Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Kam s odpadem .....

Komunální odpad

Nádoby umístěné v domácnostech 60, 120, 240l
Sklo kontejnerová místa na separát

Papír

kontejnerová místa na separát
Plast kontejnerová místa na separát
Železo Po telefonické domluvě (+420 606 660 239), v areálu hasičské zbrojnice, převezme zaměstnanec obce nebo Kovošrot Jarý s.r.o.
Bio odpad Kontejner u velkého písníku zde.
Rostlinný olej z domácností 240l žlutá nádoba na stanovišti separovaného odpadu u Obecního úřadu zde.
Elektrozařízení z domácností a baterie Červený kontejner u OÚ zde
Velkoobjemný odpad

2x ročně do přistavených nádob

(termíny dle vyhlášení OÚ)

Nebezpečný odpad

2x ročně do přistavených nádob

(termíny dle vyhlášení OÚ)