Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Povodňový plán

 https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/cerna-u-bohdance/

Odkazy

GeovelkyProtikorupční linkaKde nás najdete

Mapka

 

 

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Dění v obci

Typ: ostatní
Zprávy z úřadu

 

Vážení občané,

v obci se šíří různé spekulace a zaručené zprávy a tak bych některá uvedl na pravou míru. Možná si mylně představuji, že lidem jde hlavně o to, aby spokojeně žili v místě, které si vybrali.

Jsem velmi rád, že vznikl zájem občanů o dění v obci, o to, co se plánuje, ať již v oblasti zábavy, ale i výstavby a dlouhodobých plánů. Jsou to právě občané, kteří mají tu moc na vše dohlížet a především se účastnit zasedání zastupitelstva obce, které je vždy veřejné, dopředu vyhlášené, včetně jednotlivých bodů k projednávání. Tato pozvánka s programem zároveň každému umožní učinit rozhodnutí, zda se zúčastní takového zasedání či ne. V rámci každého zasedání je i diskuse a kdokoliv z občanů obce či vlastníků nemovitostí v katastru obce má právo v celém průběhu vznášet dotazy a v neposlední řadě před každým hlasováním o přijetí usnesení má prostor se vyjádřit i k takovému hlasování. Musím se opravdu divit, když v roce 2017 zahájíme změnu územního plánu, která byla nutná, jelikož obec nedisponovala žádnými volnými pozemky, které by umožňovaly budování občanské vybavenosti, že se dnes najdou lidé, kteří hovoří o nemožnosti si podat svůj záměr. Návrh na změnu územního plánu probíhá od září 2017 a byl předmětem nejméně 4 zasedání, řádně uvedených i na programu, a to 26. 9. 2017, 18. 12. 2017, 23. 3. 2018, 23. 5. 2018. Proces změny územního plánu je velmi dlouhý a naposledy vyvěšený dokument je dalším krokem v tomto několik let trvajícím procesu. Tomuto dokumentu předcházelo podávání žádostí jednotlivých žadatelů, odeslání dotčeným orgánům, čekání na jejich stanovisko, schválení stanoviska v zastupitelstvu, podstoupení úřadu pořizovatele a vydání zprávy, která byla právě vyvěšena, a po které budou následovat další zákonné kroky. Je zarážející se dozvědět na základě tohoto naposledy vyvěšeného dokumentu, že někdo neměl možnost podat návrh na změnu, nebo proč to obec neudělala za něho a že je to zvláštní politika. Více transparentně a čitelněji si umím představit už jen to, že půjdu od domu k domu, zazvoním a budu se ptát, zda svůj pozemek někdo nechce změnit na plochu s jiným způsobem využití, což je holý nesmysl. Podané žádosti vlastníků, kteří nejsou obyvateli obce, dokazují, že obec transparentně takovéto činnosti dostatečně zveřejňuje. Rozhodně obec nemůže a nebude za vlastníka navrhovat změnu využití jeho pozemků. To prostě nelze, to tu bylo v minulosti a dnes vlastníci takových pozemků žádají o  nápravu v rámci této změny územního plánu, aby nadále mohli na svých pozemcích hospodařit, jak tomu bylo vždy.  Zároveň nikdo nemůže nikomu zakázat podání žádosti o změnu a to kdykoliv. Územní plán je dokument, jehož aktualizace je kontinuální proces, který nikdy nekončí a který neustále reaguje na skutečný nebo požadovaný stav v území.

Těší mě zájem o budované sportoviště, ale nerozumím tomu, když někdo procitne a v době realizace, kdy už je vydané stavební povolení, začne hlasitě připomínkovat toto dění. Jistě má na toto každý právo, ale chce-li připomínkovat proto, aby něco změnil, musí to udělat v době příprav, představování studií, jejich schválení a podobně. Projekt sportoviště řešíme rovněž od roku 2017 a opět s transparentním vyhlášením v rámci zasedání, kdy vše začalo úvahou, následovaly studie, jejich představení, schválení projektu, využití dotační výzvy a pověření k podání žádosti. U našeho budovaného hřiště jsme museli požádat dokonce i  o  stavební povolení, které dnes není potřeba ani pro stavbu RD. Toto vše se prezentovalo min na 8 zasedání včetně uvedení do programu: 26. 9. 2017, 18. 12. 20017, 23. 3. 2018, 11.  4. 2018, 23. 5. 2018, 21. 8. 2018, 25. 2. 2019, 22. 5. 2019, kam docházeli i někteří uživatelé současné travnaté plochy a zajímali se. Pokud má někdo pochybnosti o obecním dění či plánovaných projektech, není nic jednoduššího, než navštívit náš úřad, rozhodně to bude rychlejší, než takové věci zjišťovat po jiných úřadech, zda nekonáme nějaké nekalosti. Doposud se nám daří získávat dotace a ty samy o sobě nesou několikerou kontrolu z ministerstev, krajů a dalších úřadů. Slovo transparentnost je za mě velmi zprofanované a proto použiji výraz maximální otevřenost. Maximálně otevřeni jsme byli, jsme a nehodláme na tomto nic měnit ani do budoucna.

Plánovaný rozvoj obce není rozhodnutí mé, či zastupitelů, nové investice v obci vznikají na základě potřeby jejich občanů a mou povinností je následně takové požadavky uvádět v život. Jsem přesvědčen, že vybudování multifunkčního hřiště, dětského hřiště, rozhlasu, komunikace, autobusové zastávky, chodníků a dalších chystaných projektů je v zájmu občanů a někdy musí ustoupit doposud zaběhlému. Obci chybí z minulosti občanská vybavenost a veřejná infrastruktura a je potřebné na tom nadále pracovat. Je pochopitelné, že někomu se některé projekty budou líbit více, někomu méně, někomu možná vůbec. Pokud chce někdo vstoupit do těchto procesů nebo ho dění v obci zajímá, je srdečně zván na zasedání, kde je k tomu prostor. U kiosku tento prostor nenalezne, nicméně „zaručenou“ zprávu jistě vytvoří.

Tímto bych rád pozval každého, kdo má zájem, na nejbližší zasedání zastupitelstva, které proběhne toto pondělí 19. 8. 2019 od 18 hod. Pouze na takovýchto zasedáních, mohou být schvalovány zásadní rozhodnutí týkající se rozvoje obce a jejího rozpočtu.

Ing. Luděk Pilný


Vytvořeno: 18. 8. 2019
Poslední aktualizace: 18. 8. 2019 09:41
Autor: