Vyhledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26
Beseda Vesmírné dobrodružství
27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9
Víkend plný masáží v Černé u Bohdanče se třemi maséry 9. 3. - 11. 3. 2024
10
Víkend plný masáží v Černé u Bohdanče se třemi maséry 9. 3. - 11. 3. 2024
11
Víkend plný masáží v Černé u Bohdanče se třemi maséry 9. 3. - 11. 3. 2024
12 13 14 15 16 17
18
Jarní tvořivá odpoledne v Zahradě nitra, Černá u Bohdanče 145
19
Jarní tvořivá odpoledne v Zahradě nitra, Černá u Bohdanče 145
20
Jarní tvořivá odpoledne v Zahradě nitra, Černá u Bohdanče 145
21
Jarní tvořivá odpoledne v Zahradě nitra, Černá u Bohdanče 145
22
Menu 22. - 24. 3. 2024 (Rybolov Proděti)
23
Velikonoční jarmark a tvořivé dílny pro děti i dospělé
Menu 22. - 24. 3. 2024 (Rybolov Proděti)
24
Menu 22. - 24. 3. 2024 (Rybolov Proděti)
25 26 27 28
Menu 28. - 31. 3. 2024 (Rybolov Proděti)
29
Menu 28. - 31. 3. 2024 (Rybolov Proděti)
Úplná uzavírka úseku ul. Poděbradská v Pardubicích
30
Menu 28. - 31. 3. 2024 (Rybolov Proděti)
Úplná uzavírka úseku ul. Poděbradská v Pardubicích
31
Menu 28. - 31. 3. 2024 (Rybolov Proděti)
Úplná uzavírka úseku ul. Poděbradská v Pardubicích
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Oznámení a hlášení > Co nás čeká v roce 2020

Co nás čeká v roce 2020Vážení občané,

s příchodem nového roku bych Vás rád informoval, co nás čeká, na jakých projektech pracujeme a co chystáme do budoucna. Také bych se rád ohlédl za právě uplynulým rokem 2019.

V roce 2019 byla úspěšně dokončena rekonstrukce hlavní komunikace III/32225. Musím zde velmi poděkovat Pardubickému kraji a všem, kteří nám vycházeli vstříc a pracovali na úspěšném dokončení této akce, která byla financována čistě z krajských a národních prostředků, tedy bez podílu obce. Komunikaci v její nové podobě nám závidí mnohý projíždějící, který znal její předchozí stav. Je však třeba říci, že nový stav po rekonstrukci přináší i problémy. Zde bych chtěl podotknout, že nám nejsou lhostejné stížnosti na příliš vysokou rychlost, a proto byl vyžádán zvýšený dohled PČR, která zde bude provádět nepravidelná měření rychlosti. Ten, kdo nezaregistroval změnu dopravního značení a sníženou rychlost na 40km/h u řadových domů, by měl zpozornět a nedávat příležitost ke zbytečnému vystavování se sankcím. Spolu s měřením rychlosti bude kontrolováno i parkování na komunikaci a jejích krajnicích, či parkování v obytných zónách.

Dalším projektem byla výstavba multifunkčního hřiště, které jsme vybudovali s pomocí dotace ve výši 1.854.143,-Kč od Ministerstva pro místní rozvoj. Při budování hřiště bylo zároveň zkultivováno okolí, upraven nevzhledný břeh a zlikvidováno torzo bývalého parketu. Hřiště je dokončeno a v současné době je pohromadě veškerá dokumentace, která nám umožnila podat žádost o kolaudaci díla. Hřiště bude dovybaveno kůly jak na tenis či nohejbal, tak na volejbal. Na nově připravovaných webových stránkách obce plánujeme i tzv. objednávkový systém na využívání tohoto hřiště formou rezervace. Věřím, že tento prvek rozšíří možnosti sportovního a kulturního vyžití v obci.

