Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odkazy

GeovelkyProtikorupční linkaKde nás najdete

Mapka

 

 

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V OBCI!

Typ: ostatní
Co s odpadem....

 

Vážení spoluobčané,

jedním z problémů, který řeší nejedna obec, je odpadové hospodářství. I naše obec se musí tímto problémem zabývat. Stav, který v obci máme, je neutěšený, a pokud bychom tento stav neřešili, tak bude z hlediska obecních i Vašich financí velmi nákladný. Je pouze na nás občanech, jak ovlivníme budoucí výši poplatku za komunální a další odpad. Pro obecní úřad není problém zajistit častější svoz komunálního odpadu, ale pouze za cenu navyšování poplatků na osobu. Dovolte mě proto na tomto místě pár slov o krocích, které jsme v této záležitosti podnikli, neboť podle zájmu občanů se jedná o téma, které nejednoho z Vás zajímá.

Na úplném začátku je třeba podotknout, že existuje několik možností tvorby poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen odpadů). Každý ze způsobů má své pro i proti. Žádný z těchto způsobů nebude spravedlivý pro každého a vždy půjde o částečně solidární věc. Je na nás, abychom nastavili systém tak, aby šlo o solidaritu, ale ne zneužívání toho či onoho systému. I tyto možnosti budou na nejbližším zasedání řešeny. Pro zajímavost v současné době je tvorba poplatku v naší obci řešena na základě zákona o místních poplatcích (Zákon č. 565/1990 Sb.).

Jedním z mnoha bodů v tomto procesu je snížení dosavadních nákladů. Podařilo se nám vyjednat lepší podmínky za pronájem kontejnerů na separovaný odpad, protože v současné době vynakládáme nemalé prostředky za jejich pronájem. Díky zapojení jiné firmy máme přislíben pronájem těchto kontejnerů zcela bezplatně. Předběžně máme nasmlouváno rozšíření ze současných 10 na 25 kontejnerů pro separovaný odpad a s tím i zvýšení míst v obci, kde bude možno tento odpad uložit. Je potřebné zmínit, že separovaný odpad, je jediným odpadem, za který obec získává nějaké finanční prostředky zpět do rozpočtu obce. V souvislosti s tímto řešíme i postupnou výměnu klasických černých nádob (120l), za nádoby vlastní, neboť i tyto máme v nájmu. Jednáme s dodavatelskou firmou o jejich ceně a na základě kalkulace opět provedeme nějaké rozhodnutí. V jednání je i snížení ceny za svoz separovaného odpadu.

Další položkou v tomto seznamu je bio odpad. Opět existuje více variant, které budou na zmiňovaném zasedání popsány. Rozhodně v této chvíli nevidíme jako východisko neustálé přistavování velkoobjemových kontejnerů, které začali zneužívat i obyvatele takzvaně „přespolní“, kteří jedou kolem.

Téma odpadů je velmi obšírné a zajímavé, a navíc, jak již v úvodu píši, můžeme sami ovlivnit, do jaké míry bude pro každého z nás finančně náročné.

Ještě bych rád zmínil, že se v tomto týdnu podařilo zdarma zajistit dvě kompletní sady na separovaný odpad (papír, sklo, plast) a tyto sady byly umístěny na výjezdech, respektive vjezdech do vznikajícího satelitu na severu obce, viz. foto jednoho ze stanovišť pod textem. Přestože za kontejnery doposud platíme Službám města Pardubic nájem, vyšel nám ředitel těchto služeb vstříc, a tyto kontejnery zapůjčil bez finanční zátěže pro obec do doby než zajistíme zmíněné bezplatné.

Závěrem bych chtěl říci, že velkým snem - a věřím, že realizovatelným, i když za delší dobu - je vytvoření sběrného místa. Místa, kde bychom jednou mohli odkládat i elektro odpad, oleje z domácností a další komodity, kterými můžeme přispět jak k ochraně přírody, ale i ochraně svých peněženek.

Tímto bych chtěl každého pozvat na zasedání zastupitelstva, které se bude konat, nejspíše v měsíci dubnu. Na tomto zasedání proběhne jednak schválení obecní vyhlášky o „odpadech“, kterému bude předcházet debata o odpadovém hospodářství obce, a snad se nám podaří zajistit i reálnou ukázku různých možností na poli odpadového hospodářství.

Přeji Vám pohodové dny a krásné prožití blížících se Velikonoc.

 

Ing. Luděk Pilný, starosta obce

 

 

Jedno z nových stanovišť

 

 


Vytvořeno: 4. 4. 2017
Poslední aktualizace: 6. 4. 2017 18:28
Autor: