Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Povodňový plán

 https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/cerna-u-bohdance/

Odkazy

GeovelkyProtikorupční linkaKde nás najdete

Mapka

 

 

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Obecně závazné vyhlášky

Typ: ostatní
K novým vyhláškám obce

 

Vážení občané,

většina z Vás zaregistrovala na webových stránkách informaci o nově schválených vyhláškách obce, ke kterým bych rád napsal pár slov, jelikož ne každý byl účasten zasedání zastupitelstva, kde byly tyto vyhlášky na programu. V závěru tohoto článku budou zmíněny způsoby úhrady jednotlivých poplatků.

První vyhláškou je každoročně vydávaná obecně závazná vyhláška (dále jen „OZV“), v tomto případě č. 1/2019, kterou se stanovuje výše poplatku za komunální odpad. Tak, jak jsme pro rok 2019 cenu mírně snižovali, pro rok 2020 došlo k mírnému nárůstu a to kvůli nově zavedenému recyklačnímu poplatku za likvidaci plastů. Toto navýšení je minimální a věřím, že správnou odpadovou politikou se nám společně podaří udržet výši poplatku na přijatelné výši, přestože v této oblasti se chystají nemalé legislativní změny.

Druhým  schváleným  dokumentem  je  OZV č. 2/2019 o  místním  poplatku za užívání veřejného prostranství. Nejedná se o žádnou novinku, ale o schválení dokumentu, který existuje v obci již mnoho let. Z důvodu letošních změn v příslušných zákonech o poplatcích a především z důvodu stížností občanů na různé zábory v jejich blízkosti, či po obci, byla původní vyhláška nahrazena vyhláškou novou, která je účinná od 1. 1. 2020.

Další vyhláškou je OZV č. 3/2019, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Bohužel i v roce 2019 se stalo několik případů, kdy došlo k napadení nebo obtěžování psem, kdy v některých případech byly terčem děti. Řada obyvatel si na chování psů, respektive jejich držitelů, stěžuje. Vyhláška popisuje místa, kde je volný pohyb psů regulován. Při její tvorbě byla brána na zřetel konkrétní místa. Cílem je chránit místa, kde se vyskytuje větší množství osob. Z toho vychází i regulace volného pohybu v prostorách obytných zón, které jsou ze zákona určeny i pro hru dětí. Zároveň je stanoveno i místo (plocha sportoviště), kde je zákaz vstupu se zvířaty. Již při projednávání vyhlášky zastupitelstvem v rámci zasedání, byl vznesen dotaz, směřující k rozšíření míst pro pohyb psů na vodítku z důvodu eliminace psích exkrementů. Zde bych rád uvedl, že v žádném případě neplatí, že místa, kde se může pes pohybovat bez vodítka, jsou místy, kde může docházet k znečišťování. Taková místa neexistují a je povinností držitelů psů po svých miláčcích uklidit.

Poslední vyhláškou je OZV č. 4/2019 o místním poplatku ze psů. Poplatek pro rok 2020 je zvýšen na částku 150,- Kč z vícero důvodů: V roce 2019 bylo přestupkovou komisí projednáváno několik přestupků. Dále bylo provedeno několik odchytů psů. Zaměstnanec, který by se mohl věnovat důležitějším činnostem, sbírá psí exkrementy místo majitelů psů. To vše představuje vyšší náklady pro obec. Tyto náklady vznikají z držení psů, a proto by měl být poplatek stanoven tak, aby pokryl veškeré výdaje, které obci vznikají. Obec uhradí 50% nákladů, jako opatření pro bezpečnost všech obyvatel a zbylou část budou tvořit poplatky ze psů. Tímto způsobem vyšel poplatek pro rok 2020 dle počtu přihlášených psů a nákladů v roce 2019 na reálných 300,- Kč/pes. Po uhrazení 50% obcí zbývá podíl držitelů psů 150,-Kč/pes. Jedná se o mnohem menší částku, než ve městech a je jen na majitelích svých psů, jak poplatek u nás v obci poroste, či zůstane na symbolické výši. Vydání této vyhlášky předcházela i anketa na webu obce, kde jsme se ptali, na instalaci košů jen pro psí exkrementy i za cenu rapidního zvýšení poplatků ze psů. Výsledek ankety skončil téměř nerozhodně. Zajímavější byly reakce držitelů psů a těch, kteří psa nevlastní. Ve velké většině se shodovaly v tom, že žádné koše pro psy nezačnou uklízet exkrementy po těch, kteří tak dosud nečiní. Z reakcí bylo dokonce patrné, že si koše více přejí ti, kteří psa nemají, zřejmě v domnění, že pejskař začne po svém psovi uklízet. Přitom řešení je prosté. Sáček v kapse a nebát se ohnout.

Co se týče platby jednotlivých poplatků, není-li občan k nějakému poplatku doposud přihlášen, měl by tak učinit v termínech, které jsou v jednotlivých vyhláškách uvedeny, a je možné použít jednotlivé formuláře na stránkách obce v sekci dokumenty. Platbu jednotlivých poplatků je možno provést na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostně. V minulém roce jsme popisovali způsob tvorby variabilního symbolu, aby bylo možno platbu přiřadit k jednotlivým plátcům. Toto se vždy nepovedlo a tak v letošním roce přistupujeme k informování pomocí lístečku, který bude v těchto dnech každému vhozen do schránky a kde budou uvedeny veškeré náležitosti pro bezhotovostní platbu, včetně variabilního symbolu, který bude identický pro každého plátce. Zároveň bude na tomto lístečku uvedena částka, která vychází z dosavadních přihlášek k jednotlivým poplatkům a z předpisu, který je na obci vytvořen. Pokud u nějakého poplatníka vznikla změna nebo by např. rád změnil velikost nádoby, je povinen tuto skutečnost oznámit.

Variabilní symbol bude tvořen stejným způsobem jako minulý rok:

  • Vlastníci nemovitosti s č. p.: rok, tedy 2020 a následuje číslo popisné.

Příklad v. s. pro dům s č. p. 156: 2020156

  • Vlastníci nemovitosti s evidenčním číslem: rok + 0 (nula) + číslo evidenční.

Příklad v. s. pro chatku s e. č. 20: 2020020

  • Podnikatelé: rok + identifikační číslo.

Příklad v. s. pro podnikatele s IČ 00520302: 202000520302

  • Vlastníci nemovitosti bez čísla popisného či evidenčního: rok a do poznámky parcelní číslo.

Příklad v. s. pro zahrádkáře bez e. č. nebo nezkolaudovaný dům atd.: 2020 (do poznámky uvést parcelní číslo)

Pozn. Poplatník, který hradí více poplatků, může tyto uhradit v jedné platbě, v poznámce je pak nutné uvést specifikaci jednotlivých poplatků (odpady, pes + počet, BIO…)

Známky zaplacené bezhotovostním stykem, budou při pondělních vývozech vylepovány zaměstnancem na nádobu.

Každý přihlášený poplatník obdrží do své schránky konkrétní výši platby včetně potřebných informací k provedení úhrady.

!!! Upozorňujeme, že obec používá nový běžný účet: 123-23350257/0100 !!!


Vytvořeno: 2. 1. 2020
Poslední aktualizace: 2. 1. 2020 16:17
Autor: Ing. Luděk Pilný, starosta