Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Zahájení rekonstrukce komunikace v obci!

Typ: starosta | ostatní
Již tento měsíc...

                               

Vážení spoluobčané,

jak všichni víte, intenzivně pracujeme na rekonstrukci komunikace, která vede obcí, což jsme si hned po nástupu na úřad v loňském roce stanovili jako jeden z hlavních úkolů. Po dnešním jednání se zainteresovanými stranami Vám mohu s velkou radostí sdělit, že tato akce se stává skutečností. Nemusím dlouze vysvětlovat, že půjde o rekonstrukci, která na několik měsíců zasáhne život v obci a  která přinese jistá omezení. Toto považuji ale za nutnou daň, kterou jistě rádi sneseme.

Jedním z velkých omezení bude MHD. Autobus bude zajíždět pouze po Farmu pana Štěpanovského, kde se bude otáčet, tudíž jedinou zastávkou bude ta u bytovky. O konkrétní podobě této změny v  dopravě probíhají jednání a o její finální podobě Vás budu informovat.

V této chvíli Vám mohu sdělit, že rekonstrukce začne přibližně 20. září tohoto roku a to budováním kanalizace od mostku u mlýna. Již v této chvíli bude platit uzávěra komunikace.

Po dnešním jednání s představiteli firem podílejících se na rekonstrukci vyplynulo, že při budování této kanalizace bude snaha o zachování prostoru, kudy bude možné projet osobními vozy. Kanalizace bude postupně budována směrem na Bohdaneč, kdy předpokladem je zvládnout 5m/den a to tak, aby koncem října mohla nastoupit firma realizující povrch komunikace, která v první fázi položí asfalt od mostku u  mlýna po křižovatku ke kiosku. Kanalizace se bude dál budovat až do doby předvánoční. Z toho vyplývá, že rekonstrukce povrchu od křižovatky ke kiosku směrem na Bohdaneč proběhne v novém roce, hned jak klimatické podmínky dovolí. Rychlost budování kanalizace je závislá i  na klimatických podmínkách a to zejména na stavu hladiny spodních vod.

V souvislosti s touto rekonstrukcí a případnými problémy v průběhu realizace se neváhejte obracet na obecní úřad, ať můžeme řešit věci k Vaší spokojenosti.

Přestože je tato zpráva poměrně strohá, neboť konkrétních rysů bude akce nabývat v následujících dnech, považuji za důležité Vám oznámit co nejdříve základní a již známá fakta. Pevně věřím, že tato akce, v hodnotě cca 30mil. Kč, zásadním způsobem změní vzhled obce a přinese užitek nám všem, protože následným krokem bude budování chodníku. Nový chodník bude již čistě v režii obce, proto intenzivně pracujeme na projektu a možnostech dotačních částek, které by obci pomohly. Zde se jedná zhruba o  dalších 6mil Kč, včetně zamýšlené točny. Tato obecní investice je nyní ve stavu dokončeného projektu a čeká nás kompletní inženýring (vyjádření dotčených orgánů a další administrativy vedoucí ke stavebnímu povolení).

Chtěl bych - nejenom na tomto místě, ale učiním tak i osobně - poděkovat panu hejtmanovi Netolickému a panu radnímu Kortyšovi, kteří velkou měrou přispěli svým jednáním k tomu, aby realizace začala již v tomto roce.

Přeji nám, abychom již brzy přijížděli ke svým domovům po nové komunikaci.

 

                                                                                                                                                    Ing. Luděk Pilný                  pověřený výkonem funkce starosty


Vytvořeno: 6. 9. 2018
Poslední aktualizace: 20. 9. 2018 17:04
Autor: Správce Webu