Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Zaručené zprávy

Typ: starosta | ostatní
Jak vznikají v obci fámy...

 

Vážení spoluobčané,

k tomuto příspěvku jsem se rozhodl po vyslechnutí jak jinak než drbů, kolujících po obci. Nevím proč, ale někteří lidé se rozhodli dále pokračovat v šíření zaručených zpráv.

  1. Údajně hodlám zrušit SDH (sbor dobrovolných hasičů). Sbor dobrovolných hasičů nemám vůbec právo rušit. Je to spolek, který nemá nic společného s obecním úřadem, a tudíž není v kompetenci starosty takový krok učinit. Co se týče jednotky požární ochrany (JPO5), tady je situace jiná. Je to jednotka obce, ale   ani  tu  nehodlám  rušit  a  nevím,  kde  se   takové  řeči  berou,   když   veřejně   prohlašuji, a zastupitelstvo obce k tomu i dalo souhlas, že žádám o dotace na dopravní automobil, který je úzce spojen s existencí takovéto jednotky v obci.
  2. Rušení „fotbalového hřiště“. Oslovil mě jeden z pánů, který chodí pravidelně v neděli hrát fotbálek, jak je v obci dlouhá léta zvykem, že slyšel, že chci toto hřiště zrušit, a že je to jediná kultura v obci. Už jen toto je smutné konstatování stavu: "jediná kultura v obci". Má odpověď jemu a teď i Vám zní: "Ani fotbalovou plochu rušit nehodlám". To, že se plánuje jiné uspořádání a využití této plochy i pro jiné sportovní a oddechové účely, je pravda. Bohužel, v minulosti bylo v obci bez rozmyslu rozprodáváno kde co, a tak musím vycházet z toho, co nám za plochy zbývá a tato plocha je ideální pro sport, ne jen pro nedělní fotbálek, ale i pro dětské hřiště, workout, či multifunkční hřiště. Bránění plochy jen pro fotbal, protože dětské hřiště je již u OÚ, neberu. "Uklidit" děti doprostřed tří křižovatek není rozhodně něco, s čím mohu souhlasit. Proč nevytvořit něco, kde tatínek hraje fotbal a jeho děti si vedle hrají a určitě si tam budou hrát nejen v neděli. Pochopitelně při naplnění našich představ dojde k dispozičním změnám. Jestli bych měl být radikální jako názor některých fotbalistů, že jedině fotbal, tak říkám ne, dětí je tu více a zaslouží si mnohem lepší hřiště, než je to u OÚ.
  3. Rušení posilovny. Doposud nikdy nepadlo na žádné půdě, že zrušíme posilovnu. Po nástupu do funkce jsme přebírali postupně veškeré prostory i ten, kde je posilovna. Byla to místnost, která byla špinavá a slušně řečeno v nepořádku. Prostor, který působil, že ho nikdo léta nepoužívá a  v tom jsme i žili. Naše zaměstnankyně provedla generální úklid, který místnost nepamatuje. Najednou jsme se začali  dozvídat,  že   tuto  posilovnu  stále  někdo  navštěvuje, to znamená,  že má i klíče  od tohoto  a dalších prostor, což mě osobně přijde dost podivné, že o tom obecní úřad neví. Tím vůbec nechci říci, že tito návštěvníci za to nějakým způsobem mohou, ti pouze pokračovali v režimu, který tu byl. Kdo pak bude platit např. léčebné výlohy, až se někomu něco stane??? Ale k podstatě věci. Ani posilovnu nerušíme, pouze musíme nastavit nějaký režim, zjistit podmínky revizí zařízení, a nabídnout tuto možnost  každému  v  obci  (mnoho  lidí  i ze starousedlíků  neví, že  něco  takového  v  obci  existuje, a z nových občanů již vůbec ne). S tím souvisí také nějaké vstupné. Momentálně nám není známo, že by někdo něco platil, a to ani v současné době, ani za poslední léta, přestože v kanceláři starosty visí ceník za posilovnu, který je možná 16 let starý, takže žádná novinka.
  4. Další bod - zaměstnanci v obci. Šíří se, jak drahé to pro obec bude. V obci je díky těmto zaměstnancům odvedeno spousty práce, je posekáno, momentálně probíhá čištění kanálů u původní kanalizace. Jak  tato  kanalizace  může  fungovat,  když  je  zanesená  až  po mříž hlínou a  kamením a u některých kanálů není vidět ani víko. To není záležitost posledního roku ani dvou. To je letitý nezájem. Místo toho, aby vládla spokojenost, že je konečně posekáno, že obecní nemovitost není přehlídka špíny, že se uklízí komunikace, tak se šíří nesmysly o platech. Již jsem to zmiňoval při jednáních zastupitelstev. Tyto zaměstnance jsem přijal z úřadu práce v rámci programu VPP. Tato možnost tu existovala již v minulosti a nikdy využita nebyla. Naopak jsem byl před lidmi bývalým vedením obce pranýřován, že si vymýšlím, že nic takového neexistuje. Dnes je tu máme a tito zaměstnanci, dokud se nerozhodnu jim nějakou korunu přidat, jsou plně placeni z Úřadu práce. Respektive jsou vypláceni z peněz obce a následně dorazí platba z ÚP (úřadu práce).
  5. Nový rider (sekačka) – že je posekaná obec je zřejmě rovněž problém. Opět připomínky, kolik to muselo stát. Má odpověď je jednoduchá. Opatření, která jsme postupně během třech měsíců zavedli, přispěla k tomu, že jsme na rider dávno ušetřili a rozhodně nestál ani tolik, kolik bylo v minulém zastupitelstvu zpronevěřeno z obecní kasy. O ostatním mrhání prostředků ani nemluvím. Již jsem zmiňoval projekt na dešťovou kanalizaci kolem hlavní komunikace, který nám byl zanechán k zaplacení a jehož cena je přes 800tis. Proběhla jednání s projekční firmou a jednoznačně jsem řekl, že tyto peníze nezaplatím a jsem připraven bránit obecní peníze soudní cestou. I zde je díky vstřícným jednáním předběžně dojednána sleva v řádu statisíců. A  i kdybychom neušetřili ani korunu, kdo stále nevěří, v jak desolátním stavu původní rider již byl, nechť si dojde za člověkem, který ho obhospodařoval, co mu na to řekne. Tento rider za 12 let odvedl již to, co odvést měl. Ten kdo tyhle nesmysly roznáší, jistě ví, kdo měl stroj na starosti, takže ví, kde se ptát, že to, co zde píši, je holý fakt. Přesto ani tento stroj není úplně odepsán. Pokud seženeme náhradní díly za přijatelnou cenu, může vypomoci na některých místech v obci.

