Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Řadové domy

Typ: ostatní
Situace kolem krajské komunikace před řadovými domy

 

Vážení občané,

především Ti, kteří se stěhují do nových řadových domů. Není to první případ, kdy dorazil někdo z budoucích vlastníků na úřad a ptal se na situaci kolem krajské komunikace, na řešení tohoto úseku z hlediska bezpečnosti, chodníku apod. Je známo, že se nám podařilo vyjednat s vlastníkem komunikace, tedy Krajem, rekonstrukci této vozovky, která je rozdělena do několika etap a součástí této rekonstrukce je i vybudování dešťové kanalizace - podotýkám pouze pro odvádění povrchových vod z komunikace.

Kromě této akce připravujeme samostatný projekt na realizaci chodníku vedoucího původní obcí a s tím spojené vybudování točny v lokalitě zahrádek (zahrádky proti prvním řadovým domům), abychom umožnili prodloužení MHD do této části obce. Vybudování točny je velmi nákladné řešení, ale vzhledem k tomu, že v minulosti nebyla dostatečně řešena dopravní návaznost nově budovaných lokalit (např. ve formě vybudování zastávek pro hromadnou dopravu atd.), jsme dnes v situaci, kdy právě pro zastávky v této lokalitě není podél hlavní komunikace žádný prostor.  Toto vyplynulo i ze schůzky zainteresovaných subjektů přímo na místě (Pardubický kraj, Magistrát města Pardubice, DpmP, Dopravní policie, Obec).

Budoucí noví občané přicházejí s tím, že se k nim dostávají od developera informace, že chodník u  jejich domovů nebude proto, že jej Obec zakázala tomuto developerovi vybudovat. Pokud je pravdou, že tyto informace developer přináší, tak je to hodně smutné a není to pravda. Od počátku, tedy od roku 2017, co jsme ve vedení OÚ, upozorňujeme na budoucí problém, včetně chodníku, který byl dokonce zahrnut ve vyjádření SÚS Pardubického Kraje a které je součástí projektové dokumentace této lokality. Proč nebyl chodník nakonec do žádosti o stavební povolení zahrnut, je pouze rozhodnutím žadatele. Z tohoto vyplývá, že celá záležitost je přesně opačná. Přestože by se mohlo zdát, že obecnímu úřadu by mohl být tento problém chybějícího chodníku jedno, není to pravda. Byl to právě úřad, který poukazoval od března 2017 na neexistenci slibovaného a chtěl předejít komplikacím, které jsme predikovali dostatečně dopředu a jak vidno, ne neoprávněně. Toto vše dokazuje písemná korespondence s jednotlivými zainteresovanými subjekty. Stejně tak šířící se informace o nepřidělování či prodlužování lhůt při přidělování čísel popisných ze strany našeho úřadu. Veškeré žádosti jsou zasílány stavebním úřadem pomocí datových zpráv a ve stejném duchu postupuje OÚ, a to bez prodlení a vždy s prioritou proti jiným úkolům, kterým se musí úřad věnovat. Je tedy otázkou, kde a proč je zdržován tento proces. Veškeré podklady, včetně termínů odesílání, ke všem popisovaným záležitostem je možné zhlédnout na OÚ, což to jediný možný způsob zjištění skutečného stavu. Jak je z výše uvedeného patrné, nic nebrání nikomu, aby bylo vybudováno kulturní místo pro žití, a obec rozhodně nebude takovému konání bránit. Dlouho jsme přecházeli tyto nepravdy, ale všeho moc škodí a je potřeba si nalít čistého vína.

Ing. Luděk Pilný, starosta obce

 


Vytvořeno: 9. 11. 2018
Poslední aktualizace: 10. 11. 2018 08:33
Autor: Správce Webu