Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Svoz bio odpadu od domu

Typ: ostatní
Podmínky svozu, cenová nabídka, co patří do bioodpadu...

 

Nabídka na služby v oblasti svozu bioodpadu

Na základě  řady  dotazů od občanů, proběhlo jednání ohledně svozu bioodpadu. Jednalo by se o dodání nádob na bioodpad o objemu 140 litrů přímo k domu a tyto by se vyvážely svozovou firmou za dále vzájemně sjednaných podmínek.

Dodavatel (SMP-Odpady a.s.) zajistí pravidelné svozy. Svoz zahrnuje jednorázové vyprázdnění nádob rozmístěných u občanů, přepravu biologického odpadu, jeho uložení a zpracování na kompostárně. Počet svozů je dán vzájemně odsouhlaseným harmonogramem s objednavatelem (obcí). V případě potřeby jsou SMP schopni provádět svozy v četnosti 1x týdně nebo 1x14 dní mimo zimní měsíce, v zimě 1x za měsíc. Na počet svozů a výsypů nemá vliv případné nepřistavení nádoby k vyprázdnění. Cena je platná k níže uvedenému počtu nádob. Při sběru je důležité správné třídění bioodpadu viz. obrazová příloha.

Ceny za služby poskytované pro rok 2017 jsou stanoveny pro minimálně 30ks nádob na bioodpady. Každý účastník svozu bioodpadu má v současnosti nárok na odběr 50kg kompostu z kompostárny Dražkovice zdarma.

  • cena za pronájem jednoho compostaineru 160Kč/rok
  • cena za svoz-jednorázové vyprázdnění minimálně 30ks nádob rozmístěných u občanů, přepravu biologického odpadu, jeho uložení a zpracování na kompostárně v četnosti dle harmonogramu 39Kč/1 ks/1výsyp

Veškeré výše uvedené ceny jsou bez příslušné sazby DPH.

 

Compostainer
Compostainer SSI SCHÄFER

Patentovaná vnitřní žebra nádoby, otvory v bočních stěnách, víku a zvláštní vyklápěcí mřížka nad dnem nádoby zajišťují v Compostaineru optimální aerobní podmínky v průběhu celé doby pobytu odpadu v nádobě. V důsledku toho je dosaženo vyšší teploty obsahu, což přináší a garantuje přednosti, jako jsou zejména: vyšší vypařování vody a snížení hmotnosti odpadu, omezení výskytu larev a hmyzu, dosažení vyšší hodnoty pH a tedy výrazné omezení zápachu.

Zásady

Bio

 

Vážení občané, ten kdo z Vás bude mít zájem o tuto službu, prosím kontaktujte obecní úřad telefonicky, e-mailem, či osobně. Pouze na základě dostatečného zájmu, min. 30 nádob, bude možno tuto službu objednat.

Ing. Luděk Pilný, starosta obce


Vytvořeno: 3. 8. 2017
Poslední aktualizace: 8. 8. 2017 15:50
Autor: Správce Webu