Závěrem bych rád všechny, a především hlasatele zaručených zpráv, pozval na jakékoliv zasedání zastupitelstva, která jsou všechna veřejná. Na těchto zasedáních se pracuje, jsou zde přednášeny podrobné zprávy, co se odehrálo, co se plánuje, finanční zprávy a plno dalších bodů, které se týkají života v obci. Zde mohou ti, kteří pak tyto zprávy šíří, vystoupit a zeptat se přímo. Tito zhrzení jedinci by si měli uvědomit jedno, že pokud budeme na tomto úřadě sedět, tak některé zvyky z minulosti, kdy v obci existovaly privilegované skupiny, co mohly více, než ostatní, již nebudou. Mám úctu ke každému Čerňákovi, a pokud budu muset čerpat z historie, obrátím se pochopitelně na ty, kteří tu žijí od nepaměti. Na druhou stranu musím říci, že Čerňák, který se stal Čerňákem včera, je pro mě, coby starostu, občanem se stejnými právy jako ten, co tu žije od narození. Jistě se mnou budou souhlasit i ti nejstarší obyvatelé. Pevně věřím, že v těchto řádcích se pozná ten, kterému jsou hlavně adresovány a  který to v diskusi se mnou viděl jinak.

Vážení spoluobčané, žádám Vás všechny o přístup, který se pomalu vytrácí nejen z naší obce, ale z celé společnosti. Zkusme zapomenout na pomluvy, lži a nenávist. Není potřeba mít rád kohokoli v obci, ale proč se pomlouvat, proč vymýšlet nesmysly. Navíc povětšinou toto vymýšlí lidé, kteří obci nedali nebo nedávají vůbec nic. Je jedno, jestli tu žijeme den, rok, či celý život. Důležité je, jestli tu chceme žít lépe. Zároveň bych na tomto místě poděkoval těm, kteří smýšlí naprosto opačně. Tito lidé nám nalévají krev do žil a díky takovým víme, že vše má smysl. Vím, že bude těžké uspokojit potřeby každého jednotlivce, ale proč se o to alespoň nepokusit.

Přeji Vám krásné dny a co nejvíce spokojenosti.

Ing. Luděk Pilný, starosta obce


Vytvořeno: 12. 6. 2017
Poslední aktualizace: 4. 4. 2018 21:38
Autor: Správce Webu