Vyhledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28
DOBROVOLNÉ TESTOVÁNÍ PRO VŠECHNY OBČANY ČR POMOCÍ ANTIGENNÍCH TESTŮ
29
DOBROVOLNÉ TESTOVÁNÍ PRO VŠECHNY OBČANY ČR POMOCÍ ANTIGENNÍCH TESTŮ
30
DOBROVOLNÉ TESTOVÁNÍ PRO VŠECHNY OBČANY ČR POMOCÍ ANTIGENNÍCH TESTŮ
31
DOBROVOLNÉ TESTOVÁNÍ PRO VŠECHNY OBČANY ČR POMOCÍ ANTIGENNÍCH TESTŮ
1
DOBROVOLNÉ TESTOVÁNÍ PRO VŠECHNY OBČANY ČR POMOCÍ ANTIGENNÍCH TESTŮ
Tříkrálová sbírka
2
DOBROVOLNÉ TESTOVÁNÍ PRO VŠECHNY OBČANY ČR POMOCÍ ANTIGENNÍCH TESTŮ
Tříkrálová sbírka
3
DOBROVOLNÉ TESTOVÁNÍ PRO VŠECHNY OBČANY ČR POMOCÍ ANTIGENNÍCH TESTŮ
Tříkrálová sbírka
4
DOBROVOLNÉ TESTOVÁNÍ PRO VŠECHNY OBČANY ČR POMOCÍ ANTIGENNÍCH TESTŮ
Tříkrálová sbírka
5
DOBROVOLNÉ TESTOVÁNÍ PRO VŠECHNY OBČANY ČR POMOCÍ ANTIGENNÍCH TESTŮ
Tříkrálová sbírka
6
DOBROVOLNÉ TESTOVÁNÍ PRO VŠECHNY OBČANY ČR POMOCÍ ANTIGENNÍCH TESTŮ
Tříkrálová sbírka
7
DOBROVOLNÉ TESTOVÁNÍ PRO VŠECHNY OBČANY ČR POMOCÍ ANTIGENNÍCH TESTŮ
Tříkrálová sbírka
8
DOBROVOLNÉ TESTOVÁNÍ PRO VŠECHNY OBČANY ČR POMOCÍ ANTIGENNÍCH TESTŮ
Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů - ČEZ Distribuce
Tříkrálová sbírka
9
DOBROVOLNÉ TESTOVÁNÍ PRO VŠECHNY OBČANY ČR POMOCÍ ANTIGENNÍCH TESTŮ
Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů - ČEZ Distribuce
Tříkrálová sbírka
10
DOBROVOLNÉ TESTOVÁNÍ PRO VŠECHNY OBČANY ČR POMOCÍ ANTIGENNÍCH TESTŮ
Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů - ČEZ Distribuce
Tříkrálová sbírka
11
DOBROVOLNÉ TESTOVÁNÍ PRO VŠECHNY OBČANY ČR POMOCÍ ANTIGENNÍCH TESTŮ
Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů - ČEZ Distribuce
Tříkrálová sbírka
12
DOBROVOLNÉ TESTOVÁNÍ PRO VŠECHNY OBČANY ČR POMOCÍ ANTIGENNÍCH TESTŮ
Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů - ČEZ Distribuce
Tříkrálová sbírka
13
Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů - ČEZ Distribuce
DOBROVOLNÉ TESTOVÁNÍ PRO VŠECHNY OBČANY ČR POMOCÍ ANTIGENNÍCH TESTŮ
Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů - ČEZ Distribuce
Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů - ČEZ Distribuce (Upřesnění termínu)
Tříkrálová sbírka
14
Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů - ČEZ Distribuce
DOBROVOLNÉ TESTOVÁNÍ PRO VŠECHNY OBČANY ČR POMOCÍ ANTIGENNÍCH TESTŮ
Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů - ČEZ Distribuce
Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů - ČEZ Distribuce (Upřesnění termínu)
Tříkrálová sbírka
15
DOBROVOLNÉ TESTOVÁNÍ PRO VŠECHNY OBČANY ČR POMOCÍ ANTIGENNÍCH TESTŮ
Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů - ČEZ Distribuce
Tříkrálová sbírka
16
Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů - ČEZ Distribuce
Tříkrálová sbírka
17
Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů - ČEZ Distribuce
Tříkrálová sbírka
18
Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů - ČEZ Distribuce
Tříkrálová sbírka
19
Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů - ČEZ Distribuce
Tříkrálová sbírka
20
Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů - ČEZ Distribuce
Tříkrálová sbírka
21
Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů - ČEZ Distribuce
Tříkrálová sbírka
22
Tříkrálová sbírka
23
Tříkrálová sbírka
24
Tříkrálová sbírka
25 26 27 28 29
Kontrola, revize, čištění - TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů
Kontrola, revize, čištění - TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů
30 31
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Oznámení a hlášení > Co nás čeká v roce 2020

