Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Odpady v roce 2019

Typ: ostatní
Informace k odpadům

 

Odpady v roce 2019

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad pro rok 2019. Ukazuje se, že systém, který jsme v obci před rokem nastavili a který je založen na snaze co nejvyššího podílu separovaných složek, za které se obci dostává bonusu ve formě finančních prostředků, je v této chvíli funkční a dovoluje nám pro tento rok snížit platby za jednotlivé nádoby. Vzhledem k tomu, že náklady na odpady neustále rostou a poplatky se spíše zvedají, je toto šance udržet platby na přijatelné míře a tříděním minimalizovat podíl nejdražšího odpadu, tedy toho, který zůstává v černých popelnicích. (Pozn. na konci roku bylo sběrné místo u řadovek rozšířeno o dva kontejnery na papír a již druhý den byly plné, bohužel nerozloženými krabicemi, a po jejich sešlapání bylo v kontejneru papíru na dně. Obec může přistavit další kontejnery a nechat je častěji vyvážet, bohužel se tím zvedne i roční platba za odpady, vše máme tedy ve svých rukách.)

Malá novinka v této vyhlášce je takzvaný „letní svoz“. Tento by měl sloužit zahrádkářům, kteří mohou argumentovat tím, že v zimních měsících své zahrádky, chatky či zahradní domky neobývají. Zde bude zabezpečen vývoz v období od 1. 4. do 31. 10. příslušného kalendářního roku a stejně jako u celoročního svozu, existuje i zde nabídka 60, 120 a 240 litrových nádob a k nim úměrný poplatek.

Výše poplatků jsou přílohou zmiňované vyhlášky č. 2/2018.

Další vyhláška, která byla vydána, je Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Černá u Bohdanče. Jedná se o vyhlášku, která detailně popisuje samotný sběr jednotlivých komodit, tedy co, kdy a kam odkládat.

Shrnu-li to, je zde jedna vyhláška popisující systém odpadového hospodářství v obci a druhá vyhláška, která popisuje kdo, kolik, kdy a komu musí uhradit za tento systém respektive odpad vznikající na území obce.

Jelikož vyhlášky mají poměrně přesně definovaný možný obsah, nelze do nich některé informace zahrnout, a tyto je pak nutné popsat ať již v nějakém prováděcím předpisu nebo informačním článku. To se týká např. nadstavbové služby u BIO nádob, kterou občanům zprostředkováváme, její ceny, četnosti vývozu atd. Proto bych rád i zde shrnul některé záležitosti ohledně odpadů, ale i způsobu platby, který uvádí jiný právní předpis, kterým je v tomto případě Daňový řád.

Ten, kdo již využívá službu BIO, tedy hnědou nádobu, kterou má u své nemovitosti a která je pravidelně vyvážena dle rozpisu umístěného na webu obce nebo vývěsce, bude v roce 2019 hradit částku 1.113,-Kč, ve které je zahrnut jak nájem nádoby, tak jednotlivé vývozy.

Od loňského roku začalo platit nařízení EU ohledně GDPR, proto jsme změnili formulář pro přihlášení k odpadům a zvolení velikosti nádoby. V současné době vycházíme z velikostí nádob, které máte v letošním roce, a tak bude nastaven i předpis plateb za jednotlivé nemovitosti pro rok 2019. Přesto každého požádám, aby vyplnil nový formulář a tento dodal na OÚ, ať již fyzicky do poštovní schránky, kanceláře úřadu nebo elektronicky. Tento formulář nebude již nutné v budoucnu měnit, pouze v případě, kdy budete žádat o změnu velikosti nádoby. Žádost o změnu velikosti nádoby by měla být učiněna vždy před začátkem nového kalendářního roku, neboť známky na jednotlivé velikosti nádob se od SmP objednávají na konci roku předcházejícího.

Platbu lze uskutečnit všemi způsoby, které popisuje Daňový řád. To znamená jak na pokladně OÚ, tak bezhotovostně.

Pevně věřím, že se nám nadále bude dařit vytvářen co nejmenší množství odpadů, a to, které vytvoříme, budeme schopni co nejvíce separovat na využitelné složky. Již v roce 2024 má být v ČR zakázáno skládkování a očekává se razantní nárůst poplatků za odpady, buďme dopředu připraveni.

Postup k úhradě poplatků zde.


Vytvořeno: 4. 1. 2019
Poslední aktualizace: 4. 1. 2019 21:28
Autor: