Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Rekonstrukce komunikace v obci

Typ: ostatní
Průběžné zprávy z výstavby - uzavření komunikace

 

15. 8. 2019

Plocha pro možné odstavení vozidel směrem na Lázně Bohdaneč

 

Vážení občané,

pokud by měl někdo, v době úterní uzavírky, zájem zaparkovat svůj vůz na straně k Bohdanči, nabízí majitel pro tuto akci svou louku. Na tuto vede nájezd, který je mimo rekonstruovanou část, viz obrázek.

Ing. Luděk Pilný

Parkování louka

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. 8. 2019

Uzavření části komunikace III/32225

 

Vážení občané,

rekonstrukce komunikace finišuje a s tím přichází další omezení.

Ve čtvrtek 15. 8. a v pátek 16. 8. bude probíhat pokládka 1. a následně 2. podkladní vrstvy a to od místa, kde byla ukončena naposledy a to směrem na Lázně Bohdaneč. Prosím směřujte v tyto dny své vjezdy a výjezdy do obce od Rybitví. Po oba dva dny bude umožněno výjezdu i vjezdu do lokality Stavoka a ostatních částí s ohledem na probíhající práce.

pondělí 19. 8. bude pokládka finální vrstvy a to od č.p. 69 po řadový dům č.p. 193. Na této finální vrstvě nebude možný provoz do druhého dne. Obyvatelé Stavoky budou moci využít výjezdu blíže ke konci obce směrem na Lázně Bohdaneč.

úterý 20. 8. bude pokračovat pokládka od č.p. 193 na konec obce směrem na Lázně Bohdaneč, kdy nebude možný provoz na tomto finálním úseku opět do druhého dne. Práce jsou naplánované tak, aby byl opět umožněn výjezd z lokality Stavoka, tentokrát bližším výjezdem k centru obce.

Svá vozidla odstavte tak, aby je bylo možné použít. Žádám ty, kteří upozorňují na zakázané parkování ať již na hlavní komunikaci nebo těch přilehlých o shovívavost do doby dokončení díla, následně můžeme řešit i tyto výtky.

Ing. Luděk Pilný

Znázornění uzavřených úseků pro finální povrh pokládaný v pondělí a úterý

Pondělí 19. 8. 2019

Pondělí 19. 8.

Úterý 20. 8. 2019

Úterý 20. 8.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. 8. 2019

Uzavření části komunikace III/32225

 

Vážení občané,

zítra 7. srpna, bude pokládán finální povrch od zastávky u obecního úřadu až po připravený úsek před řadovými domy. Tento úsek bude po celou středu až do čtvrtečního rána zcela uzavřen. Jediný možný výjezd bude pro rodinné domy a řadovky u písníku a to jednosměrnou ulicí mezi řadovkami na Lázně Bohdaneč. Ti co bydlí mimo tento úsek a chtějí použít své vozy, zaparkujte ještě dnes mimo pokládaný úsek, aby Vám nebylo znemožněno odjet.

V pátek 9. srpna bude pro změnu uzavřen úsek od řadovek, z místa, kde bude ukončen nový asfaltový povrch a to směrem na Lázně Bohdaneč, kdy bude probíhat recyklace zbylé vozovky na konec obce, kdy po skončení této práce, bude vozovka pojízdná. Proto v pátek směřujte výjezd i vjezd do obce směrem na respektive z Rybitví.

Ing. Luděk Pilný

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 8. 2019

Realizace asfaltového podkladu a následná finální vrstva úseku od OÚ k řadovkám

Vážení občané,

od pondělí 5. 8. 2019, bude firma realizovat nový podkladní asfaltový povrch od místa, kde byl v minulosti tento asfalt ukončen do zhruba poloviny řadových domů, tedy v celém úseku, kde je rozemleta a zhutněna plocha v celé šíři vozovky. Následně a to ve středu, bude v celém takto připraveném úseku, od zastávky MHD u OÚ až k řadovým domům, respektive do míst, kam vyjde navezený materiál, položen finální povrch.

Tímto firma vyzývá řidiče, aby své automobily nenechávali na této komunikaci a nenajížděli na ni. Využijte prosím výjezd na Lázně Bohdaneč, nebo z druhého směru na Rybitví. Rozhodně v tyto dny neprojíždějte stavbou a včas své vozy přemístěte do vhodného místa, aby nedošlo k znemožnění jejich výjezdu. Tyto práce, které jednou proběhnout musí, nás sice omezí a ke svým domovům to budeme mít od svých aut dále, ale finální stav se již blíží. Dle informace, které má úřad od firmy, bude ponechané vozidlo odtaženo. Děkuji za pochopení.