Co nás čeká v roce 2020Vážení občané,

s příchodem nového roku bych Vás rád informoval, co nás čeká, na jakých projektech pracujeme a co chystáme do budoucna. Také bych se rád ohlédl za právě uplynulým rokem 2019.

V roce 2019 byla úspěšně dokončena rekonstrukce hlavní komunikace III/32225. Musím zde velmi poděkovat Pardubickému kraji a všem, kteří nám vycházeli vstříc a pracovali na úspěšném dokončení této akce, která byla financována čistě z krajských a národních prostředků, tedy bez podílu obce. Komunikaci v její nové podobě nám závidí mnohý projíždějící, který znal její předchozí stav. Je však třeba říci, že nový stav po rekonstrukci přináší i problémy. Zde bych chtěl podotknout, že nám nejsou lhostejné stížnosti na příliš vysokou rychlost, a proto byl vyžádán zvýšený dohled PČR, která zde bude provádět nepravidelná měření rychlosti. Ten, kdo nezaregistroval změnu dopravního značení a sníženou rychlost na 40km/h u řadových domů, by měl zpozornět a nedávat příležitost ke zbytečnému vystavování se sankcím. Spolu s měřením rychlosti bude kontrolováno i parkování na komunikaci a jejích krajnicích, či parkování v obytných zónách.

Dalším projektem byla výstavba multifunkčního hřiště, které jsme vybudovali s pomocí dotace ve výši 1.854.143,-Kč od Ministerstva pro místní rozvoj. Při budování hřiště bylo zároveň zkultivováno okolí, upraven nevzhledný břeh a zlikvidováno torzo bývalého parketu. Hřiště je dokončeno a v současné době je pohromadě veškerá dokumentace, která nám umožnila podat žádost o kolaudaci díla. Hřiště bude dovybaveno kůly jak na tenis či nohejbal, tak na volejbal. Na nově připravovaných webových stránkách obce plánujeme i tzv. objednávkový systém na využívání tohoto hřiště formou rezervace. Věřím, že tento prvek rozšíří možnosti sportovního a kulturního vyžití v obci.

                                                                       Hřiště             Hřiště

Ke konci roku jsme do obce přivítali nový mobilní přírůstek v podobě nákladního elektromobilu N1, na jehož pořízení se podílel svou dotací 600 tis. Kč Statní fond životního prostředí. Mnozí z Vás měli možnost toto vozidlo vidět již při adventu, kde se ukázala jeho užitečnost. Na vozidle byly objednány i úpravy v podobě hydraulických příprav pro kartáče a radlici, které svým rozchodem umožní např. zimní údržbu chodníků, k nimž se v článku ještě dostanu. Pominu-li pořízení nového hasičského vozidla do obce v roce 2018, je tento elektromobil prvním vozidlem, které usnadní práci při údržbě obecní zeleně, komunální službě apod. a zároveň bude šetřit nemalé finanční prostředky za pohonné hmoty.

