a jakým způsobem. Pojďme v novém roce udělat další krok k tomu, abychom dosáhli společně dalšího zlepšení a zlevnění poplatků.

A co více? Dnes již neplatí, naučme se třídit, ale předcházejme odpadům, což při růstu objednávek přes e-shopy není úplně jednoduché. Každý má zkušenost s tím, když dorazí objednané zboží a krabice je vyplněna vším možným, čeho se prodejce potřebuje zbavit.

Všem, kteří již dokonale třídí, patří velké poděkování a ostatní mají šanci v roce 2023 něco změnit.