Ing. Luděk Pilný

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. 6. 2019

Pokládka nového povrchu - omezení provozu

Rád bych opravil včerejší zprávu o finálním povrchu. Na základě kontrolního dne, který proběhl za účasti všech zainteresovaných subjektů, je stav takový, že v těchto dnech je realizována podkladová část a finální vrstva bude položena po kompletním dokončení celého úseku v obci.

Ing. Luděk Pilný

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. 6. 2019

Pokládka nového povrchu - omezení provozu

Vážení občané,

jak bylo patrné již v tomto týdnu, firma, která realizuje nový povrch komunikace, provedla poslední úpravy před položením finálního povrchu dalšího úseku komunikace. Během této přípravy učinili opatření, které zamezilo vjezdu. Pokud vše půjde jak má a například zítřejší počasí nezhatí další průběh realizace, bude během pondělí a úterý tento finální povrch zrealizován. Ti z Vás, kteří máte své nemovitosti napojeny pouze na tuto komunikaci, nechť vyjedou se svými vozidly do míst, kde nedojde k znemožnění jejich použití. Ve dnech pokládky povrchu nebude možný pohyb v tomto úseku. Prosím i ostatní, aby nevjíždění do tohoto úseku, mohlo by hrozit poškození díla, které by pro takové řidiče mohlo znamenat zbytečné vynaložené finančních prostředků k úhradě vzniklé škody.

Všem děkuji a přeji rychlý průběh budování dalšího úseku.

Ing. Luděk Pilný

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

30. 4. 2019

Zastavení budování kanalizace

Vážení občané, v současné době se vyskytly nové problémy při budování dešťové kanalizace. V trase, kde by měla tato kanalizace vést je několik plynových a vodovodních přípojek, které měly být v jiném místě a brání dalšímu budování. Tento stav obnáší zajištění jejich přeložení, kterému předchází administrativní proces s vlastníky přípojek, ale zejména s vlastníky těchto sítí. Předpokladem je 2-3 týdny trvající přestávka k zajištění veškerých vyjadřovacích zpráv, smluv se správci apod. Toto však nebrání tomu, aby začala příprava k povrchu komunikace a společnost Colas by měla v nejbližších dnech začít osazovat obruby. Mohu ubezpečit, že všechny zainteresované subjekty, i přes tyto nepředvídatelné stavy, mají snahu co nejrychleji dokončit celé dílo v nejkratším možném termínu.

Připomínáme, že zhotovitel stále čeká na připojení původního dešťového kanalizačního řádu. Toto připojení není možné provést dříve, než budou odstraněny "černé" přípojky splašek z RD. Někteří občané již tento problém vyřešili a doložili, bohužel ne všichni.

Ing. Luděk Pilný

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. 3. 2019

Informace k zákazu vjezdu

Vzhledem k tomu, že obec navštívila městská policie, která ocenila některé řidiče za porušení zákazu vjezdu, je nutné připomenout uzávěru rekonstruovaného úseku. Jak bylo již dříve řečeno, dopravní obsluze vjezd povolen, a tudíž lidé v zákazu vjezdu mohou vjíždět ke svým obydlím. V případě, kdy je úsek stavební činností uzavřen v celé šíři vozovky, měli by řidiči vjíždět/vyjíždět do/ze zákazu z té strany, která to umožňuje. Opustí-li ale řidič zákaz vjezdu na Lázně Bohdaneč, vjede do boční ulice u písáku a pokračuje směrem k OÚ, koná stejný přestupek jako ten, který v zákazu nebydlí a pouze si touto komunikací zkracuje cestu.

Varianta, kdy jedou řidiči od Rybitví, vjedou do zákazu vjezdu a odbočí na komunikaci ke kiosku, opouští tento zákaz, neplní to, že jedou do zákazu k obydlí. Pochopitelně totéž platí v opačném směru, jak bylo popsáno již výše. Řidiči, kteří jedou ulicí, která vede rodinnou výstavbou kolem písníků, vjedou do zákazu u turistického poutače a pokračují na Rybitví, dopouští se rovněž přestupku, neboť se nejedná o vjetí do zákazu ke svému obydlí.

Kdo a kudy bude jezdit, zda bude porušovat dopravní značení je na rozhodnutí každého řidiče, toto je pouze upozornění na reálný stav, podle kterého postupuje policie, ať již městská nebo státní a příslušné řidiče následně ohodnotí.

Závěrem:

Kdo používá bočních komunikací (ke kiosku a kolem rodinné výstavby) a vjíždí do zákazu, koná přestupek, ať již v zákazu bydlí nebo ne, neboť vjel a vyjel ze zákazu a jeho přímá cesta nevedla k nebo z obydlí v zákazu.

Předpokládám, že lidé v zákazu již tento problém mít nebudou, neboť úsek, který byl absolutně uzavřen, kdy byl výkop veden přes celou šíři komunikace, je za námi. Tento výkop musel být takto proveden, neboť kanalizace z jedné strany vozovky vedla na stranu druhou.

Bohužel informace od policie je taková, že této varianty objíždění přes zákaz využívá čím dál více řidičů, i těch, kteří v zákazu nebydlí a přispívá k tomu, že firma může rozhodnout, respektive požádat o zpřísnění pravidel, které dolehne i na obyvatele v zákazu vjezdu.

Pravidla pro takovéto uzavírky jsou obsahem „Veřejné vyhlášky – Opatření obecné povahy“, jejímž podkladem je závazné stanovisko dopravního inspektorátu PČR.

Žádáme všechny řidiče, aby respektovali daná pravidla a nevznikaly nepříjemné situace při řešení s policií a zbytečně řidiči neutráceli za pokuty. Zároveň prosíme o shovívavost během rekonstrukce, která nám přinese užitek v podobě hladkého průjezdu obcí.

Na mapce je znázorněna zeleně možnost vjezdu/výjezdu do zákazu pro bydlící v uzavřeném úseku, červeně trasa, kterou policie netoleruje a nejedná se o vjezd a výjezd přímo k nebo z nemovitosti v zákazu.

Mapa

Ing. Luděk Pilný

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. 2. 2019

Rekonstrukce komunikace III/32225, druhá etapa - přerušení práce, uzavření komunikace

Minulý týden byla na základě rozhodnutí pracovníka bezpečnosti práce pozastavena rekonstrukce komunikace. Vzhledem k nestabilnímu podloží, které se pod komunikací objevilo, byla pozastavena rekonstrukce a administrativně se vyřizuje uzávěra realizovaného úseku. Toto by mělo být po všech zákonných lhůtách vyřešeno 4. března, kdy opět firma začne s rekonstrukcí. Z tohoto vyplývá, že nebude možné řešení, kdy vznikne pouhé pracovní místo a za pomocí světelné signalizace (semaforu), bude umožněn průjezd, jak bylo původně plánováno. Jelikož hrozilo reálné zborcení zbylé části komunikace a tím ohrožení na zdraví i majetku, není z pohledu bezpečnostních orgánů jiné vyhnutí. Bohužel nás čeká objíždění přes Lázně Bohdaneč na jednu stranu uzávěry nebo na Rybitví, z druhé strany uzávěry.  Díky  tomuto  opatření  nebude  projíždět  autobusová  linka  na  Živanice, ale  veškeré  spoje  budou končit a začínat  na  zastávce  u obecního úřadu. Stejně tak nebude umožněn průjezd komukoliv jinému s jedinou výjimkou a to obyvatel žijících v uzavřeném úseku. Pevně věřím, že tuto dobu přečkáme a že se situace brzy zlepší, neboť nás čeká i rekonstrukce mostku u pily. Zároveň jsem se dostal k informaci, že by měla probíhat rekonstrukce kruhového objezdu v Lázních Bohdaneč. Přeji všem pevné nervy během tohoto stavebního ruchu.

Ing. Luděk Pilný

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. 1. 2019

Rekonstrukce komunikace III/32225, druhá etapa - doplnění pracovního místa o světelné signalizační zařízení

Vzhledem  k  tomu, že  rekonstrukce  komunikace  a  výstavba  dešťové  kanalizace  probíhá  bez  uzávěry a provoz kolem pracovního místa je velmi silný, bude úsek, ve kterém se bude pracovat doplněn o světelné signalizační zařízení (semafor) a tím bude umožněn střídavý průjezd vždy z jednoho směru.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. 1. 2019

Rekonstrukce komunikace III/32225, druhá etapa

První etapu rekonstrukce komunikace vedoucí obcí máme za sebou. Tento úsek byl, vzhledem k cestujícím využívajících MHD, zřejmě nejvíce nepříjemným, jelikož dochozí vzdálenost na zastávku byla malým pěším výletem.

Rád bych Vás informoval o podobě uzávěry v druhé fázi rekonstrukce. V této etapě bude snaha ponechat rekonstruovaný úsek průjezdný, tedy bez zákazu vjezdu. Vše bude záviset na podloží komunikace. K úplnému uzavření rekonstruovaného úseku dojde ve chvíli, kdy bude pokládán nový povrch komunikace (hrubý předpoklad duben 2019), o této uzávěře Vás budeme včas informovat.

Výkopové práce a výstavba kanalizace bude pokračovat nejdříve od 14. ledna 2019, a to navázáním na již vybudovanou část s pokračováním směrem na Lázně Bohdaneč. Prosíme řidiče, ale i chodce, aby dbali zvýšené opatrnosti, neboť budovaná kanalizace nepovede pouze při jednom kraji vozovky, ale některé úseky povedou středem či po druhé straně vozovky.