Alke

Nemohu opomenout a zároveň chci poděkovat Pardubickému kraji za jejich každoroční dotační možnosti pro naši hasičskou jednotku. Tyto dotační nabídky úspěšně využíváme a nadále bude naší snahou zvyšovat vybavenost jednotky.

Dále bych rád poděkoval všem dobrovolníkům za jejich účast při přípravách kulturních akcí obce, jako jsou čarodějnice, velikonoční dílničky pro děti, vítání léta a loučení s létem, drakiáda, advent i Mikulášská, zde všude odvedli neskutečné penzum práce a patří jim velký dík.

A co nám přinese rok nový, tedy rok 2020?

V souvislosti s novelou zákona o místních poplatcích byly přepracovány veškeré vyhlášky obce tak, aby odpovídaly tomuto zákonu. K obecně závazným vyhláškám obce bylo již mnohé napsáno při jejich vyvěšení či schvalování na zasedání zastupitelstva obce a jejich podoba je k nalezení na webových stránkách obce v dokumentech úřadu.

Nejen zákon o místních poplatcích přinesl změnu pro obce. Od 1. 1. 2020 vešla v platnost i povinnost obcí zajistit celoročně místo pro oddělené soustředění jedlých olejů a tuků z domácností. Pro naši obec se v tomto moc nemění, neboť sběr této komodity nabízíme již od roku 2017. Sběrné místo je u OÚ, kde je vedle velkých kontejnerů umístěna 240 litrová žlutá nádoba.  Do této nádoby prosím vkládejte jedlé oleje a tuky ve vhodných plastových uzavřených nádobách. Již dvouletý provoz ukázal, že nádoby uzavřené pouze igelitem s přetaženou gumičkou nejsou rozhodně vhodné, protože dochází k vylití obsahu přímo do popelnice a vzniká problém pro společnost, která oleje a tuky likviduje. Ta odveze plné obaly a zbytek zůstává na dně nádoby. Jsme rádi, že je tato služba využívaná, čímž pomáháme společnosti VaK s ochranou kanalizačního vedení i čističky, sobě se zarůstáním našeho odpadního vedení a nám všem s ochranou životního prostředí.

Co se týče plánovaných akcí v roce 2020, tou největší bude realizace chodníku vedoucího obcí podél hlavní komunikace a výstavba navazující točny v severní části obce. Na tuto akci jsme v loňském roce získali téměř 5 mil. Kč přes Státní fond dopravní infrastruktury. Jelikož bylo zapotřebí provést úpravy stávající zastávky u OÚ, kde jsme se rozhodli provést z důvodu vyšší bezpečnosti zastávkový záliv, muselo být požádáno o schválení této změny. Dnes je vše připraveno k soutěži a rádi bychom celou akci dokončili tak, aby hotové dílo navazovalo na prodloužení linky č. 18, o kterém jednáme s Dopravním podnikem města Pardubice a které bychom rádi spustili na začátku příštího školního roku, tj. v září 2020. S tímto souvisí i problémový úsek hlavní komunikace v místě vjezdů u řadových domů, který navazuje na projektovaný chodník. Především vlastníci těchto nemovitostí vědí, jak složitá je situace ohledně vjezdů na jejich pozemky, jejíž náprava nebude jednoduchá ani rychlá. Jsem ale optimistou a věřím, že se společně s vybudováním chodníku vyřeší i toto místo, proto chce obec být i nadále nápomocna při řešení těchto nájezdů a podoby krajnice.

Velká výzva pro rok 2020 je tzv. kiosek. Dnes již není žádným tajemstvím, že současná stavba stojí u písníku tzv. “na černo“ od roku 2012, kdy vypršela platnost dočasného stavebního povolení. Jelikož se jedná o zařízení, kam se z jara přesouvá převážná část kulturního dění v obci, a služby pohostinství jsou na tomto místě nabízeny až do podzimních měsíců, bylo a je potřeba tuto situaci řešit. Již na jaře 2019 proběhla výzva ze strany stavebního úřadu k doplnění dokumentace, která by vedla ke kolaudaci stávající stavby kiosku. Vzhledem k havarijnímu stavu současné stavby, která ani po případné úpravě nemůže splňovat hygienické a další požadavky dané současně platnou legislativou, nelze tuto stavbu zkolaudovat.  Doba, kterou jsme si vyžádali, byla v podstatě časem, který nám a kiosku umožnil přečkat rok 2019 a zároveň pracovat na přípravách nového projektu, který by umožnil celoroční využívání tohoto místa, kam jsme si – a nejen my místní – chodili v létě užít zaslouženého odpočinku. Nařízené odstranění stavby kiosku nás v letošním roce nemine. Jelikož jsme o tomto problému věděli již od počátku našeho působení na obci v roce 2017, bylo prvořadým úkolem získat pozemky pod touto stavbou do vlastnictví obce. Toto se podařilo v roce 2018 i díky vstřícnosti rybářů MO Přelouč. Dále je potřeba provést změnu územního plánu Černá u Bohdanče. Bohužel změna územního plánu je časově i legislativně náročný proces, který stále probíhá, a rychlost schválení změny ÚP nezávisí jen na obci. Přesto pevně věřím, že rok 2020 bude i rokem, kdy bude změna územního plánu schválena a vydána, a nebudeme na ni čekat několik let, jak tomu v mnohých jiných obcích bývá. S nutností změny územního plánu jsou totiž spojeny i další plánované investice obce, které není možné dříve spustit. V současné době je rozpracován projekt již zmiňovaného nového restauračního zařízení s celoročním provozem. První návrhy bylo možné zhlédnout na zasedání zastupitelstva obce, kde byly představeny jak zastupitelům, tak přítomným občanům. Tato akce - jelikož se nejedná o žádné zařízení sociálního charakteru, komunitního života ve smyslu různých dotací a podobně - bude hrazena čistě z obecního rozpočtu a nebude rozhodně levnou záležitostí. Přísné normy pro restaurační provozy, chybějící inženýrské sítě a další záležitosti ohledně stavby hovoří odhadem o 10 mil. Kč dle standardních tabulek. Pochopitelně až soutěž ukáže, zda a kolik z této ceny ušetříme. Jak to ale letos bude s provozem občerstvení na místě, na kterém jsme si již zvykli v létě trávit svůj volný čas? Rozhodně bychom Vás nechtěli připravit o dosavadní posezení u vody, a proto se budeme snažit připravovat vhodnou přechodnou verzi, která toto umožní.

StudieStudieStudieStudie

Nemusím na tomto místě hovořit o důležitosti získávání dotací pro obec, kdy bez těchto finančních prostředků není možný rozvoj občanské vybavenosti v obci, respektive by šlo o rozvoj velmi pomalý. Proto dalším úsilím v roce 2020 bude práce na vhodných projektech, které bude možné přihlásit do jednotlivých dotačních výzev. Chceme pracovat i na “šuplíkových“ projektech, které nejsou momentálně obsahem dotačních výzev, ale musejí být připraveny na chvíli, kdy takové výzvy budou vyhlášeny a kdy je již pozdě začít s projektovou činností.

Závěrem bych rád zmínil kulturní akce. I v roce 2020 plánujeme již tradiční akce – vítání občánků, obecní ples, čarodějnice, vítání léta, loučení s létem, drakiádu, advent, Mikulášskou a případné další akce, kdy již dopředu děkuji partě dobrovolníků za odvedenou práci a jejich úsilí.

Z výše uvedeného je patrné, že nás čeká zajímavý rok, který přinese do obce mnoho důležitého. Já osobně myslím, že přinese mnohem více nového - a tím myslím toho pozitivního, než je uvedeno, což je doufám i přáním Vás všech, kteří tu žijete.

Ještě jednou přeji Vám všem mnoho zdraví, štěstí, klidné a spokojené žití v naší obci v roce 2020.