                                                                       Hřiště             Hřiště

Ke konci roku jsme do obce přivítali nový mobilní přírůstek v podobě nákladního elektromobilu N1, na jehož pořízení se podílel svou dotací 600 tis. Kč Statní fond životního prostředí. Mnozí z Vás měli možnost toto vozidlo vidět již při adventu, kde se ukázala jeho užitečnost. Na vozidle byly objednány i úpravy v podobě hydraulických příprav pro kartáče a radlici, které svým rozchodem umožní např. zimní údržbu chodníků, k nimž se v článku ještě dostanu. Pominu-li pořízení nového hasičského vozidla do obce v roce 2018, je tento elektromobil prvním vozidlem, které usnadní práci při údržbě obecní zeleně, komunální službě apod. a zároveň bude šetřit nemalé finanční prostředky za pohonné hmoty.

Alke

Nemohu opomenout a zároveň chci poděkovat Pardubickému kraji za jejich každoroční dotační možnosti pro naši hasičskou jednotku. Tyto dotační nabídky úspěšně využíváme a nadále bude naší snahou zvyšovat vybavenost jednotky.

Dále bych rád poděkoval všem dobrovolníkům za jejich účast při přípravách kulturních akcí obce, jako jsou čarodějnice, velikonoční dílničky pro děti, vítání léta a loučení s létem, drakiáda, advent i Mikulášská, zde všude odvedli neskutečné penzum práce a patří jim velký dík.

A co nám přinese rok nový, tedy rok 2020?

V souvislosti s novelou zákona o místních poplatcích byly přepracovány veškeré vyhlášky obce tak, aby odpovídaly tomuto zákonu. K obecně závazným vyhláškám obce bylo již mnohé napsáno při jejich vyvěšení či schvalování na zasedání zastupitelstva obce a jejich podoba je k nalezení na webových stránkách obce v dokumentech úřadu.

Nejen zákon o místních poplatcích přinesl změnu pro obce. Od 1. 1. 2020 vešla v platnost i povinnost obcí zajistit celoročně místo pro oddělené soustředění jedlých olejů a tuků z domácností. Pro naši obec se v tomto moc nemění, neboť sběr této komodity nabízíme již od roku 2017. Sběrné místo je u OÚ, kde je vedle velkých kontejnerů umístěna 240 litrová žlutá nádoba.  Do této nádoby prosím vkládejte jedlé oleje a tuky ve vhodných plastových uzavřených nádobách. Již dvouletý provoz ukázal, že nádoby uzavřené pouze igelitem s přetaženou gumičkou nejsou rozhodně vhodné, protože dochází k vylití obsahu přímo do popelnice a vzniká problém pro společnost, která oleje a tuky likviduje. Ta odveze plné obaly a zbytek zůstává na dně nádoby. Jsme rádi, že je tato služba využívaná, čímž pomáháme společnosti VaK s ochranou kanalizačního vedení i čističky, sobě se zarůstáním našeho odpadního vedení a nám všem s ochranou životního prostředí.

Co se týče plánovaných akcí v roce 2020, tou největší bude realizace chodníku vedoucího obcí podél hlavní komunikace a výstavba navazující točny v severní části obce. Na tuto akci jsme v loňském roce získali téměř 5 mil. Kč přes Státní fond dopravní infrastruktury. Jelikož bylo zapotřebí provést úpravy stávající zastávky u OÚ, kde jsme se rozhodli provést z důvodu vyšší bezpečnosti zastávkový záliv, muselo být požádáno o schválení této změny. Dnes je vše připraveno k soutěži a rádi bychom celou akci dokončili tak, aby hotové dílo navazovalo na prodloužení linky č. 18, o kterém jednáme s Dopravním podnikem města Pardubice a které bychom rádi spustili na začátku příštího školního roku, tj. v září 2020. S tímto souvisí i problémový úsek hlavní komunikace v místě vjezdů u řadových domů, který navazuje na projektovaný chodník. Především vlastníci těchto nemovitostí vědí, jak složitá je situace ohledně vjezdů na jejich pozemky, jejíž náprava nebude jednoduchá ani rychlá. Jsem ale optimistou a věřím, že se společně s vybudováním chodníku vyřeší i toto místo, proto chce obec být i nadále nápomocna při řešení těchto nájezdů a podoby krajnice.