Věřím, že budování tohoto úseku přinese mnohem menší omezení jak pro cestující MHD, které bude v normálním režimu, včetně spojů na Živanice, tak řidiče, kteří nebudou muset po větší část rekonstrukce využívat objízdných tras.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. 10. 2018

Vážení občané,

vzhledem k tomu, že nás výstavba kanalizace a rekonstrukce komunikace zasáhne na dlouhou dobu, bude se úřad snažit na tomto místě přinášet aktuální informace. Jak je známo z předešlých článků níže, v souvislosti s touto výstavbou vznikají různá omezení a to především díky uzávěrce komunikace. Uzavření komunikace přináší nutnost objížďky přes Lázně Bohdaneč. Je zcela zřejmé, že je to nepříjemnost, ale za novou komunikaci to jistě stojí. Objížďka řádově 2-3 km není proti těm mnohdy kilometrovým žádná tragédie a za cenu nové komunikace to jistě stojí.

První dny ukázaly, že ne vždy probíhá vše hladce a jak bylo již v druhém článku popsáno, zákaz je z důvodu hladkého průběhu akce nutno dodržovat. Ti co bydlí v zákazu, mohou do tohoto zákazu vjíždět a vyjíždět. Mnozí se již přesvědčili, že policie toto kontroluje i několikrát denně a je zbytečné dávat příležitost k pokutování.

Padlá řada dotazů, proč místní nemohou, a není zákaz označen dodatkovou tabulkou. Žádná taková neexistuje a pouhý průjezd, vede-li někudy objízdná trasa, není možný. Setkal jsem se i s vyprávěním odchyceného řidiče, že mu policie tvrdí, že lze umístit dodatkovou tabulku pro místní a rádi se při tomto odkazují na starostu, aby to zařídil. Nelze a předpokládám, že po mém telefonátu příslušnému policistovi, se toto již nebude opakovat. Jedná se o Krajskou komunikaci, kdy SÚS Pardubice musela předložit plánovanou změnu k vyjádření dopravní policii a ta schvalovala dopravní značení. Firma  může  dokonce  zakázat  vjezd  i bydlícím, což věřím, že se nestane. Co je ale žádoucí, aby i Ti, kteří v zákazu bydlí, opouštěly tento vždy na tu stranu, kde neprobíhají právě výkopové práce. Ve chvíli, kdy jsou prováděny výkopové práce, nemůže další člověk stát u bagru a zastavovat práce, protože někdo projíždí.

Včera jsem jednal s Ing. Synkem (SÚS Pardubice), zda by nešla umístit alespoň dodatková tabulka rezidentům vjezd povolen. Ta by se opět týkala pouze bydlících v zákazu. Tento stav pro tyto občany v podstatě existuje i nyní, nebude to tedy žádná novinka a rozhodně nepřinese možnost průjezdu. O možnosti takové tabulky bude Ing. Synek jednat.

Další z dotazů je na využívání  pracovní  doby pracovníky firmy. Byl jsem ubezpečen, že práce postupují tak, jak mají a zahrnují i technologické přestávky např. kvůli betonáži. Potrubí není umístěno volně do terénu, ale po celé délce vzniká štěrkové podloží, které se hutní a zároveň je po celé délce kanalizace tvořen betonový podklad na tomto podloží. Na tento betonový základ je teprve umístěno potrubí. Je zcela zřejmé, že betonový základ musí vždy min. do druhého dne zrát. Přikládám schéma uložení pro ty, kteří by rádi znali technické řešení.

V případě problémů s výstavbou nás neváhejte kontaktovat, naší snahou je zabezpečit akci s co nejmenším dopadem na občany, ale zároveň musíme umožnit nerušený průběh realizační firmě.

Přeji všem co nejméně potíží s výstavbou.

Ing. Luděk Pilný

Schéma

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. 9. 2018

Vážení občané,

dnes jsem byl informován zástupcem firmy budující kanalizaci, že vzhledem k tomu, že již za první dva dny měli pracovníci firmy problémy s nejedním řidičem, který projížděl stavbou a mnohdy rychleji než 50km/h, navíc hádající se při svém konání, je zákaz vjezdu zákazem vjezdu bez výjimky, přesně tak jak hovoří význam značek. Místem stavby projíždí stovky aut denně a při takovém provozu nelze řádně pracovat. Jediný, kdo může do tohoto zákazu vjíždět, jsou Ti, kteří v tomto úseku bydlí nebo ti, kteří jedou do provozoven v tomto zákazu a dále vozidla dle dodatkových značek umístěných na zákazu vjezdu. Zástupce společnosti oznamuje, že dodržování a kontrola tohoto zákazu bude vyžadována po Městské policií i Policií ČR. V zájmu Vašich zbytečných finančních postihů Vás žádám, abyste využívali pouze objízdné trasy přes Lázně Bohdaneč.

Ing. Luděk Pilný


Vytvořeno: 20. 9. 2018
Poslední aktualizace: 15. 8. 2019 18:52
Autor: Správce Webu