Velká výzva pro rok 2020 je tzv. kiosek. Dnes již není žádným tajemstvím, že současná stavba stojí u písníku tzv. “na černo“ od roku 2012, kdy vypršela platnost dočasného stavebního povolení. Jelikož se jedná o zařízení, kam se z jara přesouvá převážná část kulturního dění v obci, a služby pohostinství jsou na tomto místě nabízeny až do podzimních měsíců, bylo a je potřeba tuto situaci řešit. Již na jaře 2019 proběhla výzva ze strany stavebního úřadu k doplnění dokumentace, která by vedla ke kolaudaci stávající stavby kiosku. Vzhledem k havarijnímu stavu současné stavby, která ani po případné úpravě nemůže splňovat hygienické a další požadavky dané současně platnou legislativou, nelze tuto stavbu zkolaudovat.  Doba, kterou jsme si vyžádali, byla v podstatě časem, který nám a kiosku umožnil přečkat rok 2019 a zároveň pracovat na přípravách nového projektu, který by umožnil celoroční využívání tohoto místa, kam jsme si – a nejen my místní – chodili v létě užít zaslouženého odpočinku. Nařízené odstranění stavby kiosku nás v letošním roce nemine. Jelikož jsme o tomto problému věděli již od počátku našeho působení na obci v roce 2017, bylo prvořadým úkolem získat pozemky pod touto stavbou do vlastnictví obce. Toto se podařilo v roce 2018 i díky vstřícnosti rybářů MO Přelouč. Dále je potřeba provést změnu územního plánu Černá u Bohdanče. Bohužel změna územního plánu je časově i legislativně náročný proces, který stále probíhá, a rychlost schválení změny ÚP nezávisí jen na obci. Přesto pevně věřím, že rok 2020 bude i rokem, kdy bude změna územního plánu schválena a vydána, a nebudeme na ni čekat několik let, jak tomu v mnohých jiných obcích bývá. S nutností změny územního plánu jsou totiž spojeny i další plánované investice obce, které není možné dříve spustit. V současné době je rozpracován projekt již zmiňovaného nového restauračního zařízení s celoročním provozem. První návrhy bylo možné zhlédnout na zasedání zastupitelstva obce, kde byly představeny jak zastupitelům, tak přítomným občanům. Tato akce - jelikož se nejedná o žádné zařízení sociálního charakteru, komunitního života ve smyslu různých dotací a podobně - bude hrazena čistě z obecního rozpočtu a nebude rozhodně levnou záležitostí. Přísné normy pro restaurační provozy, chybějící inženýrské sítě a další záležitosti ohledně stavby hovoří odhadem o 10 mil. Kč dle standardních tabulek. Pochopitelně až soutěž ukáže, zda a kolik z této ceny ušetříme. Jak to ale letos bude s provozem občerstvení na místě, na kterém jsme si již zvykli v létě trávit svůj volný čas? Rozhodně bychom Vás nechtěli připravit o dosavadní posezení u vody, a proto se budeme snažit připravovat vhodnou přechodnou verzi, která toto umožní.

StudieStudieStudieStudie

Nemusím na tomto místě hovořit o důležitosti získávání dotací pro obec, kdy bez těchto finančních prostředků není možný rozvoj občanské vybavenosti v obci, respektive by šlo o rozvoj velmi pomalý. Proto dalším úsilím v roce 2020 bude práce na vhodných projektech, které bude možné přihlásit do jednotlivých dotačních výzev. Chceme pracovat i na “šuplíkových“ projektech, které nejsou momentálně obsahem dotačních výzev, ale musejí být připraveny na chvíli, kdy takové výzvy budou vyhlášeny a kdy je již pozdě začít s projektovou činností.

Závěrem bych rád zmínil kulturní akce. I v roce 2020 plánujeme již tradiční akce – vítání občánků, obecní ples, čarodějnice, vítání léta, loučení s létem, drakiádu, advent, Mikulášskou a případné další akce, kdy již dopředu děkuji partě dobrovolníků za odvedenou práci a jejich úsilí.

Z výše uvedeného je patrné, že nás čeká zajímavý rok, který přinese do obce mnoho důležitého. Já osobně myslím, že přinese mnohem více nového - a tím myslím toho pozitivního, než je uvedeno, což je doufám i přáním Vás všech, kteří tu žijete.

Ještě jednou přeji Vám všem mnoho zdraví, štěstí, klidné a spokojené žití v naší obci v roce 2020.